zasady demokratycznego państwa, państwo autorytarne i totalitarne

 0    12 Datenblatt    abielik
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
zasada suwerenności narodu
Lernen beginnen
władza w państwie należy do narodu, może on sprawować władze bezpośrednio lub pośrednio (przez swoich przedstawicieli)
zasada przedstawicielstwa
Lernen beginnen
naród decyduje o państwie poprzez wybór przedstawicieli, np. posłów
zasada trójpodziału władzy
Lernen beginnen
władza w państwie dzieli się na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Władze te wzajemnie się kontrolują.
władza ustawodawcza
Lernen beginnen
sejm i senat
władza wykonawcza
Lernen beginnen
prezydent RP i rada ministrów
władza sądownicza
Lernen beginnen
sądy i trybunały
zasada państwa prawa
Lernen beginnen
władza w państwie działa na podstawie prawa i w granicach prawa, przestrzegane są prawa i wolności obywatela oraz funkcjonują wolne media
zasada pluralizmu
Lernen beginnen
w państwie mogą funkcjonować różne partie polityczne o odmiennych poglądach
czego w Polsce nie mogą propagować partie polityczne
Lernen beginnen
totalitarnych metod i praktyk, faszyzmu, nazizmu, komunizmu, rasizmu, przemocy
zasada republikańskiej formy rządów
Lernen beginnen
państwo jest republiką, a nie monarchią, czyli że głowa państwa jest wybierana, a nie np. dziedziczona
państwo autorytarne
Lernen beginnen
charakteryzuje się ograniczeniem wolności i praw politycznych, fałszowaniem wyborów, ograniczeniem wolności mediów, natomiast przestrzegane są prawa i wolności ekonomiczne oraz socjalne, np. Białoruś
państwo totalitarne
Lernen beginnen
ograniczone są wszystkie prawa i wolności, w państwie rządzi jeden wódz, zakazane jest istnienie opozycyjnych partii oraz innych mediów, np. Korea Północna

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.