Sentences about the flat

 0    15 Datenblatt    marzenaanna3
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Mam mieszkanie w Krakowie
Lernen beginnen
I have a flat in Krakow
Kupiłam je parę lat temu.
Lernen beginnen
I bought it a few years ago.
Zapłaciłam za nie dużo pieniędzy
Lernen beginnen
I paid a lot of money for it.
Musiałam wziąć kredyt
musieć
Lernen beginnen
I had to take a credit.
have to...
Było nowe.
Lernen beginnen
It was new.
Poprzedni lokatorzy oszukali mnie kilka razy.
raz
Lernen beginnen
Previous tenants cheated me a few times.
time
Ale z tą osobą nie miałam wcześniej problemu.
Lernen beginnen
But with this person I didn't have a problem before.
Płacił na czas
Lernen beginnen
He paid on time
Spóźniał się z płatnością.
Lernen beginnen
He was late with payment.
Więc pojechałam żeby z nim porozmawiać
Lernen beginnen
So I went to talk to him
Zobaczyłam puste mieszkanie
Lernen beginnen
I saw an empty apartment
Zostawił mi klucz.
Lernen beginnen
He left me the key.
Ściany są zniszczone.
Lernen beginnen
The walls are ruined.
Będę musiała pomalować całe mieszkanie
Lernen beginnen
I will have to paint the whole flat
Nie będę ufała ludziom
Lernen beginnen
I won't trust people

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.