Unregelmäßige Verben

 0    118 Datenblatt    mclandsberg
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
oferować [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
anbieten - bot an - angeboten
rozkazać [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
befehlen - befahl - befohlen
wywalać (np. z domu); rzucać (np. pomidorami); przerwać, rzucać (np. studia) [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
schmeißen - schmiss - geschmissen
skłonić (do zrobienia czegoś) [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
bewegen - bewog - bewogen
wydarzyć się [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
geschehen - geschah - (ist) geschehen
gwizdać, świszczeć [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
pfeifen - pfiff - gepfiffen
wspinać się [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
klimmen - klomm - (ist) geklommen
zawracać, zmienić kierunek, nawracać, odwracać (na drugą stronę) [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
wenden - wandte - gewandt
pluć, wymiotować, wypluwać; ziać, zionąć, wyrzucać (lawę) [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
speien - spie - gespien
popychać, spychać, szturchać; zderzyć się, uderzyć się [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
stoßen stieß gestoßen
pożyczać, wypożyczać, wynajmować, użyczać [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
leihen lieh geliehen
rozrywać, podrzeć; drzeć, rwać się [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
reißen riss (hat / ist) gerissen
szlifować, gładzić, ostrzyć; musztrować, drylować (trzymać w dyscyplinie) [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
schleifen schliff geschliffen
zdradzać (np. tajemnicę), wyjawić [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
preisgeben - gab preis - preisgegeben
przesadzać, przeginać (z czymś) [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
übertreiben - übertrieb - übertrieben
upływac, przemijać (np. czas), spełznąć na niczym (np. przedsięwzięcie) [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
zerrinnen zerrann zerronnen
obowiązywać, mieć znaczenie, posiadać moc prawną [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
gelten - galt - gegolten
rozkoszować się, cieszyć się (np. uznaniem) [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
genießen - genoss - genossen
chwytać, sięgać [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
greifen - griff - gegriffen
uczestniczyć [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
teilnehmen - nahm teil - teilgenommen
ważyć (mieć ciężar), kołysać, siekać, kroić na kawałki [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
wiegen - wog - gewogen
wyrzucać [unregelmäßig verb]
To krzesło ma tylko trzy nogi, wyrzuć je.
Lernen beginnen
wegwerfen - warf weg - weggeworfen
Dieser Stuhl hat nur drei Beine, wirf ihn weg.
wydobywać się (np. wypływać z czegoś), pęcznieć [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
quellen - quoll - (ist) gequollen (du quillst, er quillt)
bujać, bajdurzyć; mieć bzika, wariować; prząść (sieć albo na kołowrotku) [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
spinnen - spann - gesponnen
nazywać [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
nennen - nannte - genannt
marznąć [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
frieren - fror - gefroren
dmuchać, wydmuchiwać (np. bombkę), zdmuchiwać (coś, np. kurz) [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
blasen - blies - geblasen
młócić, tłuc, bić [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
dreschen - drosch - gedroschen (er drischt)
przenikać, wnikać, przebijać {SEIN}, żądać (czegoś), nalegać {HABEN} [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
dringen - drang - gedrungen
tlić się, ćmić się, żarzyć się, jarzyć się [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
glimmen - glomm - geglommen
nie odbywać się, być zapomnianym [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
entfallen - entfiel - entfallen (es entfällt)
strzyc (np. żywopłot), przycinać [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
scheren - schor - geschoren
przyznawać [unregelmäßig verb]
(1) Przyznaj, że popełniłeś błąd. (2) To byłeś ty, przyznaj w końcu!
Lernen beginnen
zugeben - gab zu - zugegeben
(1) Gib zu, dass du einen Fehler gemacht hast. (2) Du warst es doch, gib es doch zu!
pojawiać się, zjawić się, ukazywać się, zostać opublikowanym; stanąć (przed sądem) [unregelmäßig verb]
(1) Przy ważnych terminach powinno się pojawiać dokładnie co do minuty. (2) stanąć przed sądem
Lernen beginnen
erscheinen - erschien - erschienen
(1) Man sollte bei wichtigen Terminen auf die Minute genau erscheinen. (2) vor Gericht erscheinen
przytaczać, przedstawiać (np. swoje argumenty) [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
anbringen - brachte an - angebracht
(roz)gniewać, (z)irytować [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
verdrießen - verdross - verdrossen
prosić, zapraszać [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
bitten - bat - gebeten
zawierać, obejmować, mieścić w sobie [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
enthalten - enthielt - enthalten
szczypać, (s)tchórzyć [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
kneifen - kniff - gekniffen
kopać, drążyć, wykopywać (np. tunel, dziurę) [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
graben - grub - gegraben
zniknąć [unregelmäßig verb]
Jak pieniędzy nie ma, znikają też koledzy.
