Speaking Bank

 0    33 Datenblatt    edytawojciechowska4
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
wygląda jakby była / a
Lernen beginnen
she looks like she is a/an
na pierwszym planie widac
Lernen beginnen
in the foreground, we can see
na drugim planie widac
Lernen beginnen
In the background you can see
ona MA na Sobie
Lernen beginnen
she is wearing
ona wyglada jak
Lernen beginnen
she looks like
ona zdaje sie byc
Lernen beginnen
she seems to be
Mam wrażenie, że ludzie się czują
Lernen beginnen
I get the impression that the people feel
Kobieta sprawia wrażenie jakby była
Lernen beginnen
The women gives the impression of being
wydaje mi sie ze
Lernen beginnen
I guess
jeśli o mnie chodzi
Lernen beginnen
as far as I'm concerned
szczerze mówiąc
Lernen beginnen
To be honest with you
ten pomysł jest dla mnie o wiele bardziej interesujący, ponieważ
Lernen beginnen
this idea is much/far more interesting to me because
ten pomysł podoba mi się najmniej bo
Lernen beginnen
I like this idea the least because
ta opcja jest zdecydowanie mniej atrakcyjna niż druga
Lernen beginnen
this option this definitely less appealing than The other becouse
Wolałbym ... niż
Lernen beginnen
I would rather ... than
przemawia do mnie znacznie więcej niż
Lernen beginnen
appeals to me much more than
Myślę, że ... byłaby dla mnie najmniej atrakcyjną opcją, ponieważ nie bardzo mi się podoba
Lernen beginnen
I think... would be The least attractive option for me as I'm not very keen on
Najbardziej podoba mi się pomysł ... najbardziej, ponieważ kocham...
Lernen beginnen
I like the idea of ... the most because I love...
Chyba nie chciałbym ... lub ... ponieważ nie wydają się tak przyjemne jak pozostały pomysł
Lernen beginnen
I guess i wouldn't want to... or... becouse they dont seem as enjoyable as the other option
zamierzam
Lernen beginnen
i intend to
To nie zdarzyło się tak dawno temu
Lernen beginnen
This happened not so long ago
Stało się to dawno / podczas gdy
Lernen beginnen
This happened a long time ago/while...
jak tylko
Lernen beginnen
as soon as
Nie spodziewałem się...
Lernen beginnen
I hadn’t expected to...
nigdy w zyciu tak swietnie się nie bawiłem
Lernen beginnen
I had the time of my life
W pełni zgadzam się z tobą
Lernen beginnen
I fully agree with you
zgadzam sie z Toba w tej kwesti
Lernen beginnen
I go along with you on this
w pewnym stopniu zgadzam się z tym stwierdzeniem
Lernen beginnen
i only agree with this statement to some extent
uwaxam, że to stwierdzenie jest tylko częściowo prawdziwe
Lernen beginnen
I belivie this statement is only partly true
rozumiem twój punkt widzenia, ale jednak
Lernen beginnen
i see your point but i still
Obawiam się, że nie zgadzam się z tobą
Lernen beginnen
I am afraid I disagree with you
Myślę, że ta dziewczyna kupi telefon
Lernen beginnen
I think this girl will buy the phone
Wygląda na to, że chłopak będzie
Lernen beginnen
It looks like the boy will

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.