Unit 8 lesson 8.3

 0    34 Datenblatt    Lenka i Franek
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Przepraszam, czy jesteś Lenką, tenisistką? Tak, jestem.
Lernen beginnen
Excuse me, are you Lenka, the tennis player? Yes, I am.
Czy mogę prosić o autograf?
Lernen beginnen
Can I have your autograph, please?
Jestem wielkim fanem!
Lernen beginnen
I'm a great fan!
Oto twój telefon.
Lernen beginnen
Here's your phone.
On ma zły numer.
Lernen beginnen
He's got the wrong number.
Kim jest bohater Duga? To autograf Iriny.
Lernen beginnen
Who is Dug's hero? It's Irina's autograph.
Co tu masz? Mam autograf Iriny.
Lernen beginnen
What have you got here? I've got Irina's autograph.
Gdzie ona mieszka? Ona mieszka w Londynie.
Lernen beginnen
Where does she live? She lives in London.
Czyj to telefon? To telefon Iriny.
Lernen beginnen
Whose phone is it? It's Irina's phone.
Ile masz zdjęć? Mam 80 zdjęć.
Lernen beginnen
How many photos have you got? I've got 80 photos.
Co jest w pudełku? Jego nowy garnitur.
Lernen beginnen
What is in the box? His new suit.
Gdzie jest dom babci?
Lernen beginnen
Where is Granny's house?
Czyje oczy są zielone? Oczy Kit są zielone.
Lernen beginnen
Whose eyes are green? Kit's eyes are green.
Ile dzieci jest w łodzi?
Lernen beginnen
How many children are in the boat?
W łodzi jest dwoje dzieci.
Lernen beginnen
Two children are in the boat.
Kiedy Superdug gra w piłkę nożną? W piątki gra w piłkę nożną.
Lernen beginnen
When does Superdug play football? He plays football on Fridays.
Jaki jest Twój ulubiony sport?
Lernen beginnen
What is your favourite sport?
Kto jest twoim ulubionym sportowcem?
Lernen beginnen
Who is your favourite sportsperson?
Gdzie pan(i) mieszka?
Lernen beginnen
Where do you live?
Kiedy masz urodziny?
Lernen beginnen
When is your birthday?
Czyj to jest telefon?
Lernen beginnen
Whose phone is this?
Ilu masz braci i sióstr?
Lernen beginnen
How many brothers and sisters have you got?
Mój dzień jest 26 sierpnia.
Lernen beginnen
My brithday is on August 26.
Leny urodziny są 1 września
Lernen beginnen
Lena's brithday is on September 1
Gdzie pływa Jack?
Lernen beginnen
Where does Jack swim?
Gdzie jest Jack?
Lernen beginnen
Where is Jack?
Kiedy pływa Jack?
Lernen beginnen
When does Jack swim?
Kiedy Jack może pływać?
Lernen beginnen
When can Jack swim?
Czy Jack może pływać?
Lernen beginnen
Can Jack swim?
Czy Jack pływa?
Lernen beginnen
Whose friend is Jack?
Kto może pływać?
Lernen beginnen
Who can swim?
Kim jest Jack?
Lernen beginnen
Who is Jack?
Kto lubi Jacka?
Lernen beginnen
Who likes Jack?
Kogo lubi Jack
Lernen beginnen
Who does Jack like?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.