Lernen beginnen
verschwinden - verschwand - verschwunden
Wenn das Geld weg ist, die Freunde verschwunden auch.
udowadniać, dowieść [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
beweisen - bewies - bewiesen
odpytywać (np. uczniów), wyszukiwać (np. plików) [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
abfragen - fragte ab - abgefragt
ruszać, startować, zaczynać (się) [unregelmäßig verb]
Staramy się uzyskać wszystkie pozwolenia, aby wszystko było gotowe, żeby to mogło wystartować (zacząć się, ruszyć).
Lernen beginnen
losgehen - ging los - losgegangen (sein)
Wir versuchen all die Erlaubnisse zu bekommen, so dass alles bereit ist, damit es losgehen kann.
zamęczać, męczyć [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
schinden - schindete - geschunden
przeprowadzać się, przenosić się; być w drodze, iść (np. na wojnę) [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
ziehen - zog - gezogen [+ SEIN]
ukrywać, zatajać [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
verbergen - verbarg - verborgen
pachnieć, pachnąć; zalatywać, trącić (jakimś zapachem); obwąchiwać [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
riechen - roch - gerochen
odsuwać, przesuwać, rozsuwać; odraczać (np. sprawę) [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
aufschieben - schob auf - aufgeschoben
wiedzieć; znać; umieć, potrafić [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
wissen - wusste - gewusst
zdradzać (np. żonę) [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
fremdgehen - ging fremd - fremdgegangen [+ SEIN]
rozkrawać, rozkroić, rozciąć, porozcinać [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
zerschneiden - zerschnitt - zerschnitten
przyznawać (np. odznaczenie) [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
zuerkennen (er erkennt zu), erkannte zu - zuerkannt
robić (np. krzywdę komuś) [unregelmäßig verb]
(1) Nie możesz mi teraz tego zrobić! (2) Dlaczego mu to zrobiłeś? (3) obrazić kogoś, poniżyć kogoś
Lernen beginnen
antun - tat an - angetan
(1) Das kannst du mir jetzt nicht antun! (2) Warum hast du ihm das angetan? (3) jemandem einen Schimpf antun
zdradzać (np. tajemnicę) [unregelmäßig verb]
Nie zdradzę ci mojej wagi ciała.
Lernen beginnen
verraten - verriet - verraten
Ich werde dir mein Gewicht nicht verraten.
czyścić odkurzaczem, odkurzać; ssać, wysysać (np. krew), zasysać [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
saugen - sog - gesogen
podnosić (np. ciężar, rękę); podwyższać, zwiększać (np. sprzedaż) [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
heben - hob - gehoben
rozważać [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
erwägen - erwog - erwogen
polecać, rekomendować, zalecać [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
empfehlen - empfahl - empfohlen
reklamować, zabiegać, ubiegać się, starać się; agitować [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
werben (er wirbt) - warb - geworben
spędzać (np. czas) [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
verbringen - verbrachte - verbracht
podnosić, unosić; unieważniać, anulować; przechowywać (np. pamiątkę, pieniądze) [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
aufheben - hob auf - aufgehoben
wstępować, przystępować [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
beitreten - trat bei - (ist) beigetreten
okazać (o dokumencie); pokazywać, udowadniać [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
vorweisen - wies vor - vorgewiesen
plątać (mylić się) (fakty, kolejność) [unregelmäßig verb]
Przez przeprowadzkę pomieszały się wszystkie dokumenty.
Lernen beginnen
durcheinandergeraten - geriet durcheinander - durcheinandergeraten [+ SEIN] [unregelmäßig verb]
Durch den Umzug sind die Akten alle durcheinander geraten.
zdarzać się, trafiać się, występować [unregelmäßig verb]
Zdarza się, że mylą mi się nazwiska.
Lernen beginnen
vorkommen - kam vor - vorgekommen
Es kommt vor, dass mir Namen durcheinander geraten.
