Zdania cz1

 0    9 Datenblatt    fifi1299
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Ale wszystko znaczy nic
Lernen beginnen
But everything means nothing
Niektórzy szukają źródła
Lernen beginnen
Some people search for a fountain
Niektórzy potrzebują trzech tuzinów róż
Lernen beginnen
Some people need three dozen roses
To jedyna droga aby udowodnić
Lernen beginnen
that's the only way to
podaj mi świat na srebnej tacy
Lernen beginnen
Hand me the world on a silver platter
i co by to znaczyło
Lernen beginnen
and what good would it be
Bez nikogo do podzielenia się
Lernen beginnen
With no one to share
Bez nikogo, kto by prawdziwie się o mnie troszczył
Lernen beginnen
With no one who truly care for me
Nic na tym całym szerokim świecie nie ma znaczenia
Lernen beginnen
So nothing in this whole wide world don't mean a thing

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.