the environment

 0    48 Datenblatt    fkrotowski
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Kosz/duży kosz na śmieci
Lernen beginnen
a bin
Ocieplany
mój dom jest dobrzez decieplony
Lernen beginnen
insulated
my house is well insualted
Opakowanie
Lernen beginnen
packaging
opakować
tu odbywa się pakowanie
Lernen beginnen
to package
this is where we package or products
zawijać/ opakować
Dlaczego to jest zapakowane w folię?
Lernen beginnen
to wrap (up) in
Why is it wrapped up in plastic?
utrzymować coś w cieple
ta kurtka sprawi że będzie Ci ciepło
Lernen beginnen
to keep sth warm
this jacket will keep you warm
rzecz/ przedmiot/ produkt etc.
na liście zanjduje się 12 pozycji
Lernen beginnen
an item
there are 12 items in the list
gotowe p(r)osiłki (np. zupki chińskie)
uwielbiam takie posiłki
Lernen beginnen
pre-prepared meals
I love pre-prepared meals!
dziłka (w mieście)/ ogród działkowy
Lernen beginnen
an allotment
dziłka (ziemia w posiadaniu/ na sprzedaż)
ta działka nie jest dostępna
Lernen beginnen
a plot of land
this plot is unavailable
pozbywać się czegoś
pozbyłem się tej działki
Lernen beginnen
to get rid of sth
I got rid of the allotment
niszczyć środowisko
Lernen beginnen
to destroy the environment
szkodliwy
Plastik jest szkodliwy
Lernen beginnen
harmful
plastic is harmful
przyjazny dla środowiska
Firma jest przyjazna środowisku.
Lernen beginnen
environmentally-friendly
The company is environmentally friendly.
spaliny samochodowe
w mieście jest pełno spalin
Lernen beginnen
car exhaust fumes
There is plenty of car exhaust fumes in the city
niszczenie lasu deszczowego
Lernen beginnen
the destruction of the rainforest
ochrona
trzeba zapewnić większą ochrone
Lernen beginnen
protection
More protection must be ensured
zanieczyszczać
Lernen beginnen
to pollute
uszkodzić
Lernen beginnen
to damage sth
odpady
odpady papierowe
Lernen beginnen
waste
waste paper
Dostosować się do czegoś
ludzie muszą dostosować się do
Lernen beginnen
adapt to
People need to adapt to changing environmental conditions.
Dopasować się
bliźniacy musieli dostosować się do...
Lernen beginnen
do adjust to
The twins had to adjust to living as singles.
Przeprosić kogość za coś
Przperosiłem go za...
Lernen beginnen
apologize to sb for sth
I apologize to him for interrupting.
Ostrzegać
You have to be careful not to eat too much
Lernen beginnen
warn
She warned us not to eat too much
Zapraszać
Come to me to Palermo and I'll take you to my favourite restaurant
Lernen beginnen
to invite
He invited us to come to Palermo
Obiecywać
Obiecał że zabierze nas do jego ulubionej restauracji
Lernen beginnen
to promise
he promised to take us to his favourite restaurant
Wyjaśniać coś komuś
wyjąsnił nam że to będzie...
Lernen beginnen
to explain sth to sb
She explained that it would be good value for money
Zasugerować zrobienie czegoś
on zasugerowała pójście do kina
Lernen beginnen
sugguest doing sth
she suggested going to the cienema
Niewidzialny /niewidoczny
Nie martw się. Ta blizna jest prawie niewidoczna
Lernen beginnen
invisible
Don't worry. This scar is almost invisible
Nieodpowiedni /niestosowny (np. ubiór)
Ten film był nieodpowiedni dla dzieci
Lernen beginnen
inappropriate
This film was inappropriate for children
niedokładny (np. o informacji)/ nieścisły /nieprecyzyjny
Oszacowanie kosztów tego projektu było niedokładne
Lernen beginnen
inaccurate
The cost estimate of this project was inaccurate.
Nieadekwatny/ niewystarczający
Dane osobowe na tym formularzu są niewystarczające
Lernen beginnen
inadequate
The personal details on this form are inadequate.
Niezdolność /brak możliwości
Ta para popadła w depresję z powodu braku możliwości posiadania dzieci
Lernen beginnen
inability
The couple got depressed because of inability to have children.
Energia alternatywna
Lernen beginnen
Alternative energy
Energai słoneczna
Lernen beginnen
solor power
Energia wodna
Lernen beginnen
hydro-electric power
Elektrownie wiatrowe
Lernen beginnen
wind farms
Źródła energii odnawialnej
Lernen beginnen
renewable energy sources
Smietniki na odpady sortowane
Lernen beginnen
a recycling station
Produkty ekologiczne
Lernen beginnen
Green products
Enegia ze źródeł odnawialnych
Lernen beginnen
green energy
Benzyna bezołowiowa
Czy ten samochód jest na benzynę bezołowiową?
Lernen beginnen
unleaded petrol
Does this car use unleaded petrol?
Papier/szkło z recycling
Lernen beginnen
recycled paper / glass
Produkty spożywcze ‘bio’
owoce i warzywa
Lernen beginnen
organic products
e.g. fruit and vegetable
Pestycydy
Lernen beginnen
pesticides
Nawozy
Lernen beginnen
fertilisers
Uprawy bio (rolnictwi)
Lernen beginnen
organic forming
Produkty zmodyfikowane gentycznie
Lernen beginnen
genetically modified (GM) crops

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.