Unit 6.1. (02.2019)

 0    10 Datenblatt    annasokol
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
annoyed
I was annoyed with him for being so late.
Lernen beginnen
zirytowany
Byłem zirytowany jego spóźnieniem.
embarassed
Have you ever been really embarassed?
Lernen beginnen
Zawstydzony
Czy kiedykolwiek byłeś naprawdę zawstydzony?
confusing
What sorts of things do you find confusing?
Lernen beginnen
mylące, dezorientujące
Jakie rzeczy są dla Ciebie dezorientujące?
anger
With destruction therapy you use your anger to destroy something in a controlled way.
Lernen beginnen
złość
W terapii destrukcyjnej wykorzystujesz swój gniew, by zniszczyć coś w kontrolowany sposób.
chat sb up
I met my ex boyfriend when he chatted me up in a bar.
Lernen beginnen
flirtować, podrywać kogoś
Spotkałam swojego chłopaka kiedy poderwał mnie w barze.
settle down
We are planing to settle down.
Lernen beginnen
ustatkować się
Planujemy się ustatkować.
take off
The receptionist told me to take my tie.
Lernen beginnen
zdjąć coś
Recepcjonistka powiedziała mi, żebym zdjął krawat.
go off sth/sb
Then I got bored and went off him.
Lernen beginnen
przestać coś/ kogoś lubić
Znudziłam się i przestałam go lubić.
try sth on
Itried the suit on.
Lernen beginnen
zmierzyć coś
Zmierzyłem garnitur.
shut down
I need to shut the computer down.
Lernen beginnen
wyłączyć, zamknąć
Muszę wyłączyć komputer.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.