obowiązywać, mieć znaczenie, być ważnym (mieć znaczenie), posiadać moc prawną [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
gelten - galt - gegolten
pełznąć, czołgać się [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
kriechen - kroch - gekrochen
przedzierać się, posuwać się naprzód, docierać [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
vordringen - drang vor - vorgedrungen [+ SEIN]
odczuwać, czuć [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
empfinden - empfand - empfunden
uważać, sądzić; znajdować, odszukać [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
finden - fand - gefunden
odpłacać, oddawać; odwzajemniać, odwdzięczać się, rewanżować się [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
vergelten - vergalt - vergolten
nie doceniać [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
verkennen - verkannte - verkannt
poddawać się; rzucać (np. palenie); nadać (np. przesyłkę); zadać (dać zadanie) [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
aufgeben - gab auf - aufgegeben
zakończyć, przerywać; zburzyć, wyburzyć; odłamywać się, urywać się [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
abbrechen - brach ab - abgebrochen
uchybiać, wypędzać, wyrzekać się [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
verstoßen - verstieß - verstoßen
przerwać, wstrzymać; wpaść (komuś) w słowo [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
unterbrechen - unterbrach - unterbrochen
wsiąść, wsiadać [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
einsteigen - stieg ein - eingestiegen
udeptywać (np. ziemię); obejmować (np. stanowisko); stawić się (np. w pracy, na służbę) [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
antreten - trat an - angetreten
łączyć, połączyć (telefonicznie); opatrywać [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
verbinden - verband - verbunden
ubijać (śmietanę), bić, uderzać (np. pięścią w stół) [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
schlagen - schlug - geschlagen [er schlägt]
nie powieść się, nie udać się [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
misslingen - misslang - misslungen [+ SEIN]
oszukiwać, zwodzić [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
trügen - trog - getrogen
czynić, robić, dokonywać; wyrządzać (np. krzywdę); odkładać, dawać (np. do bagażnika) [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
tun - tat - getan (es tut)
ruszać, poruszać; wzruszać, nurtować [unregelmäßig verb]
ruszać się
Lernen beginnen
bewegen - bewog - bewogen
sich bewegen
posuwać się naprzód, czynić postępy
Lernen beginnen
(sich) fortbewegen - bewegte (sich) fort - (sich) fortbewegt
docierać, przybywać; spełniać się (np. przepowiednia) [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
eintreffen - traf ein - eingetroffen [+ SEIN]
wstrząsnąć, potrząsnąć; trząść
Lernen beginnen
schütteln
niewspomniany, niewymieniony
Lernen beginnen
unerwähnt
użycie, użytek
Proszę umyć przed pierwszym użyciem.
Lernen beginnen
der Gebrauch
Bitte vor dem ersten Gebrauch waschen.
opuszczać (np. pomieszczenie); rzucać, zostawiać (np. partnera) [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
verlassen - verließ - verlassen
wzbić się (np. w powietrze), odważyć się na coś, przezwyciężyć opór [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
sich aufschwingen - schwang sich auf - sich aufgeschwungen
przygnębić, zwalać z nóg [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
niederschlagen - schlug nieder - niedergeschlagen
spuszczać (np. wzrok) [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
niederschlagen - schlug nieder - niedergeschlagen
umorzyć (np. postępowanie) [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
niederschlagen - schlug nieder - niedergeschlagen
zabić, pozbawić życia [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
umbringen - brachte um - umgebracht
udawać się, powieść się [unregelmäßig verb]
Jego pierwsza próba się powiodła, ale druga nie.
Lernen beginnen
gelingen - gelang - gelungen [+ SEIN]
Sein erster Versuch gelang, der zweite aber nicht.
wydawać się, jawić się [unregelmäßig verb]
Po pięciu latach wydawało się, że to koniec.
Lernen beginnen
scheinen - schien - geschienen
Nach fünf Jahren schien alles zu Ende zu sein.
wypłoszyć, przegonić (np. zwierzęta) [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
vertreiben - vertrieb - vertrieben
radzić sobie (z czymś); dogadywać się (z kimś), rozumieć się (z kimś) [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
auskommen - kam aus - ausgekommen [+SEIN]
dmuchać, dąć, wiać; zdmuchiwać (coś, np. kurz); wydmuchiwać (np. bombkę) [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
blasen [er bläst] - blies - geblasen
zapadać, nastawać (np. nagle cisza) [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
eintreten - trat ein - eingetreten [+ SEIN]
włamać się [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
einbrechen - brach ein - eingebrochen [+ SEIN]
nastawać, nadchodzić (np. wiosna) [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
einbrechen - brach ein - eingebrochen [+ SEIN]
odpowiadać (np. rzeczywistości), być zgodnym (np. z rzeczywistością), spełniać (określone warunki) [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
entsprechen - entsprach - entsprochen
ubierać się [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
sich anziehen - zog sich an - sich angezogen
tłumić coś, dusić coś w sobie [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
sich etwas verbeißen - sich verbiss - sich verbissen
oszukiwać, zdradzać, łudzić [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
betrügen - betrog - betrogen
wykańczać się, przemęczać się [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
sich aufreiben - rieb sich auf - sich aufgerieben
zwalniać (pracownika); wypisać (np. ze szpitala); odprawiać, odsyłać (kogoś) [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
entlassen - entließ - entlassen
zabić uderzeniem [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
erschlagen - erschlug - erschlagen
pożyczać; wypożyczać, wynajmować, użyczać [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
leihen - lieh - geliehen
mijać, przemijać [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
vergehen - verging - vergangen [+ SEIN]
wypłacać (np. odszkodowanie) [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
abfinden - fand ab - abgefunden
godzić się z czym, pogodzić się z czymś [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
sich mit etwas abfinden - fand ab - abgefunden
wywołać, przywołać, sprowokować, budzić [unregelmäßig verb]
Lernen beginnen
hervorrufen - rief hervor - hervorgerufen
aresztować, zatrzymywać [unregelmäßig verb]
Dwóch posłów zostało aresztowanych w barze.
Lernen beginnen
festnehmen - nahm fest - festgenommen
Zwei Abgeordneten wurden in einer Bar festgenommen.
strzyc, przycinać
Lernen beginnen
scheren - schor - geschoren

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.