Turkish sentences from Tatoeba 5

 0    1.000 Datenblatt    aleksandra.eska
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Washing is my work.
Lernen beginnen
Yıkama benim işim.
Watching TV is fun.
Lernen beginnen
TV seyretmek eğlencelidir.
We adopted a child.
Lernen beginnen
Biz bir çocuğu evlatlık aldık.
We are Australians.
Lernen beginnen
Biz Avustralyalılarız.
We are watching TV.
Lernen beginnen
Biz TV izliyoruz.
We ate lunch early.
Lernen beginnen
Biz öğle yemeğini erken yedik.
We ate some apples.
Lernen beginnen
Birkaç elma yedik.
We beat the man up.
Lernen beginnen
Biz adamı dövdük.
We chartered a bus.
Lernen beginnen
Biz bir otobüs kiraladık.
We don't know her.
Lernen beginnen
Onu tanımıyoruz.
We enjoyed skating.
Lernen beginnen
Biz patenle kaymayı seviyoruz.
We found him alive.
Lernen beginnen
Biz onu canlı bulduk.
We grow wheat here.
Lernen beginnen
Biz burada buğday yetiştiririz.
We have to act now.
Lernen beginnen
Şimdi harekete geçmeliyiz.
We kept them quiet.
Lernen beginnen
Biz onları sessiz tuttuk.
We love each other.
Lernen beginnen
Biz birbirimizi seviyoruz.
We need some money.
Lernen beginnen
Biraz paraya ihtiyacım var.
We played baseball.
Lernen beginnen
Biz beyzbol oynadık.
We prayed for rain.
Lernen beginnen
Biz yağmur için dua ettik.
We ran out of food.
Lernen beginnen
Yiyeceğimiz bitti.
We slept in a tent.
Lernen beginnen
Biz bir çadırda uyuduk.
We started to walk.
Lernen beginnen
Biz yürümeye başladık.
We studied English.
Lernen beginnen
Biz İngilizce eğitimi gördüm.
We swam in the sea.
Lernen beginnen
Biz denizde yüzdük.
We were in a hurry.
Lernen beginnen
Acelemiz vardı.
We were very tired.
Lernen beginnen
Biz çok yorgunduk.
We're able dancers.
Lernen beginnen
Biz yetenekli dansçılarız.
We're almost there.
Lernen beginnen
Biz neredeyse oradayız.
What a big pumpkin!
Lernen beginnen
Ne büyük bir kabak!
What are these for?
Lernen beginnen
Bunlar ne için?
What're you doing?
Lernen beginnen
Ne yapıyorsun?
What did Jean make?
Lernen beginnen
Jean ne yaptı?
What do horses eat?
Lernen beginnen
Atlar ne yer?
What does she have?
Lernen beginnen
Onun neyi var?
What does Tom want?
Lernen beginnen
Tom ne istiyor?
What is Ken eating?
Lernen beginnen
Ken ne yiyor?
What's in there?
Lernen beginnen
Oradaki nedir?
What's Tony doing?
Lernen beginnen
Tony ne yapıyor?
What narrow stairs!
Lernen beginnen
Ne dar merdivenler!
What vile behavior!
Lernen beginnen
Ne iğrenç davranış!
What was your name?
Lernen beginnen
Adınız neydi?
What will you have?
Lernen beginnen
Ne istiyorsunuz?
What will you have?
Lernen beginnen
Ne alacaksınız?
What will you do?
Lernen beginnen
Ne yapacaksın?
What do you say?
Lernen beginnen
Ne diyorsun?
What's in this bag?
Lernen beginnen
Bu çantada ne var?
What's that flower?
Lernen beginnen
O çiçek nedir?
What's your answer?
Lernen beginnen
Cevabınız nedir?
When can I see you?
Lernen beginnen
Seni ne zaman görebilirim?
When does it begin?
Lernen beginnen
Ne zaman başlar?
When were you born?
Lernen beginnen
Ne zaman doğdunuz?
Where are you hurt?
Lernen beginnen
Nereyi incittin?
Where does he live?
Lernen beginnen
Nerede yaşıyor?
Where does he live?
Lernen beginnen
O nerede yaşıyor?
Where does it hurt?
Lernen beginnen
Neresi acıyor?
Where has she gone?
Lernen beginnen
O nereye gitti?
Where is it hidden?
Lernen beginnen
Nerede gizli?
Where is the vodka?
Lernen beginnen
Votka nerede?
Where is your room?
Lernen beginnen
Odanız nerede?
Where should I sit?
Lernen beginnen
Nerede oturmam gerekiyor.
Where should we go?
Lernen beginnen
Nereye gitmeliyiz?
Where was he going?
Lernen beginnen
O nereye gidiyordu?
Where was Tom born?
Lernen beginnen
Tom nerede doğdu?
Where will we meet?
Lernen beginnen
Biz nerede buluşacağız?
Where's the museum?
Lernen beginnen
Müze nerede?
Where's the toilet?
Lernen beginnen
Tuvalet nerede?
Which bag is yours?
Lernen beginnen
Hangi çanta sizinki?
Which boy is Masao?
Lernen beginnen
Hangi çocuk Masao'dur?
Which cap is yours?
Lernen beginnen
Hangi şapka seninkidir?
Which dog is yours?
Lernen beginnen
Hangi köpek sizin?
Which is your book?
Lernen beginnen
Hangisi senin kitabın?
Who broke the vase?
Lernen beginnen
Vazoyu kim kırdı?
Who broke this pen?
Lernen beginnen
Bu kalemi kim kırdı?
Who does Tony like?
Lernen beginnen
Tony kimi sever?
Who made this cake?
Lernen beginnen
Bu keki kim yaptı?
Who made this plan?
Lernen beginnen
Bu planı kim yaptı?
Who owns this land?
Lernen beginnen
Bu toprakların sahibi kimdir?
Who telephoned Ann?
Lernen beginnen
Ann'e kim telefon etti?
Whose book is this?
Lernen beginnen
Bu kitap kimin?
Whose book is this?
Lernen beginnen
Bu kitap kimin kitabı?
Whose book is this?
Lernen beginnen
Bu kimin kitabı?
Whose friend is he?
Lernen beginnen
O kimin arkadaşı?
Whose room is this?
Lernen beginnen
Bu kimin odası.
Whose side are you?
Lernen beginnen
Hangi taraftasın?
Why are you crying?
Lernen beginnen
Neden ağlıyorsun?
Why can't you come?
Lernen beginnen
Neden gelemiyorsun?
Why can't you come?
Lernen beginnen
Neden gelemiyorsun.
Why do you need it?
Lernen beginnen
Niçin ona ihtiyacınız var?
Why were you there?
Lernen beginnen
Niçin oradaydın?
Will I have a scar?
Lernen beginnen
Bir yara izim olacak mı?
Will it hurt a lot?
Lernen beginnen
Çok incitecek mi?
Will it rain today?
Lernen beginnen
Bugün yağmur yağacak mı?
Will you help them?
Lernen beginnen
Onlara yardım edecek misin?
Women like to talk.
Lernen beginnen
Kadınlar konuşmayı sever.
Won't you sit down?
Lernen beginnen
Oturmayacak mısın?
Would you like ice?
Lernen beginnen
Biraz buz ister misiniz?
Would you teach me?
Lernen beginnen
Bana öğretir misin?
Write it in pencil.
Lernen beginnen
Onu kurşun kalemle yazın.
Yes. That's right.
Lernen beginnen
Evet, o doğru.
You are a good boy.
Lernen beginnen
Sen iyi bir çocuksun.
You are a nice boy.
Lernen beginnen
Sen güzel bir çocuksun.
You are very brave.
Lernen beginnen
Çok cesursun.
You broke the rule.
Lernen beginnen
Kuralı bozdun.
You can rely on me.
Lernen beginnen
Bana güvenebilirsiniz.
You can smoke here.
Lernen beginnen
Burada sigara içebilirsin.
You can study here.
Lernen beginnen
Burada eğitim görebilirsiniz.
You can't eat here.
Lernen beginnen
Burada yiyemezsin.
You have been busy.
Lernen beginnen
Sen meşguldün.
You have cute eyes.
Lernen beginnen
Sevimli gözlerin var.
You know who he is.
Lernen beginnen
Sen onun kim olduğunu biliyorsun.
You like elephants.
Lernen beginnen
Sen filleri seversin.
You like Kawaguchi.
Lernen beginnen
Kawaguchi seversin.
You look beautiful.
Lernen beginnen
Güzel görünüyorsun.
You look contented.
Lernen beginnen
Sen mutlu görünüyorsun.
You look exhausted.
Lernen beginnen
Bitkin görünüyorsun.
You look great.
Lernen beginnen
Harika görünüyorsun.
You look hot today.
Lernen beginnen
Bugün çok ateşli görünüyorsun.
You may go at once.
Lernen beginnen
Bir kere gidebilirsin.
You may go at once.
Lernen beginnen
Bir kez gidebilirsin.
You may go at once.
Lernen beginnen
Bir defa gidebilirsin.
You may use my car.
Lernen beginnen
Sen benim arabamı kullanabilirsin.
You may use my pen.
Lernen beginnen
Sen benim kalemimi kullanabilirsin.
You might meet him.
Lernen beginnen
Onunla karşılaşabilirsin.
You might meet Tom.
Lernen beginnen
Tom'la karşılaşabilirsin.
You must not smoke.
Lernen beginnen
Sigara içmemelisin.
You should know it.
Lernen beginnen
Onu bilmelisin.
You'll feel better.
Lernen beginnen
Sen daha iyi hissedeceksiniz.
You're quite right.
Lernen beginnen
Çok haklısın.
You're still young.
Lernen beginnen
Hala gençsin.
Your bath is ready.
