101 czasowników zestaw 5

 0    20 Datenblatt    tokatiz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Kosztować
Ile to kosztowało?
Lernen beginnen
Cost
How much did it cost?
Płakać
Nie płacz, pomogę ci!
Lernen beginnen
Cry
Don’t cry, I’ll help you!
Opuścić
Nie opuszczaj nas, Horacy!
Lernen beginnen
Desert
Don’t desert us, Horace!
Ciągnąć
Czemu ciągniesz płaszcz po ziemi?
Lernen beginnen
Drag
Why are you dragging your coat on the ground?
Upuścić
Czy może mnie pan wysadzić przy bankomacie?
Lernen beginnen
Drop
Can you drop me off at the cash point?
Badać
Lekarz pana zbada
Lernen beginnen
Examine
The doctor will examine you
Pasować
Czy te buty pasuja?
Lernen beginnen
Fit
Do these shoes fit?
Zamarzać
Woda zamarza zimą
Lernen beginnen
Freeze
Water freezes in winter
Nienawidzić
Nienawidzę wstawać o 4 rano
Lernen beginnen
Hate
I hate getting up at 4 am
Spieszyć się
Śpieszcie się, zaraz zamykają sklep!
Lernen beginnen
Hurry
Hurry up, the shop is closing in a minute!
Używać
Kto używał mojego komputera?
Lernen beginnen
Use
Who’s been using my computer?
Ruszać się
Nie mogę ruszać nogą!
Lernen beginnen
Move
I can’t move my leg!
Podziwiać
Podziwiam piękne widoki
Lernen beginnen
Admire
I am admiring the beautiful views
Przyznać
Muszę przyznać, że ta metoda działa!
Lernen beginnen
Admit
I must admit that this method works!
Pozwolić
Babcia nie pozwolia Horacemu oglądać kreskówek
Lernen beginnen
Allow
Grandma didn’t allow Horace to watch cartoons
Przepraszać
Przepraszamy za utrudnienia
Lernen beginnen
Apologise
We apologise for the inconvenience
Przyciągać
Horacy przyciąga mnóstwo fanów
Lernen beginnen
Attract
Horace attracts plenty of fans
Przymocować
Przymocuj to lustro do ściany
Lernen beginnen
Attach
Attach this mirror to the wall
Pożyczyć
Czy mogę pożyczyć od ciebie 10 zł?
Lernen beginnen
Borrow
Can I borrow 10 zlotys from you?
Rywalizować
Nie rywalizujmy tylko współpracujmy!
Lernen beginnen
Compete
Let’s not compete, let’s cooperate instead!

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.