Sentencje łacińskie

 0    100 Datenblatt    szymonszablowski
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Kości zostały rzucone
Lernen beginnen
Alea iacta est
Przyjaciel pewny w rzeczy niepewnej jest dostrzegany.
Lernen beginnen
Amicus certus in re incerta cernitur
Przyjaciel to nawiększy skarb w życiu
Lernen beginnen
Amicus optima vitae possesio
Przyjaciela próbuj, wypróbowanego kochaj
Lernen beginnen
Amicum proba, probatum ama
Wiem, że nic nie wiem
Lernen beginnen
Scio me nihil scire
Miłość zwycięża wszystko
Lernen beginnen
Amor vincit omnia
Słowa pouczają, przykłady pociągają
Lernen beginnen
Verba docent, exempla trahunt
Rzymowi i światu
Lernen beginnen
Urbi et orbi
Dowody należy nie liczyć, a ważyć
Lernen beginnen
Argumenta non numeranda, sed ponderanda sunt
Sztuka dla sztuki
Lernen beginnen
Ars gratis artis
Sztuka kochania
Lernen beginnen
Ars amandi
Sztuka długa, życie krótkie
Lernen beginnen
Ars longa, vita brevis
Sztuka nie ma wrogów oprócz ignorantów
Lernen beginnen
Ars non habet osorem nosi ignorantem
Słuchaj dużo, mów mało
Lernen beginnen
Audi multa, dic pauca
Śmiałym szczęście sprzyja
Lernen beginnen
Audaces fortuna iuvat
Broda rośnie, rozumu nie przybywa
Lernen beginnen
Barba crescit, caput nescit
Broda nie czyni filozofem
Lernen beginnen
Barba non facit philosophum
Żyć szczęśliwie jest żyć uczciwie
Lernen beginnen
Beate vivere est honeste vivere
Przyjemniej jest dawać niż przyjmować
Lernen beginnen
Beatius est magis dare quam accipere
Nie iść do przodu to cofać się
Lernen beginnen
Non progredi est regredi
Dwa razy daje, kto szybko daje
Lernen beginnen
Bis dat, qui cito dat
Dobro nie rodzi się ze zła
Lernen beginnen
Bonum ex malo non fit
W winie prawda
Lernen beginnen
In vino veritas
Lekarzu, ulecz sam siebie
Lernen beginnen
Medice, cura te ipsum
Gdzie krzyż, tam światło
Lernen beginnen
Ubi crux ibi lux
W wątpliwości (orzeka się) po stronie oskarżonego
Lernen beginnen
In dubio pro reo
Chwytaj dzień
Lernen beginnen
Carpe diem
Sądzę, że Kartaginę należy zniszczyć
Lernen beginnen
Carthaginem delendam esse censeo
Słodko i zaszczytnie jest umrzeć za ojczyznę
Lernen beginnen
Dulce et decorum est pro patria mori
Prawda broni się sama
Lernen beginnen
Veritas se ipsa defendit
Gdzie dwóch się kłóci, trzeci się cieszy
Lernen beginnen
Duobus litigantibus tertius gaudet
Twarde prawo, ale prawo
Lernen beginnen
Dura lex, sed lex
Twarda konieczność
Lernen beginnen
Dura necessitas
Drzewo może być rozpoznane po owocu
Lernen beginnen
E fructu arbor cognoscitur
Przez cierpienie do gwiazd
Lernen beginnen
Per aspera ad astra
Błądzić jest rzeczą ludzką
Lernen beginnen
Errare humanum est
Blizna pozostaje także po wyleczonej ranie
Lernen beginnen
Etiam sanato vulnere cicatrix manet.
