Słówka 11: Relationships: friends forever

 0    55 Datenblatt    adaj5
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
miłość od pierwszego wejrzenia
Lernen beginnen
love at first sight
zakochać się w kimś do szaleństwa
Lernen beginnen
fell(a) head over heels in love
fell deeply and madly in love
nie widzieć świata poza kimś, być w kogoś zapatrzonym
Lernen beginnen
only has eyes for (someone)
(być) zauroczony kimś
Lernen beginnen
(to be) infatuated with. somebody
być w kimś zadurzonym, zafascynowanym
Lernen beginnen
(to be) besotted with (somebody
almost stupidly or blindly in love with
miłość platoniczna, bliscy przyjaciele
Lernen beginnen
platonic relationship
affectionate relationship between people of the opposite sex that is not sexual
zaprzyjaźnić się, polubić się od razu
Lernen beginnen
hit it off
bratnie dusze
Lernen beginnen
soulmates
mężczyzna jakiego lubię (o podobnych upodobaniach, poglądach)
Lernen beginnen
a man after my own heart
someone you admire because they do or think the same as you
kobieta jaką lubię (o podobnych upodobaniach, poglądach)
Lernen beginnen
a woman after my own heart
someone you admire because they do or think the same as you
bardzo się przyjaźnić, świetnie się dogadywać (z miejsca się zaprzyjaźnić),
Lernen beginnen
get on like a house on fire
bliscy, dobrzy przyjaciele; przyjaciele od serca
Lernen beginnen
bosom friends/buddies/pals
nierozłączny
Lernen beginnen
inseparable
więź
Lernen beginnen
bond
pokrewne, bratnie dusze
Lernen beginnen
kindred spirits
dobrze dobrana [para]
Lernen beginnen
well-matched [couple]
więzy rodzinne
Lernen beginnen
family ties
wspólni znajomi
Lernen beginnen
mutual acquaintances
mieć do kogoś szacunek, wysokie mniemanie, wysoce sobie cenić kogoś
Lernen beginnen
(to) hold somebody in high regard
znać się jak łyse konie
Lernen beginnen
as thick as thieves
adoracja, uwielbienie
Lernen beginnen
adoration
uczucie, sympatia, czułość
Lernen beginnen
affection
uprzejmość, życzliwość
Lernen beginnen
amiability
rozważanie, obchodzić się z uwagą
Lernen beginnen
consideration
wierność
Lernen beginnen
faithfulness
czułość, umiłowanie
Lernen beginnen
fondness
lojalność
Lernen beginnen
loyalty
szacunek
Lernen beginnen
respect
pasja
Lernen beginnen
passion
oddanie, poświęcenie
Lernen beginnen
devotion
miłość, romans
Lernen beginnen
romance
wsparcie
Lernen beginnen
support
zaufanie
Lernen beginnen
trust
zauroczenie
Lernen beginnen
infatuation
być komuś oddanym
Lernen beginnen
(to be) devoted to somebody
mieć do kogoś szacunek
Lernen beginnen
have respect for somebody
być lojalnym wobec kogoś
Lernen beginnen
(to be) loyal to somebody
wspierać kogoś
Lernen beginnen
(to be) supportive towards somebody
lubić kogoś
Lernen beginnen
(to be) fond of somebody
czuć coś do kogoś
Lernen beginnen
(to) feel affectionate towards somebody
bardzo kogoś lubić
Lernen beginnen
(to be) passionate about somebody
pełen uwielbienia, uwiebiający
Lernen beginnen
adoring
czuły, uczuciowy
Lernen beginnen
affectionate
sympatyczny, uprzejmy, życzliwy
Lernen beginnen
amiable
troskliwy
Lernen beginnen
considerate
wierny, oddany
Lernen beginnen
faithful
czuły, delikatny
Lernen beginnen
fond
lojalny
Lernen beginnen
loyal
namiętny
Lernen beginnen
passionate
poświęcony, oddany
Lernen beginnen
devoted
pełen szacunku pełen poważania
Lernen beginnen
respectful
romantyczny
Lernen beginnen
romantic
wspierający, pomocny
Lernen beginnen
supportive
godny zaufania
Lernen beginnen
trustful
zauroczony, zadurzony
Lernen beginnen
infatuated

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.