socjologia pt. 4

 0    20 Datenblatt    pusialubileonardo
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
charakter
Lernen beginnen
zespoł cech względnie stałych, włąsiwych danemu człowiekowi, określający stosunek do ludzi, świata
temperament
Lernen beginnen
zespół stałych biologicznych cech zachowania
osobowość
Lernen beginnen
cechy psychiczne i czynniki wewnętrzne wpływające na postępowanie człowieka, temperament + charakter
typy osobowości wg. Hipokratesa
Lernen beginnen
melaancholik, flegmatyk (spokojny, dokłądny), choleryk (gwałtowny, energiczny), sangwinik (uczuciowy, wesoły)
cechy osobowości
Lernen beginnen
introwertyk, ekstrawertyk, ambiwertyk
teoria osobowości wg. ZYgmynta Freuda
Lernen beginnen
teoria psychoanalizy, wyodrębnił świadomość, przedświadomość i nieświadomość, która ma największy wpływ na działania człowieka.
postawa
Lernen beginnen
stsounek jednostki do zjawisk, osób, zdarzeń, jej reakcja
czynniki wpływające na kształtowanie postawy jednostki
Lernen beginnen
socjalizacja pierwotna i wtórna, doświadczenia, wiedza, pozycja w społeczeństwie
czynniki wpływające na zmianę postawy jednostki
Lernen beginnen
perswazja, skłonność do konformizmu, autorytet nadawcy przekazu
asertywność
Lernen beginnen
umiejętność wyrażania własnego zdania bez agresji i naruszania praw innych osób, przyjmowanie krytyki i pochwał
akceptacja
Lernen beginnen
bierne podejście, pogodzenie się z czymś czego nie można zmienić
tolerancja
Lernen beginnen
czynne podejście do różnorodności, zakłądające otwartość na dyskusję, nie jest tożsame z akceptacją
skutki podziałów na swoich i obcych
Lernen beginnen
współpraca w ramach gr, poczucie bezpieczeństwa, wzmacnianie negatywnych stereotypów grupowych, stygmatyzacja
rodzaje nietolerancji
Lernen beginnen
rasowa, religijna, polityczna, narodowościowa
przykładowe formy nietolerancji
Lernen beginnen
dyskryminacja, unikanie kontaktów, przemoc, izolacja osób i grup np. getta
stygmatyzacja
Lernen beginnen
naznaczenie połaćzone z publicznym potępieniem i odrzuceniem jednostki, grupy czy kategorii społecznej
proces stygmatyzacji
Lernen beginnen
jest względnie trwały, nawet jeżeli jednostka zacznie zahcowyać się zgodnie z normamii, nadal ją określa, Często stygmatyzacja nawet nie jest związana z zachowaniem jednostki
przyczyny stygmatyzacji
Lernen beginnen
nietypowy wygląd, zachowanie, poglądy, odmienność kulturowa, rasowa, orientacja seksualna, zachowanie przestępcze, dewiacyjne, choroba, kierowanie się sterotypami
skutki stygmatyzacji
Lernen beginnen
depresja, samobójstwo, agresja, pogłębianie dewiacji
co wyodrębnił jeszcze zygmunt freud
Lernen beginnen
id (naturalne popędy, instynkty), superego (ideały, normy moralne) oraz ego (poz zapadania decyzji, równowaga id i superego)

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.