Lernen beginnen
Banyonuz hazır.
A cold wind blew in.
Lernen beginnen
Evde soğuk bir rüzgar esti.
A dog has four legs.
Lernen beginnen
Bir köpeğin dört bacağı var.
A green light is on.
Lernen beginnen
Bir yeşil ışık açık.
A noise woke her up.
Lernen beginnen
Bir gürültü onu uyandırdı.
A storm is imminent.
Lernen beginnen
Bir fırtına yakındır.
A truck hit the dog.
Lernen beginnen
Bir kamyon köpeğe çarptı.
A whale is a mammal.
Lernen beginnen
Balina bir memelidir.
All I have is books.
Lernen beginnen
Sahip olduğum herşey kitaplardır.
All I want is money.
Lernen beginnen
Bütün istediğim paradır.
We're all happy.
Lernen beginnen
Hepimiz mutluyuz.
Ann came downstairs.
Lernen beginnen
Ann alt kata geldi.
Ann loves chocolate.
Lernen beginnen
Ann çikolatayı sever.
Ann seems to be ill.
Lernen beginnen
Ann hasta görünüyor.
Answer my questions.
Lernen beginnen
Sorularıma cevap verin.
Answer the question.
Lernen beginnen
Soruyu cevapla.
Anybody can do that.
Lernen beginnen
Herhangi biri bunu yapabilir.
Anybody can read it.
Lernen beginnen
Birisi onu okuyabilir.
Anybody want a lift?
Lernen beginnen
Araba ile gitmek isteyen biri var mı?
Are seats available?
Lernen beginnen
Koltuklar müsait mi?
Are they in the gym?
Lernen beginnen
Onlar spor salonundalar mı?
Are you on Facebook?
Lernen beginnen
Facebook'ta mısınız?
Are you ready to go?
Lernen beginnen
Gitmeye hazır mısınız?
Believe in yourself.
Lernen beginnen
Kendine inan.
Bob became a pastor.
Lernen beginnen
Bob bir papaz oldu.
Bob hit me, not her.
Lernen beginnen
John bana vurdu, ona değil.
Bring it back to me.
Lernen beginnen
Onu bana geri getirin.
Bring me my glasses.
Lernen beginnen
Gözlüğümü getir.
Can he speak French?
Lernen beginnen
O Fransızca konuşabilir mi?
Can I get a blanket?
Lernen beginnen
Bir battaniye alabilir miyim?
Can I go for a walk?
Lernen beginnen
Yürüyüşe gidebilir miyim?
Can I pay on credit?
Lernen beginnen
Ben kredi ile ödeme yapabilir miyim?
Can I use this bike?
Lernen beginnen
Bu bisikleti kullanabilir miyim?
Can you answer this?
Lernen beginnen
Bunu cevaplayabilir misiniz?
Can you cook a meal?
Lernen beginnen
Yemek pişirebilir misin?
Can you drive a car?
Lernen beginnen
Bir araba sürebilir misin?
Can you really swim?
Lernen beginnen
Gerçekten yüzebilir misiniz?
Can you swim at all?
Lernen beginnen
Gerçekten yüzebilir misin?
Change your clothes.
Lernen beginnen
Giysilerini değiştir.
Christmas is coming.
Lernen beginnen
Noel geliyor.
Clear off the table.
Lernen beginnen
Tabloyu temizleyin.
Come again any time.
Lernen beginnen
Her zaman tekrar gel.
Come again tomorrow.
Lernen beginnen
Yarın tekrar gel.
Could you sign here?
Lernen beginnen
Burayı imzalar mısınız?
Cut it with a knife.
Lernen beginnen
Onu bir bıçakla kes.
Dad bought a camera.
Lernen beginnen
Babam bir kamera satın aldı.
Did you leave a tip?
Lernen beginnen
Bir bahşiş bıraktın mı?
Did you play tennis?
Lernen beginnen
Tenis oynadın mı?
Did you take a bath?
Lernen beginnen
Banyo yaptın mı?
Do I curse too much?
Lernen beginnen
Ben çok lanetler miyim?
Do you drink coffee?
Lernen beginnen
Kahve içer misiniz?
Do you have a child?
Lernen beginnen
Çocuğun var mı?
Do you have a fever?
Lernen beginnen
Ateşiniz var mı?
Do you have a match?
Lernen beginnen
Ateşin var mı?
Do you have any CDs?
Lernen beginnen
Hiç CD'in var mı?
Do you have any gum?
Lernen beginnen
Hiç sakızın var mı?
Do you keep a diary?
Lernen beginnen
Bir günlük tutuyor musunuz?
Do you like bowling?
Lernen beginnen
Bowling sever misiniz?
Do you like cooking?
Lernen beginnen
Yemek pişirmeyi sever misiniz?
Do you like cooking?
Lernen beginnen
Aşçılığı sever misin?
Do you like dancing?
Lernen beginnen
Dans etmeyi sever misiniz?
Do you like English?
Lernen beginnen
İngilizceyi sever misiniz?
Do you like singing?
Lernen beginnen
Şarkı söylemeyi sever misin?
Do you like surfing?
Lernen beginnen
Sörf sever misiniz?
Do you speak German?
Lernen beginnen
Almanca konuşuyor musun?
Do you speak German?
Lernen beginnen
Almanca konuşur musun?
Do you want a drink?
Lernen beginnen
Bir içki ister misin?
Do you want to rest?
Lernen beginnen
Dinlenmek istiyor musunuz?
Does she play piano?
Lernen beginnen
O, piyano çalar mı?
Don't ask for money.
Lernen beginnen
Para isteme.
Don't be noisy here.
Lernen beginnen
Burada gürültülü olmayın.
Don't climb on this!
Lernen beginnen
Buna tırmanma!
Don't drop that cup.
Lernen beginnen
O fincanı düşürme.
Don't listen to her.
Lernen beginnen
Onu dinleme.
Don't open the door.
Lernen beginnen
Kapıyı açmayın.
Don't phone her now.
Lernen beginnen
Şimdi ona telefon etmeyin.
Don't slam the door.
Lernen beginnen
Kapıyı çarpmayın.
Don't speak so fast.
Lernen beginnen
Çok hızlı konuşmayın.
Don't stand near me.
Lernen beginnen
Benim yanımda durma.
Don't work too hard.
Lernen beginnen
Çok sıkı çalışma.
Don't you feel cold?
Lernen beginnen
Üşümüyor musun?
Eat more vegetables.
Lernen beginnen
Daha fazla sebze ye.
Enjoy your holidays.
Lernen beginnen
İyi tatiller.
Enjoy your holidays.
Lernen beginnen
Tatilin keyfini çıkarın.
Enjoy your vacation.
Lernen beginnen
Tatilinizin tadını çıkarın.
Every seat was full.
Lernen beginnen
Her koltuk doluydu.
Everybody loves her.
Lernen beginnen
Onu herkes sever.
Everyone has faults.
Lernen beginnen
Herkesin hataları vardır.
Everyone. Listen up.
Lernen beginnen
Herkes. Dinleyin.
Everything's ready.
Lernen beginnen
Her şey hazır.
Evil sometimes wins.
Lernen beginnen
Kötülük bazen kazanır.
Extension 45 please.
Lernen beginnen
45 numarayı bağlar mısınız, lütfen?
Few people think so.
Lernen beginnen
Birkaç kişi öyle düşünüyor.
Fish is cheap today.
Lernen beginnen
Balık bugün ucuz.
Freedom is not free.
Lernen beginnen
Özgürlük özgür değildir.
Get Tom out of here.
Lernen beginnen
Tom'u dışarı çıkart.
Get Tom to help you.
Lernen beginnen
Tom size yardımcı olsun.
Give me some credit.
Lernen beginnen
Bana biraz kredi verin.
Glass breaks easily.
Lernen beginnen
Cam kolayca kırılır.
Hand in your papers.
Lernen beginnen
Raporlarınızı teslim edin.
Has he failed again?
Lernen beginnen
Yine başarısız oldu mu?
Has he gone already?
Lernen beginnen
O zaten gitti mi?
Has he returned yet?
Lernen beginnen
Henüz geri döndü mü?
Have a good weekend!
Lernen beginnen
İyi bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle!
Have a nice weekend.
Lernen beginnen
Güzel bir hafta sonu geçirin.
He accepted my idea.
Lernen beginnen
O benim fikrimi kabul etti.
He accepted the job.
Lernen beginnen
O işi kabul etti.
He asked for a beer.
Lernen beginnen
O bir bira istedi.
He became a pianist.
Lernen beginnen
O bir piyanist oldu.
He became irritated.
Lernen beginnen
O tedigin oldu.
He bought her a dog.
Lernen beginnen
O, ona bir köpek satın aldı.
She broke into tears.
Lernen beginnen
O, gözyaşlarına boğuldu.
He called me a taxi.
Lernen beginnen
O bana bir taksi çağırdı.
He called me Ichiro.
Lernen beginnen
O bana Ichiro dedi.
He came home at ten.
Lernen beginnen
O saat onda eve geldi.
He can be relied on.
Lernen beginnen
Ona güvenilebilir.
He can play a flute.
Lernen beginnen
O bir flüt çalabilir.
He can ride a horse.
Lernen beginnen
O ata binebilir.
He changed his mind.
Lernen beginnen
Onun fikrini değiştirdi.
He chased the thief.
Lernen beginnen
O hırsızı kovaladı.
He climbed Mt. Fuji.
Lernen beginnen
O, Fuji Dağı'na tırmandı.
He cured my illness.
Lernen beginnen
O benim hastalğımı tedavi etti.
He deals in whiskey.
Lernen beginnen
O viski ticareti yapar.
He denied the rumor.
Lernen beginnen
O söylentiyi yalanladı.
