Toposy w literaturze

5  1    10 Datenblatt    chodak
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
homo viator
Lernen beginnen
topos człowieka w drodze, pielgrzyma, wędrowca, tułacza; pierwszy raz pojawia się w antyku
ubi sunt?
Lernen beginnen
"gdzież są?", średniowieczny motyw przemijania, marności świata doczesnego, bardzo często używany w średniowieczu
theatrum mundi
Lernen beginnen
motyw świata-teatru, gdzie ludzie są jedynie aktorami, popularny w renesansie i baroku
deus ex machina
Lernen beginnen
"bóg z maszyny", niespodziewane pojawienie się Boga, jego końcowa, niespodziewana ingerencja; pochodzi ze starożytności
dans macabre
Lernen beginnen
taniec śmierci, przypomnienie o kruchości życia i przemijaniu (memento mori), bardzo popularny w średniowieczu
deus ridens
Lernen beginnen
dosłownie: Bóg-prześmiewca, topos człowieka - igrzyska bożego, który jest tylko marionetką w rękach Boga
deus artifex
Lernen beginnen
topos Boga-artysty, dzięki któremu powstał świat - pierwsze dzieło sztuki, popularny w renesansie
deus destructor
Lernen beginnen
motyw Boga zsyłającego kataklizmy, aby ukarać ludzkość; pochodzi z Biblii
topos Arkadii
Lernen beginnen
motyw miejsca szczęśliwego, sielskiego, bez zmartwień; pochodzi ze starożytności
exegi monumentum
Lernen beginnen
motyw nieśmiertelności poezji; bierze swą nazwę z wiersza antycznego poety Horacego: "Wybudowałem pomnik trwalszy niż ze spiżu"

Polski – motywy i toposy literackie

Najpopularniejsze toposy w literaturze wraz z ich wytłumaczeniem oraz epoką, w której były najczęściej używane. Ich znajomość z pewnością ułatwi identyfikację w tekście głównych motywów, co może okazać się pomocne w trakcie pisania matury rozszerzonej z polskiego.

Toposy literackie

W literaturze odnajdziemy ich całe mnóstwo, najpopularniejsze toposy znajdziemy w zestawie, a wśród nich: deus ridens, topos fortuny, toposy średniowieczne, toposy antyczne, topos deus artifect czy motyw ubi sunt.

Matura na 100%

Toposy w literaturze są istotnym elementem wiedzy z języka polskiego, a co za tym idzie, materiałem koniecznym do powtórzenia przed maturą. Przykłady toposów literackich wymienione w zestawie są idealnym źródłem treściwych informacji na taką powtórkę.

Kommentare:

SunShine3 er schrieb: 2012-05-01 17:17:39
ubi sunt nie "urbi"

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.