tabela 3 dzial 4

 0    34 Datenblatt    wiktoria750
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
sądzę że macie noclegi dla studentów
Lernen beginnen
I think you have some student accommodation
tu jest napisane że czynsz wynosi 350 £ miesięcznie Czy możesz mi powiedzieć że ta kwota zawiera i rachunki
Lernen beginnen
it says the rent is £ 350 per month. Can you tell me if all bills are included in that please?
A czy jest położona w dobrym miejscu
Lernen beginnen
and is it in a good area
więc to jest bezpieczna okolica prawda
Lernen beginnen
so its a safe neighborhood is it?
Właściwie nie jestem towarzystwem osobą
Lernen beginnen
I'm not a party person, anyway
tak poprosze. potrzebuję go od 9 lipca na dwa miesiące
Lernen beginnen
Yes please. I need it from the 9th July for two months
jest wiele spekulacji
Lernen beginnen
there is a lot of speculation
czy może być będzie
Lernen beginnen
might/will there be
wiele osób wierzy
Lernen beginnen
many people believe
z jednej strony
Lernen beginnen
on the one hand
z drugiej strony
Lernen beginnen
on the other hand
jednakże
Lernen beginnen
however
chociaż
Lernen beginnen
although
pomimo tego że
Lernen beginnen
in spite of/despite the fact that
Niektórzy ludzie są przekonani że
Lernen beginnen
Some people are convinced that
inni wysunęli pomysł żeby
Lernen beginnen
others put forward the idea that
wydaje się prawdopodobne nieprawdopodobne
Lernen beginnen
seems likely unlikely
sceptycznie tak zwany dowód ludzie twierdzą oni mówią podobno
Lernen beginnen
skeptical: so-called evidence, people claim they say apparently
neutralnie prawdziwy dowód przekonujący dowód za co dowodzi
Lernen beginnen
netural: genuine proof, convincing evidence the enquiry reports
Ogólnie rzecz ujmując sądzę że
Lernen beginnen
ultimately/on the whole, I think that
podsumowując
Lernen beginnen
overall
dobudówka
Lernen beginnen
extension
płot
Lernen beginnen
fence
opuszczony
Lernen beginnen
neglected
taras
Lernen beginnen
patio
weranda
Lernen beginnen
porch
zdewastowany
Lernen beginnen
run down
nędzny sfatygowany
Lernen beginnen
shabby
efektywnie wykorzystujące przestrzeni
Lernen beginnen
space-effecient
dom szeregowy
Lernen beginnen
a terraced house
zapytanie
Lernen beginnen
enquiry
osoba polecająca, referencje
Lernen beginnen
reference
zaabsorbowany
Lernen beginnen
be well into
okoliczna zabudowa mieszkalna
Lernen beginnen
residential neighbourhood

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.