Zdania na angielski cz.1

 0    40 Datenblatt    domix14
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
You have got the wrong number.
Lernen beginnen
To pomyłka (telefoniczna)
Can I speak to Amanda?
Lernen beginnen
Czy mogę porozmawiać z Amandą?
Yes, I was wrong.
Lernen beginnen
Tak, myliłem się.
How long?
Lernen beginnen
Jak długo?
How often?
Lernen beginnen
Jak często?
For a while
Lernen beginnen
Przez chwilę
No problem, how much?
Lernen beginnen
Nie ma problemu, za ile?
Can you lend me your magazine?
Lernen beginnen
Czy możesz pożyczyć mi swój magazyn?
Yes, you can take it
Lernen beginnen
Tak, możesz to wziąć
Could you put your jacket over there?
Lernen beginnen
Czy mógłbyś tam położyć kurtkę?
I will do it in a minute
Lernen beginnen
Zaraz to zrobię
How about me?
Lernen beginnen
A co ze mną?
Of course you can.
Lernen beginnen
Oczywiście, że możesz.
Excuse me, how do I get to the station, please?
Lernen beginnen
Przepraszam, jak mogę dostać się na stację?
That is right, Here you are
Lernen beginnen
Zgadza się, tutaj jesteś
Can I phone you later?
Lernen beginnen
Mogę do ciebie zadzwonić później?
Can I use your phone?
Lernen beginnen
Czy mogę skorzystać z Twojego telefonu?
Good luck!
Lernen beginnen
Powodzenia!
Well done!
Lernen beginnen
Brawo! / Dobra robota!
Cheer up!
Lernen beginnen
Rozchmurz się!
How much time?
Lernen beginnen
Ile czasu?
Is it time now?
Lernen beginnen
Czy to już czas?
Could you help me?
Lernen beginnen
Czy mógłbyś mi pomóc?
Thank you for helping me
Lernen beginnen
Dziękuję za pomoc
I thanked him for his help
Lernen beginnen
Podziękowałem mu za pomoc
How do you make?
Lernen beginnen
Jak to robisz?
Do you want?
Lernen beginnen
Czy chcesz?
How many would you like?
Lernen beginnen
Ile chciałbyś?
How can I pay for it?
Lernen beginnen
Jak mogę za to zapłacić?
How much is it?
Lernen beginnen
Ile to kosztuje?
Have a nice stay!
Lernen beginnen
Miłego pobytu!
Have a nice Day!
Lernen beginnen
Miłego dnia!
Are You looking for?
Lernen beginnen
Czy szukasz?
Can you show me round the bookshop?
Lernen beginnen
Czy możesz oprowadzić mnie po księgarni?
Everything was fine
Lernen beginnen
Wszystko było w porządku
At the tram tram stop
Lernen beginnen
Na przystanku tramwajowym
I usually walk.
Lernen beginnen
Przeważnie chodzę.
I can not wait
Lernen beginnen
Nie mogę się doczekać
Great! Have a good time
Lernen beginnen
Świetny! Baw się dobrze
there will be lots of people
Lernen beginnen
będzie dziś dużo ludzi

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.