Słówka 14.01

 0    68 Datenblatt    bakowskija
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage
Antworten

hinge on
Our success will hinge on whether or not we can convince the investors to give us money.
Lernen beginnen
zależeć od
Nasz sukces będzie całkowicie zależał od tego, czy uda nam się przekonać inwestorów, by przekazali nam pieniądze.

to harness sth
Lernen beginnen
wykorzystać sth

to pose a threat to
Lernen beginnen
stanowić zagrożenie dla

sought-after location
Lernen beginnen
rozchwytywanych lokalizacji

to keep a watchful eye over sb
Lernen beginnen
bacznie obserwować kogoś

pragnąć

to stunt sth
Lernen beginnen
zahamować sth

deem sth essential
Lernen beginnen
uważa się za istotne

podkreślać

zrzec się

circumstances
Lernen beginnen
okoliczności

circumstances beyond control
Lernen beginnen
okoliczności poza kontrolą

resourceful
Lernen beginnen
zaradny

powierzać

oddychać

naiwny

interfere with
Lernen beginnen
kolidować z

blokować

na zewnątrz

oskarżyciel

zręcznie

plunge into something
Lernen beginnen
zanurzyć się w coś

zapobiec

drag out rope
Lernen beginnen
przeciągnąć linę

przerażony

przechwycić

jednomyślny

to get rid of sth
Lernen beginnen
pozbyć się czegoś

średnio

drób

attached to sb/sth
Lernen beginnen
przywiązany do kogoś / czegoś

adverse effect
Lernen beginnen
niekorzystny wpływ

undesirable
Lernen beginnen
niepożądany

spryt

odrzucać

myopic/short-sighted
Lernen beginnen
krótkowzroczny / krótkowzroczny

krótkowrocznie

get away with
Lernen beginnen
unikać kary

uważnie

czujnie

thoughtlessly
Lernen beginnen
bezmyślnie


piętnować

podstępny

considerate
Lernen beginnen
rozważny / rozważna, taktowny

courageous, brave, fearless
Lernen beginnen
odważny, odważny, nieustraszony

śmiały

pokorny

pomysłowy

patetyczny

pitiful picture
Lernen beginnen
żałosny obraz

chełpliwy

gorliwy

niezdarny

bezczelny

posłuszny

wybredny

zapominalski

zazdrosny

ekscentryczny

nieciekawy, nudny

disrespectful
Lernen beginnen
bezczelny

pogodny

zuchwały

to jump to conclusions
Lernen beginnen
do pochopnych wniosków

to draw conclusions
Lernen beginnen
wyciągnąć wnioski

następstwa

shy away from something
Lernen beginnen
unikać konfrontacji


Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.