starożytny rzym

 0    53 Datenblatt    jagoda_sz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Tytus Liwiusz
Lernen beginnen
źródło legend starożytnego Rzymu „ad Urbe condita” - od założenia miasta
Eneasz
Lernen beginnen
król Alba Longa
Rea Sylwia
Lernen beginnen
córka Eneasza, + bog wojny Mars, Romulus i Remus
Romulus i Remus
Lernen beginnen
legendarni założyciele miasta Rzym, bliźniacy, potomkowie Rea Sylwia
Romulus
Lernen beginnen
zabił brata Remusa, został królem, swoje miasto nazwał Roma
Plemiona Italii
Lernen beginnen
Umbrowie, Sabinowie, Latynowie, Samnici, Grecy, Etruskowie
Etruskowie
Lernen beginnen
lud nieznanego pochodzenia, założyli 12 miast-państw (weje), wpłynęli na Rzym przez kulturę i religię, rozwinęli malarstwo, rzeźbiarstwo, architekturę, ceramikę, wierzenia oparte na wróżbach, nieodczytane pismo i język, najechani przez Galów 386pne
Umbrowie
Lernen beginnen
podbici przez etrusków
Latynowie
Lernen beginnen
mieszkali wokół Rzymu
Grecy
Lernen beginnen
Południowa italia
powstanie Rzymu
Lernen beginnen
753 pne
753 pne
Lernen beginnen
powstanie Rzymu
Pyrrus
Lernen beginnen
najwięcej bitew wygranych, zastosował taktykę połączonych broni (słonie bojowe + piechota + konnica), król Molossów, hegemon Związku Epirockiego
wojny samnickie
Lernen beginnen
343-290pne, trzy wojny pomiędzy rzymem a samnitami, zwycięstwo Rzymu i podporządkowanie się mu samnitów
wojna z tarentem
Lernen beginnen
wojna Rzymu z tarentem, wojna w płd Italii i na Sycylii, 282-272 pne, głównymi przeciwnikami Rzymian w podbojach w Italii stały się leżące tam greckie kolonie, największy Opór stawiał Tarent który zwrócił się o pomoc Pyrrusa
pyrrusowe zwycięstwo
Lernen beginnen
zwycięstwo osiągnięte nadmiernym kosztem, nieproporcjonalnie dużym wobec osiągniętych skutków
związek latyński
Lernen beginnen
podbój latynów 493pne, zajmował się dostarczaniem żywności i zboża, był podporządkowany rzymowi
municipia
Lernen beginnen
teren położony w Italii podbity przez starożytny Rzym, przymierze z Rzymem
wódz Lucjusz Korneliusz Publiusz Scypion Afrykański młodszy (Scypion)
Lernen beginnen
wódz III Wojny Punickiej,
Hannibal
Lernen beginnen
dowódca wojsk Kartaginy, wojny punickie
Filip V Macedoński
Lernen beginnen
zemsta za pomoc Hannibalowi, wyzwolenie Greków spod panowania macedończyków, 197pne - bitwa pod Kynoskachoi wygrana przez Rzym przegrana Filip V, 168 Pydna przegrana Filipa 5
Juliusz Cezar
Lernen beginnen
(58-51 p.n.e.) podbój Galia (dzis Francja) 52 p.n.e. - powstanie Wrcyngetoryksa, obrona Alezji
Wercyngetoryks
Lernen beginnen
wódz galijskiego plemienia, przywódca Wielkiego powstania Galów przeciwko rzymowi, powstanie było największym zrywem Galów podczas podboju Galii przez Rzymian
Gnejusz Pompejusz
Lernen beginnen
udana walka z korsarzami, wojna z Pantem wygrana, podbił obszar Palestyny utworzył tam prowincja Judea
Oktawian (wódz)
Lernen beginnen
wojna z Egiptem 31 p.n.e. = bitwa pod akcjum, skutek - zdobycie Egiptu
Kleopatra VII
Lernen beginnen
w skutek intryg dworskich opuściła Egipt i udała się do Palestyny i zdobyła poparcie Cezara z którym miała syna
