Unit 8 Important events

 0    21 Datenblatt    monikagrzanka1
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
pounding
Wendy's heart was pounding as she stepped onto the platform, clutching the scrap of paper.
Lernen beginnen
łomotanie
Serce Wendy łomotało kiedy stąpała po platformie, trzymając się kurczowo świstka papieru.
come as a shock
For some parents, the recent news came as a shock.
Lernen beginnen
okazać się szokiem
Dla niektórych rodziców ostatnie wiadomości okazały się szokiem.
packed
The train was packed.
Lernen beginnen
zatłoczony
Pociąg był zatłoczony.
drop off
During his journey Tom dropped off to sleep.
Lernen beginnen
przysnąć
W czasie podrózy Tom przysnął.
dash
I dashed straight round to hospital.
Lernen beginnen
spieszyć się, zasuwać
Zasuwałem prosto do szpitala.
hospital trolley
I saw him there lying on the hospital trolley.
Lernen beginnen
nosze szpitalne
Zobaczyłam go tam leżacego na noszach szpitalnych
stunned
Andy is still stunned by his good fortune.
Lernen beginnen
zaszokowany, ogłuszony
Andy jest nadal ogłuszony swoim szczęściem/powodzeniem.
collect rare coins
Ruby collects rare coins.
Lernen beginnen
kolekcjonować, zbierać rzadkie monety
Ruby kolekcjinuje
do amateur dramatics
Lucy dreams to do amateur dramatics.
Lernen beginnen
robić teatr amatorski
Lucy marzy o zrobieniu teatru amatorskiego.
go waterskiing
Go waterskiing is his hobby.
Lernen beginnen
jeździć na nartach wodnych
Jazda na nartach wodnych to jego hobby.
learn how to draw
Sarah wants to learn how to draw.
Lernen beginnen
uczyć się rysunku
Sarah chce się nauczyć rysunku.
make models
He makes car models.
Lernen beginnen
wykonywać modele
On wykonuje modele samochodów.
play Monopoly
My children loves to play Monopoly.
Lernen beginnen
grać w Monopol
Moje dzieci uwielbiają grać w Monopol.
get off
You will not get off with this.
Lernen beginnen
ujść na sucho, nie zostać ukaranym
Nie ujdzie Ci to na sucho.
get back
Can our relationship get back? I want to be your friend again.
Lernen beginnen
wrócić do poprzedniego stanu
Czy nasz związek może wrócić do poprzedniego stanu? Chcę znów być Twoim przyjacielem.
get on
How did you get on at the oral exam?
Lernen beginnen
radzić sobie, dawać sobie radę
Jak sobie poradziłeś na egzaminie ustnym?
get up to
I just have to tell you what I've been getting up to.
Lernen beginnen
dojśc do, dochodzić do czegoś (wniosków)
Właśnie chciałam Ci powiedzieć, do jakich wniosków doszłam.
get over
Last time I was getting over the death of my pet rat.
Lernen beginnen
przezwyciężyć, dojśc do siebie
Ostatnio dochodziłam do siebie po smierci mojego szczurka.
get round
I managed to get round him in the end - it took me two weeks.
Lernen beginnen
urobić, namówić, przekonać
W końcu dałam radę go namówić - to zajęło mi dwa tygodnie.
get together
Maybe we could get together some time and talk about it.
Lernen beginnen
zbierać się, zgromadzić się
Może moglibyśmy kiedyś zebrać się razem i porozmawiać o tym.
get by
"How do you get by?" "I guess I manage."
Lernen beginnen
dawać sobie radę
"Jak sobie radzisz?" "Wydaje mi się, że w miarę".

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.