zakończone na -t

 0    15 Datenblatt    kram1256
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
wyginać
Lernen beginnen
bend, bent, bent
budować
Przy krańcu naszej ulicy budują nowy szpital.
Lernen beginnen
build - built - built
A new hospital is being built at the end of our street.
palić
Stary dom został spalony na popiół.
Lernen beginnen
burn - burnt - burnt
The old house got burnt to ashes.
czuć
Czułem się zażenowany całą tą sytuacją.
Lernen beginnen
feel - felt - felt
I felt embarrassed by the whole situation.
trzymać
Lernen beginnen
keep, kept, kept
uczyć
Lernen beginnen
learn learnt learnt
pozostawiać
Lernen beginnen
leave, left, left
pożyczać komuś
Lernen beginnen
lend, lent, lent
zapalać
Zapalił swojego papierosa i oddał zapalniczkę Tomowi.
Lernen beginnen
light - lit - lit
He lit his cigarette and handed the lighter back to Tom.
gubić
Zgubiłem portfel, a może zostawiłem go w samochodzie.
Lernen beginnen
lose - lost - lost
I've lost my wallet or maybe I've left it in the car.
znaczyć
Nikt nie wiedział co tak na prawdę znaczy jej uwaga.
Lernen beginnen
mean - meant - meant
Nobody knew what her comment really meant.
spotykać
Lernen beginnen
to meet, met, met
strzelać
Wystrzeliłam trzy pociski i wszystkie trafiły w sam środek celu.
Lernen beginnen
shoot - shot - shot
I shot three bullets and all of them hit the target dead centre.
spędzać
Lernen beginnen
spend, spent, spent
psuć
Ona znowu psuje zabawę.
Lernen beginnen
spoil - spoilt - spoilt
She is spoiling the fun again.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.