speckled band part 8

 0    30 Datenblatt    arkadyn
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
rzuciłam się przed siebie nawołując głośno ojczyma
Lernen beginnen
I rushed out calling loudly for my stepfather
spotkałam go gdy wybiegał z pokoju
Lernen beginnen
I met him hastening from his room
kiedy znalazł się obok mojej siostry ta była już nieprzytomna
Lernen beginnen
when he reached my sister's side she was unconscious
on wlał jej do gardła brandy
Lernen beginnen
he poured brandy down her throat
wszystkie wysiłki spełzły na niczym
Lernen beginnen
all efforts were in vain
ona stopniowo gasła i zmarła nie odzyskawszy przytomności
Lernen beginnen
she slowly sank and died without having recovered her consciousness
czy może pani przysiąc
Lernen beginnen
could you swear to it?
pośród łoskotu nawałnicy i skrzypienia starego domu
Lernen beginnen
among the crush of the gale and the creaking of the old house
być może uległam złudzeniu
Lernen beginnen
I may possibly have been deceived
w jej prawej ręce znalazłam niedopaloną zapałkę
Lernen beginnen
in her right hand was found the charred stump of a match
zwęglony
Lernen beginnen
charred
zaświeciła sobie i rozejrzała dokoła
Lernen beginnen
she had struck the light and looked about her
sposób prowadzenia się doktora był w hrabstwie od dawna znany (mający złą sławę)
Lernen beginnen
doctor's conduct had long been notorious in the county
moje zeznania dowodziły, że
Lernen beginnen
my evidence showed that
ściany starannie opukano
Lernen beginnen
the walls were carefully sounded
ściany były lite na całej grubości
Lernen beginnen
the walls were solid all round
komin jest zaryglowany wielkimi skoblami
Lernen beginnen
the chimney is barred up by large staples
co pani wnosi z tej wzmianki o wstążce
Lernen beginnen
what did you gather from this allusion to the band
wkraczamy na bardzo niepewny teren
Lernen beginnen
these are very deep waters
on poprosił mnie o rękę
Lernen beginnen
he asked me to marry him
ojczym nie sprzeciwia się temu związkowi
Lernen beginnen
stepfather has offered no opposition to the match
dreszcz przerażenia
Lernen beginnen
thrill of terror
stłumiony gwizd jaki był zwiastunem jej śmierci
Lernen beginnen
the low whistle which had been the herald of her death
kiedy tylko zaświtało
Lernen beginnen
as soon as it was daylight
Pani osłania swego ojczyma
Lernen beginnen
You are screnning your stepfather
falbana czarnej koronki
Lernen beginnen
frill of black lace
okalać, ciągnąć się wzdłuż czegoś
Lernen beginnen
fringe
siny
Lernen beginnen
livid
dama oblała się głębokim rumieńcem
Lernen beginnen
the lady coloured deeply
to gruboskórny człowiek
Lernen beginnen
he is a hard man

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.