Verbes followed by ing 3

 0    6 Datenblatt    verton
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
go on
The director went on to say that the strike was over.
Diana went on working all night.
Lernen beginnen
iść
Reżyser powiedział dalej, że strajk się skończył.
Diana pracowała całą noc.
mean
This means that we will have to leave at 6:00 !
This means leaving at 6:00.
Lernen beginnen
perfidny
Oznacza to, że będziemy musieli wyjechać o 6:00!
Oznacza to wyjście o 6:00.
I meant to phone you but I forgot.
Lernen beginnen
Chciałem do ciebie zadzwonić, ale zapomniałem.
regret
Kate regretted that she hadn't bought the housea...
Kate regretted not buying the house.
Lernen beginnen
żałować
Kate żałowała, że ​​nie kupiła domu.
Kate żałowała, że ​​nie kupiła domu.
I regret to tell you that you have failed.
Lernen beginnen
Z przykrością muszę wam powiedzieć, że wam się nie udało.
stop
I stopped to buy some coffee.
I stopped going to evening classes.
Lernen beginnen
zatrzymać
Zatrzymałem się, żeby kupić trochę kawy.
Przestałem chodzić na wieczorne lekcje.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.