teoria wychowania

 0    12 Datenblatt    guest2919906
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
wychowanie moralne j. Mariański
Lernen beginnen
zapoznanie dzieci z normami określającymi ludzkie powinności oraz wartościami moralnymi
wychowanie zdrowotne w. okoń
Lernen beginnen
zachowanie i doskonalenie zdrowia i higieny
wychowanie umysłowe w. okoń
Lernen beginnen
zaszczepianie wychowankom potrzeby rozwijania własnego umysłu
definicja socjalizacji. Stanisław Kowalski
Lernen beginnen
proces nabywania dojrzałości społecznej albo kształtowania się składających się na nią ról społecznych
wychowanie estetyczne. Irena Wojnar
Lernen beginnen
kształtowanie wrażliwości na piękno i kulturę
wychowanie patriotyczne. W. Okoń
Lernen beginnen
kształtowanie przywiązania i miłość do kraju. poczucie odpowiedzialności za naród
podejście aforystyczne. D. Carnegie
Lernen beginnen
szukanie inspiracji własnych zachowań, ustalanie sobie zasad postępowania
definicja wychowania. Antonina Gurycka
Lernen beginnen
dynamiczny złożony układ oddziaływań społecznych, interpersonalnych, pośrednich i bezpośrednich wywołujących zamiany w osobowości człowieka
wychowanie seksualne W. okoń
Lernen beginnen
ogół oddziaływań zmierzających do kształtowania postaw szacunku wobec odmiennych płci i uczuć w relacjach
metody wychowania W. Okoń
Lernen beginnen
systematycznie stosowanie sposobów postępowania wychowawczego zmierzające do spełnienia celów wychowawczych
wychowanie religijne W. Okoń
Lernen beginnen
system wychowania oparty na podporządkowaniu założeniom jakiegoś wyznania
inkulturacja A. Reber
Lernen beginnen
proces kulturowego przystosowania

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.