Imperium Romanum
Lernen beginnen
jest to skutek podbojów Rzymu, organizacja Imperium: podbita ludność nie ma obywatelstwa i ma płacić daninę - zboże lub pieniądze, służą pomocą militarną, Auxilia, wał Hadriana, limes
Auxilia
Lernen beginnen
oddziały pomocnicze
limes
Lernen beginnen
fortyfikacje obronne które Rzym budował na granicach
wojny punickie (3)
Lernen beginnen
między Rzymianami a kartagińczykami (punijczykami), wszystkie wygrał Rzym 264 - 146 p.n.e., głównym celem Rzymian była dominacja na Morzu Śródziemnym
I wojna punicka
Lernen beginnen
264-241 pne, (przyczyna:) Sycylia łącząca szlaki kupieckie jest przeszkodą, walka o Sycylię
II wojna punicka
Lernen beginnen
218-201 p.n.e. Kartagina atakuje pierwsza, król Hannibal dowodzi, zniszczenie pól uprawnych, bitwa pod Kannami, bitwa pod zamą
bitwa pod Kannami
Lernen beginnen
kanny 210 p.n.e. zwycięstwo punijczykow
bitwa pod Zamą
Lernen beginnen
202 pne klęska
bitwa pod pydną
Lernen beginnen
168 pne, między Rzymem a Macedończykami
bitwa pod Alezją
Lernen beginnen
52pne, między rzymem, a galijczykami (podbój galii J.C)
legiony
Lernen beginnen
podstawowa jednostka militarna (w podbojach wielkich władców)
bitwa w lesie Teutoburskim
Lernen beginnen
9r ne, klęska Oktawiana Augusta, germanie pokonują legion rzymski, skutek: utworzona prowincja Germania Dolna i prowincja Germania Górna
Oktawian August (cesarz)
Lernen beginnen
rządzi do 14r ne(umiera), 9r ne klęska w lesie Teutoburskim, podbił obrońców pod Dunajem(Recja, Panią, Noricum)
Klaudiusz
Lernen beginnen
43 r ne podbił Brytanię
Trajan
Lernen beginnen
cesarz, osiągnął największy zasięg terytorialny (Ren, Dunaj, Eufrat), podbój Dacji- wojna z Dakami (obszar dzisiejszej Rumunii), kolumna Trajana, wojna z Partami - prowincja Mezopotamia i Armenia, II w pne
Brytania
Lernen beginnen
obszar podbity przez cesarza Klaudiusza
Dacja
Lernen beginnen
obszar dzisiejszej Rumunii, podbita przez cesarza Trajana, romanizacja, język romański do dziś
Mezopotamia
Lernen beginnen
starożytna kraina na Bliskim Wschodzie leżąca w dorzeczu rzek Tygrys i Eufratu
limesy
Lernen beginnen
fortyfikacje obronne, które rzym budował na swoich granicach
wał hadriana
Lernen beginnen
wał cesarza hadriana w Brytanii
romanizacja
Lernen beginnen
dobrowolny lub przymusowy proces przyjmowania kultury rzymskiej - Galia, Hiszpania, Dacja - posługują się językiem romańskim do dziś
bunty i powstania przeciwko rzymowi
Lernen beginnen
Judea, Brytania
Judea
Lernen beginnen
prowincja Rzymska, 1. wojna żydowska 60-70r ne, łuk tytusa, opisana prze Józefa Flawiusza; 2, Bar Kochba 135 ne - decyzja przesiedlenia żydów - wygnanie, początek Diaspory (żydzi nie mają swojego państwa itd. - żyli wśród siebie)
Brytania
Lernen beginnen
cesarz Neron 61 ne
powstanie boudiki
Lernen beginnen
60-61 ne
łuk tytusa
Lernen beginnen
relief ukazujący triumf Tytusa i zdobyte łupy
barbarzyńcy
Lernen beginnen
każdy kto nie mieszka w Imperium Rzymskim, ludy mieszkające poza Italią

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.