travel experience

 0    35 Datenblatt    guest1799889
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
północno-zachodni
Lernen beginnen
north-West
chatka
Lernen beginnen
hut
przewodnik/przewodniczka
Lernen beginnen
guide
trasa koncertowa
Lernen beginnen
tour
bambus
Lernen beginnen
bamboo
schronisko
Lernen beginnen
hostel
szyja
Mam długą szyję.
Lernen beginnen
neck
I have a long neck.
fala
Lernen beginnen
weave
plemię
Plemiona amazońskie rzadko zapuszczały się do miasta, preferując przebywanie w dżungli.
Lernen beginnen
tribe
The Amazon tribes rarely ventured into the city, preferring to stay in the jungle.
pierścionek
Otworzył pudełeczko z pierścionkiem i poprosił ją o rękę.
Lernen beginnen
ring
He opened the little box with a ring and asked her to marry him.
smok
Lernen beginnen
dragon
lokalny / miejscowy
Lernen beginnen
local
bilet
How much is a ticket?
Lernen beginnen
ticket
How much is a ticket?
religia
Ludzie wszystkich ras i religii wzięli udział w demonstracji przeciwko wojnie.
Lernen beginnen
religion
People of all races and religions took part in the demonstration against the war.
wezwanie do sądu
Lernen beginnen
writ
stolica
Lernen beginnen
capital
cholery
Lernen beginnen
heck
sobie
Lernen beginnen
wore
codziennie
Sklep jest otwarty codziennie od 8 do 18.
Lernen beginnen
daily
The shop is open daily from 8 a.m. till 6 p.m.
kobiety
Mężczyźni nie rozumieją kobiet.
Lernen beginnen
women
Men don't understand women.
doświadczenie
Czy masz jakieś doświadczenie w pracy?
Lernen beginnen
experience
Do you have any work experience?
furgonetka
Biała furgonetka została sprzedana za grosze.
Lernen beginnen
van
The white van has been sold for peanuts.
podróż
Podróż z Północnej Karoliny do Kalifornii była długa i męcząca.
Lernen beginnen
journey
The journey from North Carolina to California was long and tiring.
dorosły
Lernen beginnen
adult
wyrok
wydać wyrok
Lernen beginnen
sentence
to pass a sentence
posiłek
Zamówiliśmy trzy posiłki i butelkę czerwonego wina.
Lernen beginnen
meal
We ordered three meals and a bottle of red wine.
wioska
Urodziłem się w małej wiosce.
Lernen beginnen
village
I was born in a small village.
ubrania
Chłopcy wbiegli na górę przebrać się w suche ubrania.
Lernen beginnen
clothes
The boys ran upstairs to change into dry clothes.
pokolenie
Lernen beginnen
generation
nosic
Lernen beginnen
wear
skrajny
On jest w stanie skrajnej determinacji.
Lernen beginnen
extreme
He's in the state of extreme determination.
autobus
Zawsze jeżdżę do pracy autobusem.
Lernen beginnen
bus
I always go to work by bus.
dodać
Dodaj dwie łyżki cukru.
Lernen beginnen
add
Add two tablespoons of sugar.
rozkrzyczany
Lernen beginnen
shouting
książka
Czy książki elektroniczne wyprą papierowe?
Lernen beginnen
book
Will e-books replace paper books?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.