He designed the car.
Lernen beginnen
O, arabayı tasarladı.
He did not want war.
Lernen beginnen
O savaş istemiyordu.
He drives very fast.
Lernen beginnen
O çok hızlı araba sürer.
He ended up in jail.
Lernen beginnen
O sonunda hapishaneyi boyladı.
He entered the army.
Lernen beginnen
O orduya girdi.
He entered the room.
Lernen beginnen
O odaya girdi.
He feels very happy.
Lernen beginnen
O çok mutlu hissediyor.
He felt very lonely.
Lernen beginnen
O çok yalnız hissetti.
He gave me a record.
Lernen beginnen
O bana bir kayıt verdi.
He gave me the salt.
Lernen beginnen
O bana tuz verdi.
He gets up at seven.
Lernen beginnen
O, saat yedide kalkar.
He got on the train.
Lernen beginnen
O trene bindi.
He grows a mustache.
Lernen beginnen
O bıyık uzatıyor.
He had already gone.
Lernen beginnen
O daha önce gitti.
He had his hair cut.
Lernen beginnen
O saçını kestirdi.
He had just arrived.
Lernen beginnen
Henüz ulaştı.
He had just arrived.
Lernen beginnen
O az önce gelmişti.
He had one daughter.
Lernen beginnen
Onun bir kızı vardı.
He has a big family.
Lernen beginnen
Onun büyük bir ailesi vardır.
He has a deep voice.
Lernen beginnen
Onun derin bir sesi var.
He has a loud voice.
Lernen beginnen
O yüksek bir sese sahip.
He has a warm heart.
Lernen beginnen
Onun sıcak bir kalbi vardır.
He has his own room.
Lernen beginnen
Onun kendi odası var.
He has left already.
Lernen beginnen
O zaten gitti.
He has two Picassos.
Lernen beginnen
O iki Pikasoya sahiptir.
He hates air travel.
Lernen beginnen
O hava yolculuğundan nefret ediyor.
He held her tightly.
Lernen beginnen
O onu sıkıca tuttu.
He hoped to succeed.
Lernen beginnen
Başarılı olmayı umuyordu.
He hung up his coat.
Lernen beginnen
O ceketini astı.
He is a fast runner.
Lernen beginnen
O hızlı bir koşucu.
He is a good doctor.
Lernen beginnen
O iyi bir doktor.
He is a good writer.
Lernen beginnen
O iyi bir yazar.
He is a hard worker.
Lernen beginnen
O çok çalışkandır.
He is a nice person.
Lernen beginnen
O hoş bir insan.
He is a rude person.
Lernen beginnen
O kaba bir kişidir.
He is about my size.
Lernen beginnen
O yaklaşık benim beden ölçümde.
He is always joking.
Lernen beginnen
O her zaman şaka yapıyor.
He is an active boy.
Lernen beginnen
O aktif bir çocuktur.
He is an honest man.
Lernen beginnen
O dürüst bir adam.
He is angry with me.
Lernen beginnen
O bana kızgın.
He is at home today.
Lernen beginnen
O bugün evde.
He is good at rugby.
Lernen beginnen
O ragbide iyidir.
He's in a bad mood.
Lernen beginnen
O kötü bir ruh hali içinde.
He's my old friend.
Lernen beginnen
O benim eski arkadaşım.
He is not available.
Lernen beginnen
O, mevcut değil.
He is over 80 kilos.
Lernen beginnen
O, 80 kilonun üzerinde.
He is playing music.
Lernen beginnen
O müzik çalıyor.
He is playing there.
Lernen beginnen
O orada oynuyor.
He is probably dead.
Lernen beginnen
Muhtemelen öldü.
He is ready to work.
Lernen beginnen
O çalışmaya hazırdır.
He is taking a walk.
Lernen beginnen
O bir yürüyüş yapıyor.
He is very busy now.
Lernen beginnen
O, şimdi çok meşgul.
He is very handsome.
Lernen beginnen
O, çok yakışıklıdır.
He is very sociable.
Lernen beginnen
O çok sosyaldir.
He is washing a car.
Lernen beginnen
O bir araba yıkıyor.
He knows everything.
Lernen beginnen
O her şeyi bilir.
He knows no English.
Lernen beginnen
O hiç İngilizce bilmez.
He knows the secret.
Lernen beginnen
O sırrı biliyor.
He lacks experience.
Lernen beginnen
O deneyimden yoksundur.
He lacks motivation.
Lernen beginnen
O motivasyondan yoksundur.
He laid on his back.
Lernen beginnen
O sırt üstü uzandı.
He left a while ago.
Lernen beginnen
Bir süre önce ayrıldı.
He left an hour ago.
Lernen beginnen
Bir saat önce ayrıldı.
He left immediately.
Lernen beginnen
O aniden gitti.
He likes air travel.
Lernen beginnen
O hava seyahatini seviyor.
He lives by begging.
Lernen beginnen
O dilenerek yaşıyor.
He lives by himself.
Lernen beginnen
O tek başına yaşar.
He lives in comfort.
Lernen beginnen
O konfor içinde yaşıyor.
He lives next to me.
Lernen beginnen
O benim bitişiğimde yaşıyor.
He lives off campus.
Lernen beginnen
O kampüs dışından yaşıyor.
He looks suspicious.
Lernen beginnen
O şüpheli görünüyor.
He made me go there.
Lernen beginnen
O beni oraya gönderdi.
He may have said so.
Lernen beginnen
O öyle söylemiş olabilir.
He may have seen it.
Lernen beginnen
Onu görmüş olabilir.
He may not be happy.
Lernen beginnen
O mutlu olmayabilir.
He must be homesick.
Lernen beginnen
O, yurdunu özlemiş olmalı.
He must be innocent.
Lernen beginnen
O masum olmalı.
He often comes late.
Lernen beginnen
O, sık sık geç gelir.
He often dates Mary.
Lernen beginnen
O Mary ile hangi sıklıkta buluşur?
He opened the cages.
Lernen beginnen
O, kafesleri açtı.
He opposed the plan.
Lernen beginnen
O plana karşı çıktı.
He raised his hands.
Lernen beginnen
O, ellerini kaldırdı.
He ran out of money.
Lernen beginnen
Onun parası bitti.
He reached his goal.
Lernen beginnen
O, amacına ulaştı.
He refused to do so.
Lernen beginnen
O bunu reddetti.
He remains sick bed.
Lernen beginnen
O hasta yatağında kalmaktadır.
He runs a shoe shop.
Lernen beginnen
O bir ayakkabı dükkanı çalıştırıyor.
He runs a shoe shop.
Lernen beginnen
O bir ayakkabı dükkanı işletir.
He said he was busy.
Lernen beginnen
O meşgul olduğunu söyledi.
He sat on the bench.
Lernen beginnen
O bankta oturdu.
He seems to be rich.
Lernen beginnen
O zengin gibi görünüyor.
He seems to be sick.
Lernen beginnen
O hasta gibi görünüyor.
He seems to know us.
Lernen beginnen
O bizi tanıyor gibi görünüyor.
He shined his shoes.
Lernen beginnen
O ayakkabılarını parlattı.
He signed the check.
Lernen beginnen
O çek imzaladı.
He stopped to smoke.
Lernen beginnen
Sigara içmek için durdu.
He stuck to his job.
Lernen beginnen
O işine sarıldı.
He told me to do it.
Lernen beginnen
O bana onu yapmamı söyledi.
He took a short cut.
Lernen beginnen
O, kestirmeden gitti.
He took off his hat.
Lernen beginnen
Şapkasını çıkardı.
He used to love her.
Lernen beginnen
O onu severdi.
He walked up to her.
Lernen beginnen
O, ona doğru yürüdü
He was born in Ohio.
Lernen beginnen
O, Ohio'da doğdu.
He was disappointed.
Lernen beginnen
O hayal kırıklığına uğradı.
He was hit by a car.
Lernen beginnen
O bir araba tarafından çarpıldı.
He was leaving then.
Lernen beginnen
O zaman o, gidiyordu.
He was made captain.
Lernen beginnen
O kaptan yapıldı.
He was shy at first.
Lernen beginnen
O, ilk bakışta utangaç.
He was sound asleep.
Lernen beginnen
O sesli uyuyordu.
He was very patient.
Lernen beginnen
O çok sabırlıydı.
He was wet all over.
Lernen beginnen
O tamamen ıslaktı.
He went up Mt. Fuji.
Lernen beginnen
O Fuji Dağı'na gitti.
He will not say yes.
Lernen beginnen
O evet demeyecek.
He works for a bank.
Lernen beginnen
O bir banka için çalışıyor.
He wrote the report.
Lernen beginnen
O rapor yazdı.
He'll be here again.
Lernen beginnen
O yine burada olacak.
He'll get well soon.
Lernen beginnen
Yakında iyileşecektir.
He'll return at six.
Lernen beginnen
O, altıda dönecek.
He's a late bloomer.
Lernen beginnen
O geç olgunlaştı.
He's away on a trip.
Lernen beginnen
O bir geziye çıktı.
He's in the kitchen.
Lernen beginnen
O, mutfaktadır.
He's really selfish.
Lernen beginnen
O gerçekten bencil.
He's the oldest son.
Lernen beginnen
O, en büyük oğul.
Heed public opinion.
Lernen beginnen
Kamuoyunu dikkate alın.
Hello, this is Mike.
Lernen beginnen
Merhaba, ben Mike.
Her face turned red.
Lernen beginnen
Onun yüzü kızardı.
Her son is a genius.
Lernen beginnen
Onun oğlu bir deha.
Here are two stamps.
Lernen beginnen
Burada iki pul vardır.
Here is your change.
Lernen beginnen
İşte paranızın üstü.
Here's your pudding.
