101 czasowników część pierwsza

 0    20 Datenblatt    tokatiz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Uścisnąć dłonie
Horacy uścisnął dłoń Putina!
Lernen beginnen
Shake hands
Horace shook hands with Putin!
Rozwijać
Horacy opracował (rozwinął) unikalną metodę nauki angielskiego!
Lernen beginnen
Develop
Horace developed a unique method of learning English!
Podawać, obsługiwać
Czy jesteś obsługiwany?
Lernen beginnen
Serve
Are you being served?
Kaszleć
Horacy ma suchy kaszel
Lernen beginnen
Cough
Horace’s got a dry cough.
Dzielić
Czy możesz podzielić się swoją książką z Horacym?
Lernen beginnen
Share
Can you share your book with Horace?
Stać (na coś)
Nie stać mnie na Ferrari, ale stać mnie na Forda.
Lernen beginnen
Afford
I can’t afford a Ferrari, but I can afford a Ford.
Unikać
Horacy, czemu unikasz Wojtka?
Lernen beginnen
Avoid
Horace, why do you avoid Voytek?
Grillować
Grillujemy w sobotę!
Lernen beginnen
Barbecue
We’re barbecuing on Saturday!
Zakazać
Babcia zabroniła Horacemu palić w domu.
Lernen beginnen
Ban
Grandma banned Horace from smoking in the house.
Puścić bąka
Kto puścił bąka?
Lernen beginnen
Fart
Who farted?
Śmierdzieć
Dlaczego to jedzenie śmierdzi?
Lernen beginnen
Stink
Why does this food stink?
Nadrobić, odnowić znajomość
Odnowię znajomość z Horacym w weekend
Lernen beginnen
Catch up
I’ll catch up with Horace at the weekend
Mógłby
On być może nosi różowe majtki
Lernen beginnen
Might
He might be wearing pink knickers
Opatrzeć (ranę)
Pozwól że opatrzę twoją ranę na palcu!
Lernen beginnen
Dress
Let me dress the wound on your finger!
Siekać
Siekałem cebule
Lernen beginnen
Chop
I’ve been chopping onions.
Przyznać komuś coś
Hugh Grantowi przyznali milion funtów z rządu!
Lernen beginnen
Grant
Hugh Grant was granted one million pounds from the government!
Włożyć
Dlaczego wkładasz pieniądze do skarpetki?
Lernen beginnen
Put in
Why are you putting coins in the sock?
Zmagać się z
Horacy nie mógł uporać się ze swoim problemem więc zjadł batonik czekoladowy
Lernen beginnen
Cope with
Horace couldn’t cope with his problem so he ate a chocolate bar
Wyciszyć
Jeśli nie przestaniesz przeklinać, wyciszę cię!
Lernen beginnen
Mute
Unless you stop swearing, I’ll mute you!
Zmusić
Babcia zmusiła Horacego, żeby przestał pić
Lernen beginnen
Force
Grandma forced Horace to stop drinking

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.