takie tam z państwa

 0    10 Datenblatt    Mounde
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
naturalizacja
Lernen beginnen
nadanie obywatelstwa na wniosek zainteresowanego przez upoważniony do tego organ (prezydent rp)
obywatelskie nieposłuszeństwo
Lernen beginnen
działania obywateli przeciwstawiające się obowiązującym przepisom lub decyzjom władz uznawanym za niesprawiedliwe bądź niesłuszne
populizm
Lernen beginnen
polityczna forma walki o władze polegająca na składaniu obietnic i deklaracji które są najbardziej popularne w społeczeństwie niezależnie od tego czy istnieje realna możliwość ich realizacji
partykularyzm
Lernen beginnen
dbanie o interesy jedynie konkretnej grupy społecznwj zamiast o interes całego społeczenstwa przez przedstawicieli władz publicznych
kumoterstwo
Lernen beginnen
wzajemne popieranie się znajomych dla osiągnięcia pozycji społecznej lub korzyści materialnych bez względu na kompetencje
nepotyzm
Lernen beginnen
faworyzowanie krewnych i przyjaciół przy obsadzaniu stanowisk przez osobą sprawującą funkcje publiczna
klientelizm
Lernen beginnen
roztaczanie opieki nad osobą lub grupą osób przez osobę sprawującą funkcję punliczną (patrona) w zamian za lojalność i poparcie polityczne
próg wyborczy
Lernen beginnen
klauzula zaporowa
ideologia
Lernen beginnen
mniej lub bardziej spójny zbiór idei które staowią podstawę zorganizowanych działań politycznych
doktryna polityczna
Lernen beginnen
wynikający z danej ideologii bardziej konkretny i uporządkowany zbiór poglądów na życie polityczne

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.