Lernen beginnen
İşte pudingin.
His dog barks at me.
Lernen beginnen
Onun köpeği bana havlar.
His dream came true.
Lernen beginnen
Onun hayali gerçek oldu.
His eyesight is bad.
Lernen beginnen
Onun görme yeteneği kötü.
His eyesight is bad.
Lernen beginnen
Onun görme kabiliyeti kötü.
His shoes are brown.
Lernen beginnen
Onun ayakkabıları kahverengidir.
His speech moved us.
Lernen beginnen
Onun konuşması bizi harekete geçirdi.
How can I reach you?
Lernen beginnen
Size nasıl ulaşabilirim?
How did the exam go?
Lernen beginnen
Sınav nasıl geçti?
How did you like it?
Lernen beginnen
Onu nasıl buldun?
How'd you do it?
Lernen beginnen
Onu nasıl yaptın?
How do you feel now?
Lernen beginnen
Şimdi nasıl hissediyorsunuz?
How I've missed you!
Lernen beginnen
Seni nasıl da özledim!
How long will it be?
Lernen beginnen
Ne kadar sürer.
How old is that dog?
Lernen beginnen
O köpek kaç yaşında?
How was your flight?
Lernen beginnen
Uçuşun nasıl?
How was your summer?
Lernen beginnen
Yazın nasıldı?
I admire his talent.
Lernen beginnen
Ben onun yeteneğine hayranım.
I agree to his plan.
Lernen beginnen
Onun planını kabul ediyorum.
I always study hard.
Lernen beginnen
Ben her zaman sıkı çalışırım.
I am a teacher, too.
Lernen beginnen
Ben de bir öğretmenim.
I am eating noodles.
Lernen beginnen
Erişte yiyorum.
I am engaged to her.
Lernen beginnen
Onunla nişanlıyım.
I am fed up with it.
Lernen beginnen
Ben ondan bıktım.
I am getting a cold.
Lernen beginnen
Ben soğuk alıyorum.
I am going to do it.
Lernen beginnen
Onu yapacağım.
I am going to start.
Lernen beginnen
Başlayacağım.
I am going to study.
Lernen beginnen
Ben çalışacağım.
I am in Tokyo today.
Lernen beginnen
Bugün Tokyo'dayım.
I am Kazuto Iwamoto.
Lernen beginnen
Ben Kazuto Iwamoto'yum.
I am older than him.
Lernen beginnen
Ben ondan daha yaşlıyım.
I am poor at tennis.
Lernen beginnen
Ben teniste kötüyüm.
I am reading a book.
Lernen beginnen
Ben bir kitap okuyorum.
I am reading a book.
Lernen beginnen
Bir kitap okuyorum.
I am ready to start.
Lernen beginnen
Ben başlamaya hazırım.
I am sad to hear it.
Lernen beginnen
Ben onu duyduğuma üzüldüm.
I don't have money.
Lernen beginnen
Param yok.
I arrived in London.
Lernen beginnen
Londra'ya vardım.
I asked where to go.
Lernen beginnen
Nereye gideceğimi sordum.
I ate a hasty lunch.
Lernen beginnen
Ben acele bir öğle yemeği yedim.
I ate a light lunch.
Lernen beginnen
Hafif bir öğle yemeği yedim.
I beat him at chess.
Lernen beginnen
Satrançta onu yendim.
I became a director.
Lernen beginnen
Ben bir yönetmen oldum.
I believe her story.
Lernen beginnen
Ben onun hikayesine inanıyorum.
I believe in ghosts.
Lernen beginnen
Hayaletlere inanırım.
I bought an old car.
Lernen beginnen
Ben eski bir araba satın aldım.
I built a new house.
Lernen beginnen
Ben yeni bir ev inşa ettim.
I can come at three.
Lernen beginnen
Üçte gelebilirim.
I can peel an apple.
Lernen beginnen
Bir elmayı soyabilirim.
I can read them all.
Lernen beginnen
Ben bütün onları okuyabilirim.
I can see the light.
Lernen beginnen
Ben ışığı görebiliyorum.
I can speak English.
Lernen beginnen
İngilizce konuşabilirim.
I can teach English.
Lernen beginnen
İngilizce öğretebilirim.
I can't do anything.
Lernen beginnen
Ben bir şey yapamam.
I can't find my bag.
Lernen beginnen
Ben çantamı bulamıyorum.
I can't find my key.
Lernen beginnen
Ben anahtarımı bulamıyorum.
I can't find my pen.
Lernen beginnen
Benim kalemimi bulamıyorum.
I can't help crying.
Lernen beginnen
Ağlamadan duramıyorum.
I can't help crying.
Lernen beginnen
Ağlamamak elimde değil.
I can't swim at all.
Lernen beginnen
Ben hiç yüzemem.
I cleared the table.
Lernen beginnen
Ben masayı temizledim.
I come from England.
Lernen beginnen
Ben İngiltere'liyim.
I come from Saitama.
Lernen beginnen
Saitama'lıyım.
I continued singing.
Lernen beginnen
Şarkı söylemeye devam ettim.
I continued working.
Lernen beginnen
Ben çalışmaya devam ettim.
I counted up to 200.
Lernen beginnen
200'e kadar saydım.
I decided not to go.
Lernen beginnen
Gitmemeye karar verdim.
I disagree with you.
Lernen beginnen
Sana katılmıyorum.
I love ice cream.
Lernen beginnen
Dondurmayı severim.
I do not like music.
Lernen beginnen
Ben müzik sevmiyorum.
I do not read books.
Lernen beginnen
Ben kitap okumam.
I don't understand.
Lernen beginnen
Anlamadım.
I don't like movies.
Lernen beginnen
Ben filmleri sevmiyorum.
I don't like summer.
Lernen beginnen
Yaz mevsimini sevmem.
I don't want dinner.
Lernen beginnen
Ben akşam yemeği istemiyorum.
I feel better today.
Lernen beginnen
Bugün kendimi daha iyi hissediyorum.
I feel like a drink.
Lernen beginnen
Canım içki istiyor.
I feel like singing.
Lernen beginnen
Canım şarkı söylemek istiyor.
I felt very awkward.
Lernen beginnen
Ben çok garip hissettim.
I find swimming fun.
Lernen beginnen
Ben yüzmeyi eğlenceli buluyorum.
I fix broken radios.
Lernen beginnen
Ben bozuk radyoları onardım.
I gave him the book.
Lernen beginnen
Ona kitabı verdim.
I got home at seven.
Lernen beginnen
Ben yedide eve vardım.
I got off the train.
Lernen beginnen
Ben trenden indim.
I got up about five.
Lernen beginnen
Ben yaklaşık beşte kalktım.
I had a close shave.
Lernen beginnen
Sinekkaydı tıraş oldum.
I had a great night.
Lernen beginnen
Ben harika bir gece geçirdim.
I had a light lunch.
Lernen beginnen
Ben hafif bir öğle yemeği yedim.
I had my car stolen.
Lernen beginnen
Arabamı çaldırdım.
I had my pen stolen.
Lernen beginnen
Kalemimi çaldırdım.
I have a chest cold.
Lernen beginnen
Göğsümü üşüttüm.
I have a dictionary.
Lernen beginnen
Benim bir sözlüğüm var.
I have a high fever.
Lernen beginnen
Benim yüksek ateşim var.
I have a pretty dog.
Lernen beginnen
Benim güzel bir köpeğim var.
I have a suggestion.
Lernen beginnen
Benim bir önerim var.
I have chapped lips.
Lernen beginnen
Benim dudaklarım çatlamış.
I have lost the key.
Lernen beginnen
Anahtarı kaybettim.
I have tennis elbow.
Lernen beginnen
Bende tenisçi dirseği var.
I have to go to bed.
Lernen beginnen
Ben yatmaya gitmeliyim.
I have to stay home.
Lernen beginnen
Ben evde kalmak zorundayım.
I heard her singing.
Lernen beginnen
Onun şarkı söylediğini duydum.
I hope to marry her.
Lernen beginnen
Onunla evlenmeyi umuyorum.
I keep a female cat.
Lernen beginnen
Dişi bir kedi besliyorum.
I knew it all along.
Lernen beginnen
Ben başından beri bunu biliyordum.
I know how you feel.
Lernen beginnen
Nasıl hissettiğini biliyorum.
I know none of them.
Lernen beginnen
Onların hiçbiri bilmiyorum.
I know what that is.
Lernen beginnen
Onun ne olduğunu biliyorum.
I know where he is.
Lernen beginnen
Onun nerede olduğunu biliyorum.
I know you are rich.
Lernen beginnen
Ben sizin zengin olduğunuzu biliyorum.
I like light colors.
Lernen beginnen
Ben açık renkleri severim.
I like movies a lot.
Lernen beginnen
Ben sinemaları çok seviyorum.
I like none of them.
Lernen beginnen
Ben onların hiçbirini sevmiyorum.
I like playing golf.
Lernen beginnen
Ben golf oynamayı severim.
I like wild flowers.
Lernen beginnen
Kır çiçeklerini severim.
I live in Kyoto now.
Lernen beginnen
Şimdi Kyoto'da yaşıyorum.
I locked myself out.
Lernen beginnen
Kendimi dışarıda kilitledim.
I love Italian food.
Lernen beginnen
İtalyan yemeğini severim.
I love this picture.
Lernen beginnen
Ben bu resmi seviyorum.
I meant what I said.
Lernen beginnen
Söylediğimi kastettim.
I met her by chance.
Lernen beginnen
Ben tesadüfen onunla karşılaştım.
I met him by chance.
Lernen beginnen
Ben onunla şans eseri tanıştım.
I met him yesterday.
Lernen beginnen
Onunla dün tanıştım.
I met Ken yesterday.
