das Wörterbuch Englisch Minus Polnisch

English - język polski

slow auf Polnisch:

1. wolny wolny


Tylko w górach czuję się wolny.
Jestem wolny
Przód autobusu był wolny.
Mamy wolny dzień, ale wcale nie jest przyjemnie. Lepiej wracajmy.
Cały wolny czas, jakiego miał mało, spędzał z rodziną.
Gdybym był wolny, przyjąłbym jego zaproszenie.
Pamiętasz, jaki wolny był kiedyś internet?
Dobrze wykorzystaj swój wolny czas.
Połowa pracowników wzięła dzień wolny.
Będę wolny za 10 minut.
wolny samochód
Mój mąż jest powolny ponieważ ma dużo wolnego czasu.
Nie mamy wolnych stolików.
Jeśli chcesz być wolny, zniszcz twój telewizor.
Demokrata to wolny obywatel, który poddaje się woli większości.

Polnisch Wort "slow"(wolny) tritt in Sätzen auf:

New Language Leader 10 11 12 OCR
World Explorer 2 Unit 8 OTHER WORDS PART 2
adjectives - przymiotniki Milena
podróżowanie i turystyka cz 1
Cechy Charakteru i Osobowości - Features of Charac...

2. powolny powolny


przykład ze słówkiem: on jest powolny
powolny wdech

Polnisch Wort "slow"(powolny) tritt in Sätzen auf:

300 najważniejszych określeń po angielsku 175 - 200
z ksiazki 1 NASTRÓJ i UCZUCIA
Najważniejsze pary antonimów
angielski UNIT 4/4
Ola-unit 3- przymiotniki

3. mało pojętnyPolnisch Wort "slow"(mało pojętny) tritt in Sätzen auf:

człowiek-cechy charakteru unit 4 gateway plus 4
extraordinary behaviour
człowiek cechy charakteru
unit 4, cz. I
Extraordinary behaviour

4. wyprodukowana i spożywana w tradycyjny sposóbPolnisch Wort "slow"(wyprodukowana i spożywana w tradycyjny sposób) tritt in Sätzen auf:

jedzenie i picie 5