struktura rynku

 0    24 Datenblatt    nataliamiszta1803
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
gałąź gospodarki
Lernen beginnen
zbiór wszystkich przedsiębiorstw wytwarzających ten sam produkt
korzyści zróżnicowania
Lernen beginnen
korzyści skali; bariery wejścia
bariery wejścia
Lernen beginnen
naturalne; stwarzane przez przedsiębiorstwa; pozostałe
warunki konkurencji doskonałej
Lernen beginnen
bardzo wiele przedsiębiorstw o niewielkim udziale w produkcji gałęzi; standaryzowany, jednorodny towar; doskonała informacja nabywcy o jakości produktu; swoboda wejścia i wyjścia z branży
skutki konkurencji doskonałej
Lernen beginnen
sprzedający ani kupujący nie wpływają na poziom cen, czyli przedsiębiorstwa napotykają poziomą krzywą popytu
decyzje o produkcji w krótkim okresie
Lernen beginnen
cena musi pokryć co najmniej dzienne koszty zmienne
decyzje o produkcji w długim okresie
Lernen beginnen
cena musi pokryć przeciętne koszty całkowite
cena zamknięcia
Lernen beginnen
poniżej tej ceny jedynym sposobem na zmniejszenie strat jest zamknięcie przedsiębiorstwa (nie pokrywa krótkoookresowych przeciętnych kosztów zmiennych)
monopolista
Lernen beginnen
jedyny faktyczny i potencjalny dostawca produktu w danej gałęzi; krzywa popytu na produkty monopolisty jest malejącą krzywą popytu gałęzi, zatem utarg końcowy jest niższy od ceny ostatniej sprzedanej jednoski
monopol różnicujący ceny (dyskrymminujący)
Lernen beginnen
narzuca różne ceny różnym nabywcom; wyższe ceny daje klientom o mniej elastycznym popycie; najczęściej dotyczy usług; obniżając cenę nie traci części dochodu z poprzednich jednostek
rodzaje monopolu
Lernen beginnen
chroniony prawem; wynikający z patentu/licencji; wskutek dostępu do surowców; naturalny
społeczne koszty monopolu
Lernen beginnen
ograniczenie produkcji i podniesienie ceny; nie jest zmuszony do innowacyjności; może narzucać klientowi niekorzystne warunki transakcji (np. dyktowanie cen, dyktowanie warunków w umowach)
konkurencja monopolistyczna
Lernen beginnen
niskie bariery wejścia; wiele przedsiębiorstw; wytwarzają bliskie substytuty; mogą różnicować ceny; często przywiązują klienta do marki wyrobu; mają opadającą krzywą popytu; ograniczone możliwości osiągania korzyści skali (zwłaszcza w usługach)
oligopol
Lernen beginnen
gałąź, w której działa niewielu producentów; istnieją duże bariery wejścia; cena produktów przedsiębiorstwa zależy od wielkości produkcji i działań konsumentów; decyzje o wielkości produkcji zależą od oczekiwanych reakcji rywali
wskaźnik koncentracji
Lernen beginnen
wskaźnik określający szacunkowy poziom zagęszczenia w danej branży; trudno czasem określić zakres rynku np. geograficznie lub względnie produktu
zmowa
Lernen beginnen
tajne lub jawne porozumienie między przedsiębiorstwami; jest zakazana w Polsce (ścigana przez UOKiK) i całej UE (ścigana przez Komisję Europejską)
czynniki ułatwiające powstanie zmowy
Lernen beginnen
zbliżone metody produkcji i koszty przeciętne; stabilny rynek; istnienie firmy dominującej, która może narzucić innym strategię działania
przykłady zmów
Lernen beginnen
ustalanie cen; dzielenie się rynkami; ustalanie wielkości produkcji
zadania UOKiK
Lernen beginnen
dbałość o ogólne bezpieczeństwo produktów; eliminowanie niedozwolonych porozumień umownych; postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów
narzędzia UOKiK
Lernen beginnen
nakazy zaniechania praktyk; unieważnianie umów; kary finansowe
sposoby dążenia do pozycji monopolistycznej
Lernen beginnen
powolny rozwój; przejęcia (przyjazne lub wrogie); fuzje (konkurencja pionowa lub pozioma)
naturalne bariery wejścia
Lernen beginnen
lokalizacja, minimalna efektywna skala produkcji, skala już istniejących firm, widza i doświadczenie
bariery wejścia stwarzane przez przedsiębiorstwa
Lernen beginnen
rozbudowanie zdolności produkcyjnych, badania i rozwój, kampania reklamowa, patenty
pozostałe bariery wejścia
Lernen beginnen
przepisy prawa

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.