Lernen beginnen
Dün Ken'le karşılaştım.
I met Ken yesterday.
Lernen beginnen
Dün Ken ile buluştum.
I must be going now.
Lernen beginnen
Şimdi gitmem gerek.
I must get it fixed.
Lernen beginnen
Onu tamir ettirmeliyim.
I must have lost it.
Lernen beginnen
Onu kaybetmiş olmalıyım.
I need a police car.
Lernen beginnen
Bir polis arabasına ihtiyacım var.
I need medical help.
Lernen beginnen
Tıbbi yardıma ihtiyacım var.
I need some hangers.
Lernen beginnen
Birkaç askıya ihtiyacım var.
I never go anywhere.
Lernen beginnen
Asla bir yere gitmem.
I often call on him.
Lernen beginnen
Sık sık onu ziyaret ederim.
I often call on him.
Lernen beginnen
Ben sık sık onu ziyaret ederim.
I often catch colds.
Lernen beginnen
Ben sık sık soğuk algınlığına yakalanırım.
I only saw him once.
Lernen beginnen
Onu sadece bir kez gördüm.
I owe it all to you.
Lernen beginnen
Ben hepsini size borçluyum.
I owe you 3,000 yen.
Lernen beginnen
Sana 3000 yen borçluyum.
I quickly ate lunch.
Lernen beginnen
Ben çabucak öğle yemeği yedim.
I ran out of breath.
Lernen beginnen
Nefes nefese koştum.
I really enjoyed it.
Lernen beginnen
Ben gerçekten ondan keyif aldım.
I remember him well.
Lernen beginnen
Onu iyi hatırlıyorum.
I remember the word.
Lernen beginnen
Sözü hatırlıyorum.
I respect Mr. Brown.
Lernen beginnen
Bay Brown'a saygı duyuyorum.
I retired last year.
Lernen beginnen
Geçen yıl emekli oldum.
I retired last year.
Lernen beginnen
Geçen sene emekli oldum.
I retired last year.
Lernen beginnen
Ben geçen yıl emekli oldum.
I returned to Japan.
Lernen beginnen
Ben Japonya'ya ger döndüm.
I saw her last week.
Lernen beginnen
Geçen hafta onu gördüm.
I saw nobody around.
Lernen beginnen
Etrafta kimseyi görmedim.
I saw Tom kiss Mary.
Lernen beginnen
Tom'un Mary'yi öptüğünü gördüm.
I stared at the man.
Lernen beginnen
Ben adama baktım.
I talked to friends.
Lernen beginnen
Ben arkadaşlarla konuştum.
I think he is angry.
Lernen beginnen
Sanırım o öfkeli.
I think he is right.
Lernen beginnen
Sanırım o haklı.
I think she is kind.
Lernen beginnen
Sanırım o kibardır.
I think she is sick.
Lernen beginnen
Onun hasta olduğunu düşünüyorum.
I think you're cute.
Lernen beginnen
Senin sevimli olduğunu düşünüyorum.
I told Dad about it.
Lernen beginnen
Babama ondan bahsettim.
I tried to run fast.
Lernen beginnen
Ben hızlı koşmak için gayret ettim.
I tried to tell you.
Lernen beginnen
Ben bunu sana anlatmaya çalıştım.
I want another beer.
Lernen beginnen
Başka bir bira istiyorum.
I want him to leave.
Lernen beginnen
Onun terketmesini istiyorum.
I want to go abroad.
Lernen beginnen
Uzağa gitmek istiyorum.
I want to marry her.
Lernen beginnen
Onunla evlenmek istiyorum.
I want to marry you.
Lernen beginnen
Seninle evlenmek istiyorum.
I want to stay here.
Lernen beginnen
Ben burada kalmak istiyorum.
I want your opinion.
Lernen beginnen
Ben senin görüşünü istiyorum.
I wanted her to win.
Lernen beginnen
Onun kazanmasını istiyordu.
I was a naughty boy.
Lernen beginnen
Ben yaramaz bir çocuktum.
I was born in Kyoto.
Lernen beginnen
Kyoto'da doğdum.
I was born in Osaka.
Lernen beginnen
Osaka'da doğdum.
I was drinking milk.
Lernen beginnen
Süt içiyordum.
I was eighteen then.
Lernen beginnen
O zaman on sekiz yaşındaydım.
I was ill yesterday.
Lernen beginnen
Dün hastaydım.
I was making a cake.
Lernen beginnen
Ben bir kek yapıyordum.
I will be back soon.
Lernen beginnen
Yakında geri döneceğim.
I will do it myself.
Lernen beginnen
Ben onu kendim yapacağım.
I will go on a trip.
Lernen beginnen
Ben bir geziye gideceğim.
I will miss you all.
Lernen beginnen
Hepinizi özleyeceğim.
I will stay at home.
Lernen beginnen
Ben evde kalacağım.
I will try it again.
Lernen beginnen
Onu tekrar deneyeceğim.
I wish he were here.
Lernen beginnen
Keşke o burada olsa.
I wish I could swim.
Lernen beginnen
Keşke yüzebilsem.
I wish I were young.
Lernen beginnen
Keşke ben genç olsam.
I wish to go abroad.
Lernen beginnen
Ben yurtdışına gitmek istiyorum.
I worked for a bank.
Lernen beginnen
Bir banka için çalıştım.
I'd like a city map.
Lernen beginnen
Ben bir şehir haritası istiyorum.
I'd like a daiquiri.
Lernen beginnen
Ben bir daiquiri istiyorum.
I want to see it.
Lernen beginnen
Onu görmek istiyorum.
I'll be back at six.
Lernen beginnen
Ben altıda geri döneceğim.
I'll be back at ten.
Lernen beginnen
Onda geri döneceğim.
I'll buy you a beer.
Lernen beginnen
Sana bir bira ısmarlayacağım.
I'll call him later.
Lernen beginnen
Daha sonra onu arayacağım.
I'll come right now.
Lernen beginnen
Ben derhal geleceğim.
I'll do it later on.
Lernen beginnen
Ben onu daha sonra yapacağım
I'll drive you home.
Lernen beginnen
Ben seni eve götüreceğim.
I'll drive you home.
Lernen beginnen
Ben sizi eve götüreceğim.
I'll find one later.
Lernen beginnen
Daha sonra bir tane bulacağım.
I'll give him a pen.
Lernen beginnen
Ona bir kalem vereceğim.
I'll go to the park.
Lernen beginnen
Ben parka gideceğim.
I'll join you later.
Lernen beginnen
Size sonra katılacağım.
I'll lend it to you.
Lernen beginnen
Ben onu sana ödünç vereceğim.
I'll make you happy.
Lernen beginnen
Seni mutlu edeceğim.
I'll make you happy.
Lernen beginnen
Sizi mutlu edeceğim.
I'll return at 6:30.
Lernen beginnen
06:30 da geri dönüş yapacağım.
I'll take you there.
Lernen beginnen
Ben sizi oraya götüreceğim.
I'll wait till noon.
Lernen beginnen
Ben öğlene kadar bekleyeceğim.
I'm a light sleeper.
Lernen beginnen
Benim uykum hafiftir.
I'm a stranger here.
Lernen beginnen
Ben burada bir yabancıyım.
I'm already so late.
Lernen beginnen
Zaten çok geç kaldım.
I'm as busy as ever.
Lernen beginnen
Her zamanki gibi meşgulüm.
I'm as old as he is.
Lernen beginnen
Ben onun kadar yaşlıyım.
I'm being picked up.
Lernen beginnen
Ben arabayla alınacağım.
I'm counting on you.
Lernen beginnen
Ben sana güveniyorum.
I'm doing all I can.
Lernen beginnen
Elimden gelen her şeyi yapıyorum.
I'm dying of thirst.
Lernen beginnen
Ben susuzluktan ölüyorum.
I'm fed up with her.
Lernen beginnen
Ondan bıktım.
I'm fine, thank you.
Lernen beginnen
İyiyim, teşekkür ederim.
I'm getting married.
Lernen beginnen
Evleniyorum.
I'm glad to see you.
Lernen beginnen
Seni gördüğüme memnunum.
I'm good at singing.
Lernen beginnen
Ben şarkı söylemede iyiyim.
I'm looking for you.
Lernen beginnen
Ben sizi arıyorum.
I'm not a bit tired.
Lernen beginnen
Ben biraz yorgun değilim.
I'm paid by the day.
Lernen beginnen
Bana günlük ödeniyor.
I'm proud of my son.
Lernen beginnen
Oğlumla gurur duyuyorum.
I'm ready to depart.
Lernen beginnen
Ben yola çıkmaya hazırım.
I'm really confused.
Lernen beginnen
Gerçekten kafam karıştı.
I'm right, aren't I?
Lernen beginnen
Haklıyım, değil mi?
I'm slightly hungry.
Lernen beginnen
Ben biraz açım.
I'm taller than you.
Lernen beginnen
Ben sizden daha uzun boyluyum.
I'm trying to sleep.
Lernen beginnen
Uyumaya çalışıyorum.
I'm very busy today.
Lernen beginnen
Ben bugün çok meşgulüm.
I'm very hungry now.
Lernen beginnen
Ben şimdi çok açım.
I'm very sleepy now.
Lernen beginnen
Ben şimdi çok uykuluyum.
I'm waiting for him.
Lernen beginnen
Ben onu bekliyorum.
I got the flu.
Lernen beginnen
Grip oldum.
I've changed my job.
Lernen beginnen
İşimi değiştirdim.
I've just come back.
Lernen beginnen
Ben az önce geri döndüm.
I've lost my pencil.
Lernen beginnen
Kurşun kalemimi kaybettim.
I've lost my ticket.
Lernen beginnen
Biletimi kaybettim.
Is it far from here?
