Sensoryka słowniczek

 0    49 Datenblatt    reginamalik
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Adaptacja sensoryczna
Lernen beginnen
czasowa zmiana wrażliwośći organu zmysłu spowodowana jego ciągłą i/ lub powtarzalna stymulacją
Ageuzja:
Lernen beginnen
brak wrażliwości na bodźce smakowe, całkowita lub częściowa; słatła lub czasowa; stany chorobowe nieszczęśliwe wypadki
Akceptacja
Lernen beginnen
stosunek do ocenianego produktu, związany z jego przyjęciem lub lub odrzuceniem, uwarunkowany jakością produktu ogólnym poziomem życia konsumenta
Analiza sensoryczna
Lernen beginnen
ocena jakości wykonana za pomocą zmysłów, z zastosowaniem zespołu oceniającego o sprawdzonej i wysokiej wrażliwości sensorycznej oraz metod i warunków zapewniających precyzję, powtarzalność i odtwarzalność jej wyników.
anosmia
Lernen beginnen
brak wrażliwości na bodźce węchowe; anosmia może być całkowita lub częściowa oraz stała lub czasowa.
antagonizm
Lernen beginnen
połączone działanie dwóch lub więcej bodźców, których kombinacja powoduje obniżenie wielkości wrażenia w porównaniu ze spodziewaną wielkością efektu, jaki daje każdy bodziec z osobna.
aromat
Lernen beginnen
charakterystyczny zapach rodzimy, zachowany z surowca wyjściowego, np. aromat świeżych owoców, aromat przypraw, także - przyjemny zapach.
awersja
Lernen beginnen
odczuwanie odrazy wywołanej przez bodziec,
barwa
Lernen beginnen
wrażenie wywołane pobudzeniem siatkówki oka promieniami świetlnymi o różnej długości fali
błąd apercepcji
Lernen beginnen
błąd polegający na formułowaniu orzeczenia jakości ocenianego produktu przed dokonaniem oceny.
błąd oczekiwania
Lernen beginnen
błąd w ocenie, spowodowany wpływem uprzednio uzyskanych wiadomości o ocenianym produkcie.
błąd oczekiwany
Lernen beginnen
błąd wynikający z przekonań oceniającego, błąd przypadkowy (ang. random error), nieprzewidywalne błędy, których średnia wynosi zero.
bodziec
Lernen beginnen
czynnik wywołujący pobudzenie receptora.
bodziec adekwatny
Lernen beginnen
bodziec właściwy dla wywołania danego wrażenia zmysłowego (np. bodziec świetlny dla wrażeń wzrokowych, chemiczny dla węchowych i smakowych itp.).
bodziec inadekwanty
Lernen beginnen
bodziec niewłaściwy dla wywołania określonego wrażenia zmysłowego, a powodujący jego powstanie (np. ucisk na gałkę oka powodujący wrażenia świetlne).
bukiet
Lernen beginnen
zespół specyficznych nut zapachowych, pozwalających na scharakteryzowanie produktu; zapach powstający lub wykształcający się pod wpływem złożonych przemian, zachodzących w czasie dojrzewania, i nie przypominający aromatu wyjściowego surowca
Ekspert
Lernen beginnen
w szerokim znaczeniu osoba, która z powodu swojej wiedzy lub doświadczenia jest kompetentna w wydawaniu opinii w konsultowanej dziedzinie.
hedoniczny
Lernen beginnen
odnoszący się do oceny w kategoriach pożądalności bądź nie- pożądalności.
hypergeuzja
Lernen beginnen
zwiększona wrażliwość na jeden lub kilka bodźców smakowych.
hyperosmia
Lernen beginnen
zwiększona wrażliwość na jeden lub kilka bodźców węchowych
hypogeuzja
Lernen beginnen
zmniejszona wrażliwość na jeden lub kilka bodźców smakowych.
hyposmia
Lernen beginnen
zmniejszona wrażliwość na jeden lub kilka bodźców węchowych.
jakość
Lernen beginnen
zespól cech i charakterystyk produktu lub usługi, które decydują o ich zdolności do zaspokojenia istniejących lub wywołanych potrzeb
metoda dwie z pięciu
Lernen beginnen
metoda oceny porównawczej, polegająca na prezentacji pięciu zakodowanych próbek, z których dwie są jednego typu a trzy typu odmiennego;
metoda parzytsa
Lernen beginnen
metoda porównania, w której bodźce prezentowane są w parach i oceniane na podstawie tych samych określonych cech.
