Słownictwo dział 5 część 1

 0    60 Datenblatt    guest3316418
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
osiągnąć cel
Lernen beginnen
achieve a goal
wypalić się zawodowo
Lernen beginnen
burn out
przeprowadzać, realizować, wykonywać
Lernen beginnen
carry out
poświęcić się, zaangażować
Lernen beginnen
commit to
skrupulatny, sumienny
Lernen beginnen
conscientous
sumienność
Lernen beginnen
conscientiousness
wykształcić nawyk
Lernen beginnen
develop a habit
robić coś codziennie, robić coś bez przerwy
Lernen beginnen
do sth day in, do sth day out
możliwość zatrudnienia
Lernen beginnen
employment possibilities
wejść na rynek pracy
Lernen beginnen
enter the job market
entuzjazm
Lernen beginnen
enthusiasm
pełen entuzjazmu
Lernen beginnen
enthusiastic
osiągnąć cel
Lernen beginnen
fulfil an objective
zabrać się za
Lernen beginnen
get down to
cel
Lernen beginnen
goal
polepszyć swoje perspektywy zawodowe
Lernen beginnen
improve your career prospects
zwiększyć swoją wydajność
Lernen beginnen
increase your output
pracować nad
Lernen beginnen
keep at
wiedza
Lernen beginnen
knowledge
mądry, znający się na czymś dobrze
Lernen beginnen
knowledgeable
rozplanować coś
Lernen beginnen
map sth out
cel
Lernen beginnen
objective (goal)
naszkicować, zrobić plan, zrobić zarys
Lernen beginnen
outline
przepracowanie
Lernen beginnen
overwork
przepracowany
Lernen beginnen
overworked
nabyć nową umiejętność
Lernen beginnen
pick up a new skill
punktualny
Lernen beginnen
punctual
punktualność
Lernen beginnen
punctuality
cel
Lernen beginnen
purpose (goal, objective)
zdecydowany, stanowczy
Lernen beginnen
purposeful
włożyć wiele wysiłku w
Lernen beginnen
put a lot of effort into
włożyć w coś serce, starać się
Lernen beginnen
put your heart into sth
osiągnąć pełnię swoich możliwości
Lernen beginnen
reach your full potential
rozłożyć coś, zostawić; przedstawić
Lernen beginnen
set sth out
wytrwały, zdeterminowany
Lernen beginnen
single-minded
determinacja
Lernen beginnen
single - midedness
wykwalifikowany
Lernen beginnen
skilled
wypowiadać swoje zdanie
Lernen beginnen
speak your mind
zainteresować się czymś, podjąć się zadania
Lernen beginnen
take sth up
myśleć samodzielnie
Lernen beginnen
think for yourself
zarządzanie czasem
Lernen beginnen
time management
lista zadań, lista spraw do załatwienia
Lernen beginnen
to-do list
pracować zgodnie z harmonogramem
Lernen beginnen
work to a deadline
dążąc do osiągnięcia celu
Lernen beginnen
work towards
odebrać telefon
Lernen beginnen
answer the phone
rozmowa kwalifikacyjna
Lernen beginnen
interview
referencje, list polecający
Lernen beginnen
references
zmagać się, starać się coś zrobić
Lernen beginnen
struggle to do sth
słabość
Lernen beginnen
weakness
energia alternatywna
Lernen beginnen
alternative energy
nauki stosowane
Lernen beginnen
applied sciences
być zagrożonym
Lernen beginnen
be at risk
być niezmiennym
Lernen beginnen
be constant/unchanged
korzystać
Lernen beginnen
benefit
dojeżdżać do pracy
Lernen beginnen
commute to work
zaniepokojony czymś
Lernen beginnen
concerned about
pacjent dentysty
Lernen beginnen
dental patient
odbywać praktykę zawodową
Lernen beginnen
do an apprenticeship
starszy
Lernen beginnen
elderly
czujący satysfakcję
Lernen beginnen
fulfilling

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.