Lernen beginnen
O buradan uzak mı?
Is it getting worse?
Lernen beginnen
O kötüleşiyor mu?
Is it going to rain?
Lernen beginnen
Yağmur yağacak mı?
Is it Japanese food?
Lernen beginnen
O, Japon yiyeceği midir?
Is my laundry ready?
Lernen beginnen
Benim çamaşır hazır mı?
Is she your teacher?
Lernen beginnen
O sizin öğretmeniniz mi?
Is the dog swimming?
Lernen beginnen
Köpek yüzüyor mu?
Is there any danger?
Lernen beginnen
Herhangi bir tehlike var mı?
Is this radio yours?
Lernen beginnen
Bu radyo senin mi?
Is this the Taylors?
Lernen beginnen
Bu Taylor'ların evi mi?
Isn't that annoying?
Lernen beginnen
Sıkıcı değil mi?
It is called a lily.
Lernen beginnen
Ona zambak denir.
It is freezing cold.
Lernen beginnen
Hava dondurucu soğuk.
It is going to snow.
Lernen beginnen
Kar yağacak.
It is white as snow.
Lernen beginnen
O kar gibi beyaz.
It isn't hard to do.
Lernen beginnen
Bunu yapmak zor değil.
It may rain tonight.
Lernen beginnen
Bu gece yağmur yağabilir.
It rained yesterday.
Lernen beginnen
Dün yağmur yağdı.
It smells delicious.
Lernen beginnen
Bu lezzetli kokuyor
It tastes very good.
Lernen beginnen
Çok iyi tadı var.
It took all evening.
Lernen beginnen
O bütün akşam sürdü.
It was a lot of fun.
Lernen beginnen
O çok eğlenceli idi.
It was fine all day.
Lernen beginnen
Bütün gün hava güzeldi.
It was getting dark.
Lernen beginnen
Hava kararıyordu.
It was really cheap.
Lernen beginnen
Gerçekten ucuzdu.
It was really close.
Lernen beginnen
O gerçekten kapalıydı.
It was seven thirty.
Lernen beginnen
Saat yedi otuzdu.
It'll rain for sure.
Lernen beginnen
Yağmur kesin yağacak.
It'll snow tomorrow.
Lernen beginnen
Yarın kar yağacak.
It's a comedy movie.
Lernen beginnen
O bir komedi filmi.
It's a real bargain.
Lernen beginnen
Bu gerçek bir kelepir.
It's already eleven.
Lernen beginnen
Saat şimdiden onbirdir.
It's as cold as ice.
Lernen beginnen
O buz gibi soğuk.
It's free of charge.
Lernen beginnen
Bu ücretsiz.
It's getting cloudy.
Lernen beginnen
Hava bulutlanıyor.
It's in plain sight.
Lernen beginnen
O, açık görüş içinde.
It's not worth much.
Lernen beginnen
Bu çok değmez.
Time to get up.
Lernen beginnen
Kalkma zamanı.
It's unbearably hot.
Lernen beginnen
Hava dayanılmaz sıcak.
It's your turn next.
Lernen beginnen
Daha sonraki sizin sıranız.
Jack speaks English.
Lernen beginnen
Jack İngilizce konuşur.
Jack speaks English.
Lernen beginnen
Jack, İngilizce bilmektedir.
Jane is sick in bed.
Lernen beginnen
Jane yatakta hasta.
Jim called me a cab.
Lernen beginnen
Jim bana bir taksi çağırdı.
Jim hasn't come yet.
Lernen beginnen
Jim henüz gelmedi.
Jim put his hand up.
Lernen beginnen
Jim elini kaldırdı.
Keep going straight.
Lernen beginnen
Doğru gitmeye devam et.
Keep your eyes open.
Lernen beginnen
Gözlerini açık tut.
Keep your head down.
Lernen beginnen
Başınızı eğik tutun.
Ken has a white dog.
Lernen beginnen
Ken'in beyaz bir köpeği var.
Ken lit the candles.
Lernen beginnen
Ken mumları yaktı.
Ken wants a bicycle.
Lernen beginnen
Ken, bir bisiklet istiyor.
Kim was still alive.
Lernen beginnen
Kim hala hayattaydı.
Large fries, please.
Lernen beginnen
Büyük patates kızartması, lütfen.
Lay it on the table.
Lernen beginnen
Onu masaya bırakın.
Let him do it alone.
Lernen beginnen
Onu tek başına yapsın.
Let me pay my share.
Lernen beginnen
Kendi hissemi ödeyeyim.
Let's call it a day.
Lernen beginnen
Haydi paydos edelim.
Let's do the dishes.
Lernen beginnen
Bulaşıkları yıkayalım.
Let's go to a movie.
Lernen beginnen
Bir sinemaya gidelim.
Let's have some fun.
Lernen beginnen
Haydi biraz eğlenelim.
Let's keep in touch.
Lernen beginnen
Teması sürdürelim.
Let's play baseball!
Lernen beginnen
Haydi beyzbol oynayalım!
Let's play baseball.
Lernen beginnen
Beyzbol oynayalım.
Let's read Lesson 3.
Lernen beginnen
Ders 3'ü okuyalım.
Let's speak English.
Lernen beginnen
İngilizce konuşalım.
Let's study English.
Lernen beginnen
İngilizce çalışalım.
Let's try this cake.
Lernen beginnen
Bu keki deneyelim.
Let's try this plan.
Lernen beginnen
Bu planı deneyelim.
Let's watch TV here.
Lernen beginnen
Burada TV izleyelim.
Life is not all fun.
Lernen beginnen
Hayatın tümü eğlenceden ibaret değil.
Look at the picture.
Lernen beginnen
Resme bakın.
Look straight ahead.
Lernen beginnen
Dosdoğru bakın.
Madonna is a beauty.
Lernen beginnen
Madonna bir güzelliktir.
Many cars passed by.
Lernen beginnen
Birçok otomobil geçti.
Maria has long hair.
Lernen beginnen
Maria'nın uzun saçları var.
Mary can dance well.
Lernen beginnen
Mary iyi dans edebilir.
Mary is very pretty.
Lernen beginnen
Mary çok güzeldir.
May I eat that cake?
Lernen beginnen
O pastayı yiyebilir miyim?
May I say something?
Lernen beginnen
Bir şey söyleyebilir miyim?
May I set the table?
Lernen beginnen
Sofrayı hazırlayabilir miyim?
May I speak to Bill?
Lernen beginnen
Bill ile konuşabilir miyim?
May I take a shower?
Lernen beginnen
Bir duş alabilir miyim?
May I use the phone?
Lernen beginnen
Ben telefonu kullanabilir miyim?
Maybe she is coming.
Lernen beginnen
O belki geliyor.
Monkeys climb trees.
Lernen beginnen
Maymunlar ağaçlara tırmanırlar.
My aunt looks young.
Lernen beginnen
Teyzem genç görünüyor.
My back still hurts.
Lernen beginnen
Sırtım hala acıyor.
My gums are swollen.
Lernen beginnen
Benim dişetleri şiş.
My money was stolen.
Lernen beginnen
Param çalınmıştı.
My sister is famous.
Lernen beginnen
Kız kardeşim ünlüdür ünlüdür.
My sister is pretty.
Lernen beginnen
Kız kardeşim güzeldir.
My throat feels dry.
Lernen beginnen
Benim boğazım kuru.
My trousers are wet.
Lernen beginnen
Benim pantolon ıslak.
My wife is a doctor.
Lernen beginnen
Eşim bir doktordur.
My work is finished.
Lernen beginnen
İşim bitti.
Nancy seldom smiles.
Lernen beginnen
Nancy nadiren gülümser.
No drinkers allowed.
Lernen beginnen
Alkollüler giremez.
No one gave up hope.
Lernen beginnen
Hiç kimse bize umut vermedi.
No, I didn't go out.
Lernen beginnen
Hayır, ben dışarı gitmedim.
Nobody bowed to him.
Lernen beginnen
Kimse ona boyun eğmedi.
Nobody speaks to me.
Lernen beginnen
Hiç kimse benle konuşmuyor.
Nothing is forgiven.
Lernen beginnen
Hiçbir şey bağışlanmaz.
Now eat your supper.
Lernen beginnen
Şimdi akşam yemeğini yiyin.
Now it's your serve.
Lernen beginnen
Şimdi hizmetinizdeyim.
Of course I'll wait.
Lernen beginnen
Elbette ben bekleyeceğim.
Oh! That's too bad.
Lernen beginnen
Oh! Bu çok kötü.
Old habits die hard.
Lernen beginnen
Eski alışkanlıklar zor biter.
Only time will tell.
Lernen beginnen
Sadece zaman gösterecek.
Ostriches can't fly.
Lernen beginnen
Devekuşları uçamaz.
Our team is winning.
Lernen beginnen
Takımımız kazanıyor.
Paper burns quickly.
Lernen beginnen
Kağıt hızlı yanar.
People love freedom.
Lernen beginnen
İnsanlar özgürlüğü seviyor.
Perhaps that's true.
Lernen beginnen
Belki de o doğrudur.
Peter is not in now.
Lernen beginnen
Peter şimdi içeride değil.
Please air the room.
Lernen beginnen
Lütfen odayı havalandır.
Please call me Taro.
Lernen beginnen
Beni lütfen Taro diye çağır.
Please come thirsty.
Lernen beginnen
Lütfen susuz gel.
Please don't bother.
Lernen beginnen
Lütfen zahmet etmeyin.
Please don't get up.
Lernen beginnen
Lütfen kalkma.
Please listen to me.
Lernen beginnen
Beni dinle lütfen.
Please make the bed.
Lernen beginnen
Lütfen yatağı yapın.
Please wish me luck.
Lernen beginnen
Lütfen bana şans dile.
