WSB Vocabulary

 0    73 Datenblatt    maciejjarzebinski
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Nędza
Lernen beginnen
Misery
Słuchać
przestrzegać, nie listen
Lernen beginnen
Obey
I want you to obey the rules all the time
Prowokować
Lernen beginnen
Provoke
pozyskać
rekrutować
Lernen beginnen
recriut
We should recruit new soldiers.
naglący, pilny
Lernen beginnen
urgent, pressing
The issue is very pressing now.
wypłaty tygodniowe
Lernen beginnen
wages
przegadać
Lernen beginnen
talk over
disscus
let's talk over our wages in this month.
wniosek
Lernen beginnen
request
zgadzać się z kimś
To szalony pomysł, ale zgadzam się z tobą
Lernen beginnen
see somebody's point
it, s crazy idea but I see your point.
oszczędności
Lernen beginnen
savings
polecać
Lernen beginnen
to recommend
he strongly recommend this applepie.
odraczać, odkładać
Lernen beginnen
postpone
I should cleaning my room but I postponed it for later.
uczestnictwo
official
Lernen beginnen
participation
he said that the participation in the course was voluntary.
konkurent
Lernen beginnen
competitor
this companies are direct competitors.
przekątna
Lernen beginnen
diagonal
pozostawać w tyle / mieć zaległości
Lernen beginnen
fall behind
he's falling behind in school
przekonany o czymś
Lernen beginnen
convinced of something
the judge was convinced of his guilt.
sposób
Lernen beginnen
way
dogonić
muszę nadrobić szkolny materiał.
Lernen beginnen
catch up with
i have to catch up with school material
przeciwko
Lernen beginnen
against
all competitors are against themselves.
wewnątrzzakładowy
Lernen beginnen
in-house
na koszt firmy
Lernen beginnen
in house
podwynająć, zlecić innej firmie
Lernen beginnen
outsource
If a company outsources, it 8s using other companies to compete specific tasks
dotrzymywać kroku, być na bieżąco
Lernen beginnen
keep up with
Jack hasn't been able to keep up with rest of the team
czytać
Lernen beginnen
read - read - read
nisza
Lernen beginnen
niche
ukończyć (np. uniwersytet)
Lernen beginnen
graduate in
if you want to graduate in university you have to learn a lot.
absolwent
noun
Lernen beginnen
graduate
If I finish this school I will be graduate in TiR
być zaangażowanym
Lernen beginnen
be involved
I was involved in many overhours jobs projects
wydawać się
Lernen beginnen
seem
Szymon seemed to be more calm than he really is.
rywalizować
Lernen beginnen
compete
all co-workers have to compete all the time in Mon company.
przednia szyba
Lernen beginnen
windshield
ukończyć (kierunek studiów)
jeśli ukończysz studia dentystyczne zarobisz kupę kasy
Lernen beginnen
graduate in
first consitional
if you graduate in dentistry studies, you will earn a lot of money.
wydawać się
Lernen beginnen
seem
wątpliwość
Lernen beginnen
doubt
As long as he lives with mother she will has doubts about marriage
wahać się
Lernen beginnen
to hesitate
provided that you really want this job, don't hesitate to apply
zDecydować się
pomogłeś mi się zdecydowac, dzieki
Lernen beginnen
make up one's mind
you helped mi to make up my mind, thank you.
przypuszczać
jeśli będziesz przeglądał oferty pracy, znajdziesz odpowiednią.
Lernen beginnen
suppose
suppose you browse job offers, you will find proper one.
rozważ to wyzwanie, może to dobrze wpłynąć na relacje między współpracownikami
rozważ wpłynąć wyzwanie współpracownicy
Lernen beginnen
Consider this challenge, it may impact the relations between coworkers.
Poszukiwanie pracy
Lernen beginnen
job hunting
zawęzić
nie wiem jak zawęzić te wszystkie oferty pracy...
Lernen beginnen
narrow down
I don't know how to narrow all there offers down...
zasoby, środki
firmowe ludzkie zasoby
Lernen beginnen
resources
company human resources.
stały
Lernen beginnen
permanent
opracować, zrozumieć, rozpracowac
Lernen beginnen
work something out
zależeć od kogoś
decyzja naprawdę zależy od Ciebie
Lernen beginnen
be up to somebody
the decision is really up to you
skontaktuje się z nimi w sprawie ustaleń
Lernen beginnen
i will get in touch with them about the arragements
ustalenia, przygotowania
Lernen beginnen
arrangements
zakwaterowanie
Lernen beginnen
accomodation
obciazać, naliczać
Lernen beginnen
charge
charge expenses on credit card.
dokładny
Lernen beginnen
exact
zaległości
mam duże zaległości w slownictwir.
Lernen beginnen
backlog
i have a lot of backlogs in vocabulary.
czas wolny
Lernen beginnen
time off
wykonać, wprowadzić
Lernen beginnen
carry out
ochoczy chętny
jestem chętny do pomocy
Lernen beginnen
willing
I'm willing to help.
pamiętać o czymś
Lernen beginnen
keep something in mind
I'm keeping the debt in mind, Lucas
powódź, zalewać
moja skrzynka została zalana ofertami powiększenia penisa
Lernen beginnen
flood
my inbox was flooded by penis enlargement offers.
posesja, teren nieruchomość
nie property
moja firma ma wiele zagranicznych nieruchomosci.
Lernen beginnen
premises
My company have a lot foreign premises.
istotny, niezbedny, podstawowy
podstawowe umiejętności żołnierza to strzelanie i skradanie
Lernen beginnen
essential
the soldiers essensial skills are shooting and sneaking.
natknąć się
Lernen beginnen
come across
być skonfigurowanym
Lernen beginnen
be set up
oszacowanie
możesz oszacować. koszty tego zakupu?
Lernen beginnen
estimate
can you estimate costs of this purchase?
troska
Lernen beginnen
concern
polegać na kimś
Lernen beginnen
rely on sb
następnego dnia
Lernen beginnen
the following day
she will finish to complete this request the following day
po jakich spojnikach nie uzywamy Future simple tylko present simple
nie polecę klasa ekonomiczna póki jestem bogaty
Lernen beginnen
when, as soon as, in case, until
i won't fly economy class until I'm rich.
podkreślać
Lernen beginnen
emphasize
wybiec
paliwo się skoczylo
Lernen beginnen
run out
The petrol was run out.
Poza tym
Lernen beginnen
Aside from that
Oba urządzenia wyposażone
Lernen beginnen
Both devices feature
nie pozwoliłem jej
Lernen beginnen
I would not let her
polegać na
Lernen beginnen
rely on
istotny / trafny
Lernen beginnen
relevant
mierzalny
Lernen beginnen
measurable

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.