RO terminy

 0    6 Datenblatt    Monika1980
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Wszystkie sprawy powinny być załatwiane
Lernen beginnen
niezwłocznie, lecz nie później niż w terminach określonych w odrębnych przepisach.
Jeżeli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego i ma szczególny wpływ na przebieg służby żołnierza, jej załatwienie powinno nastąpić w terminie
Lernen beginnen
do czternastu dni
Maksymalny czas załatwienia sprawy w szczególnie uzasadnionym wypadku?
Lernen beginnen
dwa miesiące.
Co należy zrobić w przypadku wydłużenia terminu załatwienia sprawy?
Lernen beginnen
w takim przypadku należy owiadomić pisemnie zainteresowanego, podając przyczyny zwłoki i nowy termin załatwienia sprawy.
Termin na wniesienie odwołania?
Lernen beginnen
14 dni
Termin na rozpatrzenia odwołania
Lernen beginnen
miesiąc

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.