Poison can kill you.
Lernen beginnen
Zehir sizi öldürebilir.
Put on this sweater.
Lernen beginnen
Bu kazağı giyin.
Put that in writing.
Lernen beginnen
Yazılı olarak koyun.
Put your books away.
Lernen beginnen
Kitaplarını yerine koy.
Give me an example.
Lernen beginnen
Bana bir örnek ver.
Read the book aloud.
Lernen beginnen
Kitabı yüksek sesle okuyun.
Roll the ball to me.
Lernen beginnen
Topu bana yuvarla.
Seeing is believing.
Lernen beginnen
Görmek inanmaktır.
She agreed with him.
Lernen beginnen
Onunla aynı fikirdeydi.
She became a doctor.
Lernen beginnen
O bir doktor oldu.
She became a singer.
Lernen beginnen
O bir şarkıcı oldu.
She became very ill.
Lernen beginnen
O çok kötü oldu.
She blackmailed him.
Lernen beginnen
O, ona şantaj yaptı.
She boiled the eggs.
Lernen beginnen
O yumurtaları kaynattı.
She called for help.
Lernen beginnen
O yardım için çağrıda bulundu.
She came near to me.
Lernen beginnen
O bana yaklaştı.
She can drive a car.
Lernen beginnen
O bir araba sürebilir.
She can't afford it.
Lernen beginnen
Ona gücü yetmez.
She can't cook well.
Lernen beginnen
O, iyi yemek pişiremez.
She cooks very well.
Lernen beginnen
O çok iyi yemek yapar.
She danced with him.
Lernen beginnen
O onunla dans etti.
She did not turn up.
Lernen beginnen
O görünmedi.
She didn't think so.
Lernen beginnen
Öyle olduğunu sanmıyordu.
She does talk a lot.
Lernen beginnen
O, çok konuşur.
She feels bad today.
Lernen beginnen
Bugün o kötü hissediyor.
She gave him a book.
Lernen beginnen
Ona bir kitap verdi.
She gave me a watch.
Lernen beginnen
O bana bir saat verdi.
She gave up smoking.
Lernen beginnen
O sigara içmekten vazgeçti.
She got in at 9 p.m.
Lernen beginnen
O 9:00pm'da içeri girdi.
She got in the taxi.
Lernen beginnen
O taksiye bindi.
She had gone to bed.
Lernen beginnen
O yatağa gitmişti.
She has 2,000 books.
Lernen beginnen
Onun 2.000 kitabı vardır.
She has a long nose.
Lernen beginnen
Onun uzun bir burnu var.
She has convulsions.
Lernen beginnen
Onun konvülsiyonları var.
She has few friends.
Lernen beginnen
Onun az sayıda arkadaşı var.
She has gone abroad.
Lernen beginnen
O, yurtdışına gitti.
She has lost weight.
Lernen beginnen
O kilo kaybetti.
She has many faults.
Lernen beginnen
Onun birçok hatası var.
She has no brothers.
Lernen beginnen
Onun hiç erkek kardeşi yok.
She held her breath.
Lernen beginnen
O nefesini tuttu.
She hit me, not him.
Lernen beginnen
O bana çarptı, ona değil.
She is fond of cake.
Lernen beginnen
O kek seviyor.
She is good-natured.
Lernen beginnen
O iyi-huyludur.
She is growing tall.
Lernen beginnen
O uzuyor.
She is hard at work.
Lernen beginnen
O işte sıkıdır.
She is in the wrong.
Lernen beginnen
O suçlu.
She is not to blame.
Lernen beginnen
O suçlu değil.
She is quite a poet.
Lernen beginnen
O tam bir şair.
She kept on talking.
Lernen beginnen
O, konuşmayı sürdürdü.
She kicked him hard.
Lernen beginnen
O ona sert tekme attı.
She laced her shoes.
Lernen beginnen
O ayakkabılarını bağladı.
She likes ice cream.
Lernen beginnen
O dondurma seviyor.
She likes that bass.
Lernen beginnen
O, bas gitarı seviyor.
She listened to him.
Lernen beginnen
O onu dinledi.
She locked the door.
Lernen beginnen
O kapıyı kilitledi.
She played a sonata.
Lernen beginnen
O, bir sonat çaldı.
She plays the piano.
Lernen beginnen
O piyano çalar.
He raised his hand.
Lernen beginnen
O elini kaldırdı.
She reserved a room.
Lernen beginnen
O bir oda ayırttı.
She rubbed her eyes.
Lernen beginnen
Gözlerini ovuşturdu.
She sat next to him.
Lernen beginnen
Onun yanına oturdu.
She rarely goes out.
Lernen beginnen
O nadiren dışarı gider.
She still loved him.
Lernen beginnen
O hala onu seviyordu.
She still loves him.
Lernen beginnen
O onu hala seviyor.
She stopped smoking.
Lernen beginnen
O sigarayı bıraktı.
She studies English.
Lernen beginnen
O İngilizce çalışıyor.
She teaches English.
Lernen beginnen
O, İngilizce öğretiyor.
She told him a joke.
Lernen beginnen
O ona fıkra anlattı.
She understands him.
Lernen beginnen
O onu anlar.
She wants a new hat.
Lernen beginnen
O yeni bir şapka istiyor.
She was full of joy.
Lernen beginnen
O neşe doluydu.
She watched him eat.
Lernen beginnen
O onun yemek yiyişini izledi.
She went for a walk.
Lernen beginnen
O bir yürüyüşe gitti.
She went to Ibaragi.
Lernen beginnen
O Ibaragi'ye gitti.
She won the contest.
Lernen beginnen
O yarışmayı kazandı.
She works from nine.
Lernen beginnen
O dokuzdan itibaren çalışır.
She works very hard.
Lernen beginnen
O çok sıkı çalışıyor.
She's a kind person.
Lernen beginnen
O kibar bir insan.
She's a tough woman.
Lernen beginnen
O, sert bir kadındır.
She's been poisoned.
Lernen beginnen
O zehirlendi.
Show me another bag.
Lernen beginnen
Bana başka bir çanta göster.
Somebody touched me.
Lernen beginnen
Birisi bana dokundu.
Stop, or I'll shoot.
Lernen beginnen
Dur, yoksa vuracağım.
Susan was terrified.
Lernen beginnen
Susan dehşete kapılmıştı.
Take off your shoes.
Lernen beginnen
Ayakkabılarınızı çıkartın.
Take off your socks.
Lernen beginnen
Çoraplarınızı çıkartın.
Tell him I'm not in.
Lernen beginnen
Ona içeride olmadığımı söyle.
Thank you for today.
Lernen beginnen
Bugün için teşekkür ederiz.
Thanks for the meal.
Lernen beginnen
Yemek için teşekkürler.
That book is theirs.
Lernen beginnen
Şu kitap onların.
That boy is running.
Lernen beginnen
O çocuk çalışıyor.
It won't matter.
Lernen beginnen
Önemli değil.
That idea isn't bad.
Lernen beginnen
O fikir fena değil.
That is my overcoat.
Lernen beginnen
O benim paltom.
That makes me angry.
Lernen beginnen
Şu beni kızdırıyor.
That student is Tom.
Lernen beginnen
O öğrenci Tom'dur.
That was my mistake.
Lernen beginnen
O benim hatamdı.
That won't help you.
Lernen beginnen
Şu sana yardım etmeyecek.
That's a great idea.
Lernen beginnen
O harika bir fikir.
That's a great poem.
Lernen beginnen
O harika bir şiir.
That's an imitation.
Lernen beginnen
Bu bir taklit.
That's an old trick.
Lernen beginnen
Bu eski bir hile.
That's common sense.
Lernen beginnen
Bu sağduyu.
It suits me.
Lernen beginnen
O bana uyar.
That's fine with me.
Lernen beginnen
Benim için farketmez.
It's not possible.
Lernen beginnen
O mümkün değil.
The apples are ripe.
Lernen beginnen
Elmalar olgundurlar.
The baby kept quiet.
Lernen beginnen
Bebek sessiz durdu.
The bell is ringing.
Lernen beginnen
Zil çalıyor.
The boy got scolded.
Lernen beginnen
Çocuk azarladı.
The boys kept quiet.
Lernen beginnen
Çocuklar sessiz kalmayı sürdürdü.
The boys were quiet.
Lernen beginnen
Çocuklar sakindi.
The bus was crowded.
Lernen beginnen
Otobüs kalabalıktı.
The car didn't move.
Lernen beginnen
Araba kıpırdamadı.
The car didn't stop.
Lernen beginnen
Araba durmadı.
The computer is new.
Lernen beginnen
Bilgisayar yeni.
The cup has a crack.
Lernen beginnen
Bardakta bir çatlak var.
The dog bit the man.
Lernen beginnen
Köpek adamı ısırdı.
The dog followed me.
Lernen beginnen
Köpek beni takip etti.
The door won't open.
Lernen beginnen
Kapı açılmaz.
The fire alarm rang.
Lernen beginnen
Yangın alarmı çaldı.
The grapes are sour.
Lernen beginnen
Üzümler ekşi.
The house is vacant.
Lernen beginnen
Ev boştur.
The idea is not bad.
Lernen beginnen
Fikir fena değil.
The kids are asleep.
Lernen beginnen
Çocuklar uyuyorlar.
The lake was frozen.
Lernen beginnen
Göl dondu.
The law was changed.
Lernen beginnen
Yasa değiştirildi.
The leaves blew off.
Lernen beginnen
Yapraklar patladı.
The man took my arm.
Lernen beginnen
Adam kolumu tuttu.
The meat tastes bad.
Lernen beginnen
Etin tadı kötü.
The milk tasted bad.
Lernen beginnen
Sütün tadı kötüydü.
The new car is hers.
