Unit 8 April 2018

 0    15 Datenblatt    annasokol
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
mind your own business
I prefer to mind my own business so I don't ask my neighbours personal questions.
Lernen beginnen
pilnuj swojego nosa
Wolę pilnować swojego nosa, więc nie zadaję sąsiadom prywatnych pytań.
nosy neighbours
Our neighbours are very nosy.
Lernen beginnen
wścibscy sąsiedzi
Nasi sąsiedzi są bardzo wścibscy.
invite over
Isometimes invite my neighbour over for tea.
Lernen beginnen
zapraszać na
Czasem zapraszam sąsiada na herbatę.
get to know somebody
I got to know your sister last year.
Lernen beginnen
poznać kogoś
Poznałam twoją siostrę w zeszłym roku.
disturb
Do not disturb me when I work.
Lernen beginnen
przeszkadzać
Nie przeszkadzaj mi kiedy pracuję.
a nuisance
It's a nuisance having to queue for everything.
Lernen beginnen
uciążliwość, utrapienie
Czekanie po każdą rzecz w kolejce jest utrapieniem.
get on sb's nerves
Oh, stop it, you're getting on my nerves!
Lernen beginnen
diałać komuś na nerwy
Och, przestań, działasz mi na nerwy!
keep yourself to yourself
I like to keep myself to myself so I never invite my neighbours.
Lernen beginnen
chronić swoją prywatność
Lubię chronić swoją prywatność, więc nigdy nie zapraszam moich sąsiadów.
bizarre
The story had a bizarre ending.
Lernen beginnen
dziwaczny
Historia miała dziwaczne zakończenie.
long-lost
The neighbours turned out to be long-lost brother and sister.
Lernen beginnen
zaginiony, dawno niewidziany
Sąsiedzi okazali się dawno niewidzianymi bratem i siostrą.
scale
He scaled the ladder in a blink of an eye.)
Lernen beginnen
wspiąć się, wdrapać
Wdrapał się na drabinę w mgnieniu oka.
drift
The fog drifted away in the afternoon.
Lernen beginnen
płynąć na wodzie, dryfować, unosić się
Mgła posunęła dalej po południu.
mow
I hate mowing the lawn.
Lernen beginnen
kosić
Nienawidzę kosić trawnika.
steam engine
The last steam engine was taken out of service in 1971.
Lernen beginnen
maszyna parowa
Ostatnia maszyna parowa została usunięta z użytku w 1971.
deaf
I'm deaf in one ear.
Lernen beginnen
głuchy
Jestem głuchy na jedno ucho.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.