Space - Przestrzeń

 0    34 Datenblatt    2enpl
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
place
Do you know any place where I can eat something tasty?
Lernen beginnen
miejsce
Znasz miejsce, gdzie mogę zjeść coś smacznego?
seat
Is this seat taken?
Lernen beginnen
miejsce
Czy to miejsce jest zajęte?
toilet
I need to go to the toilet.
Lernen beginnen
toaleta
Muszę iść do toalety.
room
Where is my room?
Lernen beginnen
pokój
Gdzie jest mój pokój?
address
Give me your address, please.
Lernen beginnen
adres
Podaj mi swój adres, proszę.
building
This is a very old building.
Lernen beginnen
budynek
To jest bardzo stary budynek.
shop
The shop is next to the cinema.
Lernen beginnen
sklep
Sklep jest obok kina.
restaurant
Let's meet in the restaurant.
Lernen beginnen
restauracja
Spotkajmy się w restauracji.
pub, bar
Do you want to go to the pub for a beer?
Lernen beginnen
bar
Chcesz pójść do baru na piwo?
café
I'm in the café downstairs.
Lernen beginnen
kawiarnia
Jestem w kawiarni na dole.
hospital
you - singular
You have to go to the hospital.
Lernen beginnen
szpital
Musisz jechać do szpitala.
cinema
Do you fancy going to the cinema?
Lernen beginnen
kino
Masz ochotę pójść do kina?
theatre
The tickets to the theatre are expensive.
Lernen beginnen
teatr
Bilety do teatru są drogie.
pharmacy
The pharmacy is around the corner.
Lernen beginnen
apteka
Apteka jest za rogiem.
city
This city never sleeps.
Lernen beginnen
miasto
To miasto nigdy nie śpi.
centre
We'll meet in the centre.
Lernen beginnen
centrum
Spotkamy się w centrum.
station
Where is the station?
Lernen beginnen
stacja
Gdzie jest stacja?
street
You have to cross the street.
Lernen beginnen
ulica
Musisz przejść przez ulicę.
destination
What is your destination?
Lernen beginnen
cel podróży
Jaki jest twój cel podróży?
arrival
You can check that on the arrivals board.
Lernen beginnen
przyjazd
When you're at the airport, you can say "przylot"; but in other situations (e.g. in a train) you'd say "przyjazd"
Możesz to sprawdzić na tablicy przyjazdów.
departure
Our departure is delayed.
Lernen beginnen
odjazd
also: odlot - for planes (odjazd - any other vehicles)
Nasz odjazd jest opóźniony.
there
OK, we can meet there.
Lernen beginnen
tam
Okej, możemy się tam spotkać.
here
Oh, it's so hot in here.
Lernen beginnen
tu
Och, tu jest tak gorąco.
in
I live in Warsaw.
Lernen beginnen
w
Mieszkam w Warszawie.
on
Can you show me this on the map?
Lernen beginnen
na
Możesz mi to pokazać na mapie?
to
I want to go to Cracow.
Lernen beginnen
do
Chcę pojechać do Krakowa.
from
I come from Poland.
Lernen beginnen
z
Pochodzę z Polski.
across
lit. on the other side
The post office is across the street.
Lernen beginnen
po drugiej stronie
Poczta jest po drugiej stronie ulicy.
in front of
There's a swimming pool in front of the hotel.
Lernen beginnen
przed
Przed hotelem jest basen.
behind
The park is behind the museum.
Lernen beginnen
za
Park znajduje się za muzeum.
Go straight on.
Lernen beginnen
Idź prosto.
Go this way.
Lernen beginnen
Idź w tym kierunku.
Turn right.
Lernen beginnen
Skręć w prawo.
Turn left.
Lernen beginnen
Skręć w lewo.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.