Lernen beginnen
Yeni araba onun.
The news leaked out.
Lernen beginnen
Haber dışarı sızdırılmış.
The papers blew off.
Lernen beginnen
Kağıtlar uçtu.
The pond froze over.
Lernen beginnen
Gölet dondu.
The room was locked.
Lernen beginnen
Oda kilitliydi.
The server was down.
Lernen beginnen
Sunucu çöktü.
The ship is sinking.
Lernen beginnen
Gemi batıyor.
The skies are clear.
Lernen beginnen
Gökyüzü açıktır.
The train just left.
Lernen beginnen
Tren az önce ayrıldı.
The TV doesn't work.
Lernen beginnen
Televizyon çalışmıyor.
The victory is ours.
Lernen beginnen
Zafer bizimdir.
There comes the bus.
Lernen beginnen
Otobüs geliyor.
There goes the bell.
Lernen beginnen
Oh, çan çalıyor.
There was a silence.
Lernen beginnen
Bir sessizlik vardı.
There's no evidence.
Lernen beginnen
Hiçbir kanıt yoktur.
These are our desks.
Lernen beginnen
Bunlar bizim masalarımız.
These books are new.
Lernen beginnen
Bu kitaplar yeni.
They are Christians.
Lernen beginnen
Onlar Hıristiyanlar.
They are in the way.
Lernen beginnen
Onlar ayak altındalar.
They are my cousins.
Lernen beginnen
Onlar benim kuzenlerim.
They are my friends.
Lernen beginnen
Onlar benim arkadaşlarım.
They have been busy.
Lernen beginnen
Onlar meşguller.
They have few books.
Lernen beginnen
Onların birkaç kitabı var.
They laughed at him.
Lernen beginnen
Onlar ona güldü.
They live next door.
Lernen beginnen
Onlar bitişikte yaşarlar.
They lived in peace.
Lernen beginnen
Onlar barış içinde yaşadı.
They made fun of me.
Lernen beginnen
Onlar benimle alay ettiler.
They questioned him.
Lernen beginnen
Onlar onu sorguladılar.
They went by subway.
Lernen beginnen
Onlar metro ile gittiler.
They'll go shopping.
Lernen beginnen
Alışverişe gidecekler.
They're ignoring me.
Lernen beginnen
Onlar beni görmezden geliyorlar.
They're my favorite.
Lernen beginnen
Onlar benim favorim.
This apple is sweet.
Lernen beginnen
Bu elma tatlıdır.
This beef is tender.
Lernen beginnen
Bu sığır eti yumuşak.
This bird can't fly.
Lernen beginnen
Bu kuş uçamaz.
This book is Tony's.
Lernen beginnen
Bu kitap Tony'nindir.
This car sells well.
Lernen beginnen
Bu araba iyi satıyor.
This desk is broken.
Lernen beginnen
Bu masa kırık.
This door is locked.
Lernen beginnen
Bu kapı kilitli.
This fits perfectly.
Lernen beginnen
Bu mükemmel bir uyum sergiliyor.
This is an ice cube.
Lernen beginnen
Bu bir buz küpü.
This is an old book.
Lernen beginnen
Bu eski bir kitap.
This is Tony's book.
Lernen beginnen
Bu Tony'nin kitabı.
This is what I need.
Lernen beginnen
İhtiyacım olan budur.
This is what I want.
Lernen beginnen
Bu benim istediğim şeydir.
This isn't for sale.
Lernen beginnen
Bu satılık değil.
This makes no sense.
Lernen beginnen
Bu mantıklı değil.
This novel bores me.
Lernen beginnen
Bu roman beni sıkıyor.
This paper is rough.
Lernen beginnen
Bu rapor taslaktır.
This play has ended.
Lernen beginnen
Bu oyun sona erdi.
This tooth is loose.
Lernen beginnen
Bu diş gevşek.
This winter is warm.
Lernen beginnen
Bu kış ılık.
Those are our books.
Lernen beginnen
Onlar bizim kitaplarımız.
Time is running out.
Lernen beginnen
Zaman tükeniyor.
Tokyo is a big city.
Lernen beginnen
Tokyo büyük bir şehir.
Tom abused my trust.
Lernen beginnen
Tom benim güvenimi kötüye kullandı.
Tom arrived in time.
Lernen beginnen
Tom zamanında geldi.
Tom became a doctor.
Lernen beginnen
Tom bir doktor oldu.
Tom became a father.
Lernen beginnen
Tom bir baba oldu.
Tom beeped the horn.
Lernen beginnen
Tom boynuz çaldı.
Tom came back early.
Lernen beginnen
Tom erken geri geldi.
Tom came right over.
Lernen beginnen
Tom gecikmeden geldi.
Tom can't take less.
Lernen beginnen
Tom daha azını alamaz.
Tom caught the ball.
Lernen beginnen
Tom topu yakaladı.
Tom changed clothes.
Lernen beginnen
Tom elbiseleri değiştirdi.
Tom closed his eyes.
Lernen beginnen
Tom gözlerini kapattı.
Tom combed his hair.
Lernen beginnen
Tom saçını taradı.
Tom cried all night.
Lernen beginnen
Tom, bütün gece ağladı.
Tom cut Mary's hair.
Lernen beginnen
Tom Mary'nin saçını kesti.
Tom dealt the cards.
Lernen beginnen
Tom kartları dağıttı.
Tom depends on Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary'ye bağlıdır.
Tom did a cartwheel.
Lernen beginnen
Tom bir at arabası tekerleği yaptı.
Tom did a lousy job.
Lernen beginnen
Tom berbat bir iş yaptı.
Tom did it your way.
Lernen beginnen
Tom onu senin tarzınla yaptı.
Tom didn't go there.
Lernen beginnen
Tom oraya gitmedi.
Tom didn't say much.
Lernen beginnen
Tom fazla bir şey söylemedi.
Tom didn't say that.
Lernen beginnen
Tom onu söylemedi.
Tom didn't see Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary'yi görmedi.
Tom died of old age.
Lernen beginnen
Tom yaşlılıktan öldü.
Tom disappointed me.
Lernen beginnen
Tom beni hayal kırıklığına uğrattı.
Tom doesn't like me.
Lernen beginnen
Tom beni sevmiyor.
Tom drinks a little.
Lernen beginnen
Tom biraz içer.
Tom drinks too much.
Lernen beginnen
Tom çok içiyor.
Tom drives a Toyota.
Lernen beginnen
Tom bir Toyota sürer.
Tom drives me crazy.
Lernen beginnen
Tom beni deli ediyor.
Tom drives too fast.
Lernen beginnen
Tom çok hızlı sürer.
Tom eats like a pig.
Lernen beginnen
Tom bir domuz gibi yiyor.
Tom faces a dilemma.
Lernen beginnen
Tom bir ikilemle karşı karşıyadır.
Tom failed the exam.
Lernen beginnen
Tom sınavda başarısız oldu.
Tom faked his death.
Lernen beginnen
Tom ölü takliti yaptı.
Tom felt frustrated.
Lernen beginnen
Tom hayal kırıklığına uğramış hissetti.
Tom felt humiliated.
Lernen beginnen
Tom aşağılanmış hissetti.
Tom felt persecuted.
Lernen beginnen
Tom zulme uğramış hissetti.
Tom found me a taxi.
Lernen beginnen
Tom bana bir taksi buldu.
Tom got a promotion.
Lernen beginnen
Tom'un bir terfisi var.
Tom got off the bus.
Lernen beginnen
Tom otobüsten indi.
Tom got sidetracked.
Lernen beginnen
Tom caydırıldı.
Tom got soaking wet.
Lernen beginnen
Tom iliklerine kadar ıslandı.
Tom had a bad dream.
Lernen beginnen
Tom kötü bir rüya gördü.
Tom had a good idea.
Lernen beginnen
Tom'un, iyi bir fikri vardı.
Tom had an accident.
Lernen beginnen
Tom bir kaza geçirdi.
Tom has a bald spot.
Lernen beginnen
Tom'un bir keli var.
Tom has a big house.
Lernen beginnen
Tom'un büyük bir evi var.
Tom has a big mouth.
Lernen beginnen
Tom'un büyük bir ağzı vardır.
Tom has a pacemaker.
Lernen beginnen
Tom'un bir kalp pili var.
Tom has a toothache.
Lernen beginnen
Tom bir diş ağrısı vardır.
Tom has found a job.
Lernen beginnen
Tom bir iş buldu.
Tom has my sympathy.
Lernen beginnen
Tom benim acımı paylaştı.
Tom has skinny legs.
Lernen beginnen
Tom'un sıska bacakları var.
Tom has tonsillitis.
Lernen beginnen
Tom'un tonsilliti var.
Tom has two choices.
Lernen beginnen
Tom'un iki seçeneği var.
Tom hasn't met Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary ile karşılaşmadı.
Tom hates the rules.
Lernen beginnen
Tom kurallardan nefret eder.
Tom heard the alarm.
Lernen beginnen
Tom alarmı duydu.
Tom is a bad driver.
Lernen beginnen
Tom kötü bir sürücü.
Tom is a good sport.
Lernen beginnen
Tom, iyi bir sporsever.
Tom is a workaholic.
Lernen beginnen
Tom bir işkolik.
Tom is ambidextrous.
Lernen beginnen
Tom çok yönlüdür.
Tom is full of hope.
Lernen beginnen
Tom ümitle dolu.
Tom is grown up now.
Lernen beginnen
Tom şimdi büyümüş.
Tom is helping Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary'ye yardımcı oluyor.
Tom is just like me.
Lernen beginnen
Tom tıpkı benim gibi.
Tom is kind to Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary'ye karşı kibardır.
Tom is lying to you.
Lernen beginnen
Tom size yalan söylüyor.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.