22 Random Facts

 0    36 Datenblatt    kaztrz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
yelp
Lernen beginnen
skomleć, skowyczeć, skomlenie, skowyt, wycie, okrzyk, krzyk
loom
Lernen beginnen
warsztat tkacki, niejasno zarysowany widok, wyłaniać się, majaczyć, widnieć, wisieć (np. w powietrzu, zagrażać)
yell
Lernen beginnen
krzyczeć, wyć, krzyk, wrzaśnięcie
apparently
Lernen beginnen
widocznie, najwidoczniej, najwyraźniej, pozornie, na pozór, podobno
copper
Lernen beginnen
miedź, miedziany, pokrywać miedzią
brass
Use this product on brass elements.
Lernen beginnen
mosiądz
Użyj tego produktu na elementach mosiężnych.
merchant
Lernen beginnen
handlowy, kupiecki, handlowiec, kupiec, sprzedawca
ingot
Lernen beginnen
sztaba, sztabka (np. złota)
read
Lernen beginnen
czytać, odczytywać (np. mapę), zrozumieć jako, głosić, mówić (np. o napisie na drzwiach), studiować, wyczytać
Don't read it as a complaint, but your children are rude.
Lernen beginnen
Nie czytaj tego jako skargi, ale twoje dzieci są niegrzeczne.
read
Lernen beginnen
lektura (coś do czytania - nie mylić z lekturą szkolną)
That book was a really good read.
Lernen beginnen
Ta książka była naprawdę dobrą lekturą.
set book, set text
Lernen beginnen
obowiązkowa książka (np. do egzaminu), lektura szkolna
scholar
Lernen beginnen
erudyta (osoba wszechstronnie wykształcona), badacz, uczony (jakiejś dziedziny), stypendysta (osoba otrzymująca stypendium), student, studentka
scholarship
Lernen beginnen
stypendium naukowe, studium (szczegółowa rozprawa na jakiś temat), nauka (prowadzenie nauczania)
She started her scholarship two years ago.
Lernen beginnen
Ona zaczęła prowadzenie nauczania (kogoś innego) dwa lata temu.
decipher
Lernen beginnen
odszyfrować, rozczytać (niewyraźny tekst), rozwiązywać (zagadkę)
Rosetta Stone
Lernen beginnen
Kamień z Rosetty (zabytek piśmiennictwa), wskazówki lub odkrycie, które dostarcza niezbędnej wiedzy do rozwiązania zagadki lub problemu
demotic
Lernen beginnen
ludowy, popularny
hieroglyphics
Lernen beginnen
hieroglify, pismo hieroglificzne
knocker, knocker-up
Lernen beginnen
sprzedawca domokrążca, ktoś kto budzi
bang
Lernen beginnen
huk, trzask, walnięcie, huknięcie (gdy ktoś się uderzy lub uderzy kogoś), walnąć, rąbnąć, huknąć, walić,
bang
Lernen beginnen
trzasnąć (np. oknem, drzwiami), przywalić, dokładnie, wprost
awake, awoke, awoken
Lernen beginnen
obudzony, obudzić się, przebudzić się
wake up
Lernen beginnen
budzić się (Wyraz "awake" używany jest tylko w bardzo formalnych kontekstach, na przykład w literaturze. Na co dzień używamy "wake up".)
wake, woke, woken
Lernen beginnen
budzić, obudzić, stypa
I met her at my uncle's wake.
Lernen beginnen
Poznałem ją na stypie mojego wujka.
funeral reception
Lernen beginnen
przyjęcie pogrzebowe, stypa
sodas, fizzy drinks, carbonated beverages
Lernen beginnen
napoje gazowane
soda, soda water
Lernen beginnen
soda (np. spożywcza), woda sodowa
get around something
Lernen beginnen
ominąć coś, obejść przepis, podróżować w różne miejsca, w końcu coś zrobić
syrup
Lernen beginnen
syrop
cherish
Lernen beginnen
żywić (np. nadzieję), mieć (np. ambicję), pielęgnować, czcić (np. pamięć), umiłować (np. ideał), pielęgnować, otaczać czułą opieką, hołubić, troszczyć się, dbać o coś (np. ogród, zwierzę), umiłować (np. osobę), wysoko sobie cenić (np. wolność, prawa)
sundae
Lernen beginnen
deser lodowy (np. z bakaliami i polewą)
faux pas
Lernen beginnen
fo pa, nietakt
early morning
Lernen beginnen
wczesny poranek, wcześnie rano

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.