That 70's show

 0    25 Datenblatt    robisido
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zakładać, przypuszczać
Nawet jeśli to prawda... to dlaczego robisz z tego problem?
Lernen beginnen
assuming
Assuming that it's true... why is that a problem?
udać, stwarzać pozory
Ona uda że nas nie widziała - patrz
Lernen beginnen
pretend
She'll pretend that she hasn't seen us - you watch
wątpić
Lernen beginnen
to doubt
doceniać
Lernen beginnen
to appreciate
zatrzymanie, pozbawienie wolności
Lernen beginnen
detention
niezgoda, różnica zdań
Lernen beginnen
dissension
grad
Lernen beginnen
hail
sumienność, świafomosć
Lernen beginnen
consciousness
The children have no consciousness of being different.
przytomny
Lernen beginnen
conscious
świadomy, poinformowany
Lernen beginnen
aware
I'm aware
dbający, obowiązkowy
Lernen beginnen
dutiful
skłonny, skośny, pochyły
Lernen beginnen
inclined
I'm inclined to agree with you on that
zarządzać, gospodarować
Po tym jak straciła prace, musieli sobie poradzić z jego pensją.
Lernen beginnen
to manage
After she lost her job, they had to manage on his salary.
wspomnieć (w rozmowie)
Właśnie zamierzałem ci o tym wspomnieć.
Lernen beginnen
to mention
I had intended to mention it.
żal za grzechy, skrucha
On nie czuje żadnej skruch w obec tego co zrobił.
Lernen beginnen
contrition
He feels no contrition for what he did.
jabłka i pomarancze
Gdy nie można czegos porównać.
Lernen beginnen
apples and oranges
Zdrów jak ryba
Potrzebujesz dobrze sie wyspać, i bedziesz zdrowy jak ryba.
Lernen beginnen
be (as) right as rain
You just need a good night’s sleep, and them you’ll be right as rain again.
wada, skaza
verb. szkodzić
Ten raport jest pełen wad.
Lernen beginnen
flaw
to flaw
This report is full of flaws
migać, mrugać
Masz coś w swoim oku - spróbuj mrugnąć kilka razy.
Lernen beginnen
blink
You’ve got something in your eye - try blinking a few times.
problemy
spowalnia ciebie, problem zatrzymuje ciebie
Lernen beginnen
issues
nie zgodzić się z kimś
Niezgodze sie z tobą.
Lernen beginnen
take issue with somebody
I would take issue with you on that.
zmartwienie, troska
verb. dotyczyć
Stan zdrowia mojego ojca, bardzo nas niepokoi.
Lernen beginnen
concern
The state of my father’s health concerns us greatly.
przyczyna / powód
Ona umarła z naturalnych przyczyn.
Lernen beginnen
cause
She had died of natural causes
bufet
Lernen beginnen
buffet
bufet
Lernen beginnen
buffet

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.