zdania okolicznikowe

 0    24 Datenblatt    iwonabanas
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
do zdań okolicznikowych czasu stosujemy czasy Simple, zdania są wprowadzane za pomocą spójników:
Lernen beginnen
when, while, whenever(-kiedy tylko, ilekroć), after, before, till, until, as (kiedy), since, as soon as (skoro tylko), as long as (pod warunkeim), by the time (do czasu)
dokądkolwiek, wszędzie gdzie
Lernen beginnen
wherever
zdania okolicznikowe celu
Lernen beginnen
to + bezokolicznik + "in order to, so that, in case"
tak żeby
Lernen beginnen
so that
W przypadku
Lernen beginnen
in case
po "in order, that, so that" używamy czasowników modalnych can, may, could, might
Lernen beginnen
he lowered his voice so that Doris couldn't hear
zatem, dlatego
Lernen beginnen
therefore
więc
Lernen beginnen
consequently, as a consequence
Przecinek stawiamy po
Lernen beginnen
so, as a result, therefore, as a consequence, consequently
because, since, as + zdanie podrzędne
Lernen beginnen
Since it was his birthday I bought him a present.
because jest na początku zdania Gdy rozpoczyna odpowiedź na pytanie Why
Lernen beginnen
why didn't you come to the party? Because I had to study
Because of, owing to, on account of, due to, thanks to + rzeczownik
Lernen beginnen
The poor visibility was because of the fog
the reason for + rzeczownik/ czasownik z ING
Lernen beginnen
The reason for Tom's anger/ Tom being angry was her laziness.
the reason why + zdanie podrzędne
Lernen beginnen
The reason why Tom was angry was her laziness.
zdania porównawcze tak ... jak
Lernen beginnen
as... as lub so... as gdy w pierwszej części zdania jest przeczenie
although/even though/though + zdania podrzędne
Lernen beginnen
Although Robert ran very fast, he lost the race.
though używane w języku potocznym może występować na końcu zdania
Lernen beginnen
Robert ran very fast. He lost the race, though.
despite/in spite of + rzeczownik/czasownik z ing
Lernen beginnen
Robert lost the race in spite running very fast
however /Nevertheless + przecinek
Lernen beginnen
however, we succeed in getting tickets
mimo to, a jednak
Lernen beginnen
yet, still
natomiast, podczas gdy
Lernen beginnen
whereas, while
spójniki do zdań okolicznikowych sposobu
Lernen beginnen
as, as if/as though-jak gdyby, so as- tak żeby
zdania okolicznikowe stopnia: spojnik so much
Lernen beginnen
so much was she impressed with the city that she decided to move there
gdyby nie
Lernen beginnen
but for

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.