Wyjątek potwierdza regułę
Lernen beginnen
Exceptio confirmat regulam
Nic o nas bez nas
Lernen beginnen
Nihil de nobis sine nobis
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata
Lernen beginnen
Ecce Agnus Dei, qui tollit peccata mundi
Oto człowiek
Lernen beginnen
Ecce homo
O wilku mowa
Lernen beginnen
Lupus in fabula
Z niczego nic (nie powstaje)
Lernen beginnen
Ex nihilo nihil
Cudze chwalicie swojego nie znacie
Lernen beginnen
Aliena laudatis, vestra ignoratis
Postawiłem pomnik
Lernen beginnen
Exegi monumentum
Poza Kościołem nie ma zbawienia
Lernen beginnen
Extra ecclesiam nulla salus
Każdy jest kowalem swojego losu
Lernen beginnen
Faber est quisque suae fortunae
Działaj i miej nadzieję
Lernen beginnen
Fac et spera
Łatwo powiedzieć, trudno zrobić
Lernen beginnen
Facile dictu, difficile factu
Nic nie jest szybsze od plotki
Lernen beginnen
Fama nihil est celerius
Nie uczymy się dla szkoły, ale dla życia
Lernen beginnen
Non scholae sed vitae discimus
Najpierw praca, później odpoczynek
Lernen beginnen
Otia post negotia
Śpiesz się powoli
Lernen beginnen
Festina lente
Ufaj, ale uważaj, komu ufasz
Lernen beginnen
Fire, sed cui, vide
Koniec wieńczy dzieło
Lernen beginnen
Finis coronat opus
Prawo nie działa wstecz
Lernen beginnen
Lex retro non agit
Chwała zwyciężonym
Lernen beginnen
Gloria victis
Dzień uczy dzień
Lernen beginnen
Dies diem docet
Cenne jest to, co rzadkie
Lernen beginnen
Carum est, quod rarum est
Nie samym chlebem żyje człowiek
Lernen beginnen
Non in pane solo vivit homo
W działaniu rozpoznajemy cnoty
Lernen beginnen
Cernuntur in agendo virtutes
Jam głos wołającego na pustyni
Lernen beginnen
Ego vox clamantis in deserto
Popiołem i cieniem i wspomnieniem się staniesz
Lernen beginnen
Cinis et manes et fabula fies
Wielkie rzeczy rosną w zgodzie, a największe rozpadają się w niezgodzie
Lernen beginnen
Concordia magnae res crescunt, discordia maxime dilabuntur
Nie dokonuje się wykładni tego co jasne
Lernen beginnen
Clara non sunt interpretanda
Nikt nie jest prorokiem we własnej ojczyźnie
Lernen beginnen
Nemo propheta in patria sua
Poznaj samego siebie
Lernen beginnen
Cognosce te ipsum
Jedzmy i pijmy, wszak jutro pomrzemy
Lernen beginnen
Comedamus, et bibamus: cras enim moriemur
Zgoda w domu, pokój na zewnątrz
Lernen beginnen
Concordia Domi, foris pax
Małżeństwo bez dzieci jest jak dzień bez słońca
Lernen beginnen
Coniugium sine prole est quasi dies sine sole
Niech odpoczywa w pokoju
Lernen beginnen
Requiescat in pace
Zgoda tworzy prawo
Lernen beginnen
Consensus facit legem
Wobec faktów argumenty muszą ustąpić
Lernen beginnen
Contra faceta non valent argumenta
Wbrew nadziei mam nadzieję
Lernen beginnen
Contra spem spero
Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie
Lernen beginnen
Qui non est mecum, adverdus me est
Na czyją korzyść?
Lernen beginnen
Cui bono?
Nie możecie służyć Bogu i mamonie
Lernen beginnen
Non potestis Deo servire et mammonae
Pełny brzuch nie uczy się chętnie
Lernen beginnen
Plenus venter, non studet libenter
Ustąp miejsca lepszym
Lernen beginnen
Da locum melioribus
Na większą chwałę Boga
Lernen beginnen
Ad maiorem Dei gloriam
Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem
Lernen beginnen
Veni, vidi, vici
Dokąd idziesz, Panie?
Lernen beginnen
Quo vadis, Domine?
Z dymu w ogień (z deszczu pod rynnę)
Lernen beginnen
De fumo in flammam
O gusta nie należy się spierać
Lernen beginnen
De gustibus non est disputandum
O zmarłych albo dobrze, albo wcale
Lernen beginnen
De mortuis aut bene aut nihil
Myślę, więc jestem
Lernen beginnen
Cogito ergo sum
Mówić nie znaczy działać
Lernen beginnen
Dicere non est facere
Kropla drąży skałę
Lernen beginnen
Gutta cavat lapidem
Hannibal u bram
Lernen beginnen
Hannibal ad / ante portas
Historia jest nauczycielką życia
Lernen beginnen
Historia magistra vitae est
Człowiek jest zwierzęciem towarzyskim
Lernen beginnen
Homo est animal sociale
Człowiek człowiekowi wilkiem
Lernen beginnen
Homo hominis lupus (est)
Niech i druga strona będzie wysłuchana
Lernen beginnen
Audiatur et altera pars
Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce
Lernen beginnen
Homo sum, humani nil a me alienum esse putto
Zaszczyty często zmieniają obyczaje, rzadko na lepsze
Lernen beginnen
Honores saepe mutant mores, raro in meliores
Nie wszystkim wolno wszystko
Lernen beginnen
Non omnia possumus omnes
Ogień, morze, kobieta - trzy nieszczęścia
Lernen beginnen
Ignis, mare, mulier - tria mala
Nieznajomość prawa szkodzi
Lernen beginnen
Ignorantia iuris nocet
Marność nad marnościami i wszystko marność
Lernen beginnen
Vanitas vanitatum et omnia vanitas
Rządzić sobą jest największą władzą
Lernen beginnen
Imperare sibi maximum imperium est

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.