metoda trójkątowa
Lernen beginnen
metoda oceny porównawczej, polegająca na jednoczesnej prezentacji trzech zakodowanych próbek, z których dwie są identyczne; zadaniem oceniającego jest wskazanie próbki odmiennej.
obca nuta
Lernen beginnen
nietypowa nuta, często związana z psuciem się lub niekorzystnymi przemianami, zachodzącymi w produkcie
ocena organoleptyczna
Lernen beginnen
pojęta najogólniej ocena jakości dokonana za pomocą zmysłów, bez określenia warunków, w jakich się odbywa
oceniający
Lernen beginnen
każda osoba biorąca udział w teście sensorycznym; osobie tej nie stawia się żadnych szczególnych wymagań.
oceniający ekspert
Lernen beginnen
wybrany oceniający o wysokiej wrażliwości sensorycznej i dużym doświadczeniu w zakresie metodologii sensorycznej, który jest w sta¬nie wykonać w sposób stały i powtarzalny oceny sensoryczne różnych produktów
olfaktometria
Lernen beginnen
pomiar reakcji oceniających na bodźce węchowe
pamięć sensoryczna
Lernen beginnen
zdolność zapamiętania oraz odtwarzania z pamięci wrażeń sensorycznych, ich jakości oraz intensywności.
podprogowy
Lernen beginnen
odnoszący się do natężenia bodźca poniżej jego wartości progowej
ponadprogowy
Lernen beginnen
odnoszący się do natężenia bodźca powyżej jego wartości progowej.
pożądalność
Lernen beginnen
stopień, w jakim konsumentowi odpowiada produkt, czyli stopień, w jakim go lubi lub nie; zespól właściwości produktu, które czynią go przyjemnym
preferencja
Lernen beginnen
wrażenie emocjonalnego stosunku lub reakcja oceniającego prowadząca do stwierdzenia, że jeden produkt jest lepszy od drugiego lub kilku innych; danie pierwszeństwa jednemu produktowi przed innymi produktami
próg krańcowy
Lernen beginnen
minimalna wartość bodźca sensorycznego o dużej intensywności, powyżej której dalszy przyrost natężenia bodźca nie wywołuje przyrostu intensywności wrażenia.
próg różnicy
Lernen beginnen
wartość najmniejszej wyczuwalnej różnicy w fizycznym natężeniu bodźca.
próg rozpoznania
Lernen beginnen
minimalne natężenie bodźca sensorycznego, pozwalające na rozpoznanie odbieranego wrażenia.
próg wyczuwalności
Lernen beginnen
minimalne natężenie bodźca sensorycznego potrzebne do wywołania wrażenia, ale nie pozwalające go zidentyfikować.
receptor
Lernen beginnen
określona część organu zmysłu, reagująca na konkretny rodzaj bodźca; wyspecjalizowane komórki nerwowe, które odbierają bodźce i przetwarzają je na pobudzenie nerwowe
skala porządkowa
Lernen beginnen
skala, na której punkty są uporządkowane rosnąco w sposób ciągły lub zgodny ze wstępnym założeniem.
smakowitość
Lernen beginnen
zespół wrażeń zapachowych, smakowych i związanych z pobudzeniem nerwu trójdzielnego, odbieranych w czasie smakowania. Na smakowitość mogą wpływać wrażenia dotykowe, zmiany ciepła, ból, a także wrażenia kinestetyczne
substancja zapachowa
Lernen beginnen
lotny związek chemiczny lub produkt, który jest w stanie wywołać wrażenie węchowe.
synergizm
Lernen beginnen
połączone działanie dwóch lub więcej bodźców, których kombinacja powoduje wzrost wielkości wrażenia w porównaniu z wielkością efektu oczekiwanego na podstawie prostego sumowania efektów działania poszczególnych bodźców
wrażenie
Lernen beginnen
subiektywna reakcja spowodowana bodźcem sensorycznym, wrażliwość (ang. sensitivity), zdolność odczuwania, identyfikowania i (lub), rozróżniania jakościowego jednego lub kilku bodźców za pośrednictwem organów zmysłów.
wybrany oceniający
Lernen beginnen
oceniający wybrany ze względu na swoją zdolność do wykonywania testów sensorycznych
zapach
Lernen beginnen
cecha organoleptyczna odbierana przez organ węchu w trakcie wąchania określonych substancji lotnych.
zespół
Lernen beginnen
grupa oceniających, wybrana do uczestnictwa w teście sensorycznym.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.