ANG K2 JESZCZE

 0    86 Datenblatt    liputmikolaj
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
kapitał wysokiego ryzyka
Lernen beginnen
venture capital
fundusze emerytalne
Lernen beginnen
pension funds
firmy ubezpieczeniowe
Lernen beginnen
insurance companies
baza aktywów
Lernen beginnen
asset base
Streszczenie
Lernen beginnen
Executive summary
Okazja na rynku
Lernen beginnen
Market opportunity
Przewaga konkurencyjna
Lernen beginnen
Competitive advantage
Dodatek
Lernen beginnen
Appendix / Appendices
prognoza sprzedaży
Lernen beginnen
sales forecast
punkt rentowności
Lernen beginnen
break-even point
personel
Lernen beginnen
stuff/personel
założyciele
Lernen beginnen
founders
strategia wyjścia
Lernen beginnen
exit strategy
finansowanie kapitałem własnym
Lernen beginnen
equity finance
finansowanie dłużne
Lernen beginnen
debt finance
suma pożyczki
Lernen beginnen
principal
kupon obligacyjny
Lernen beginnen
coupon
fundusz powierniczy
Lernen beginnen
mutual funds
termin zapadalności
Lernen beginnen
Maturity date
wierzyciel
Lernen beginnen
creditor
odliczane od podatku
Lernen beginnen
tax deductible
bony/obligacje skarbowe
Lernen beginnen
Treasury notes/bonds
emitowany przez rząd, np. bezpieczne papiery wartościowe
Lernen beginnen
gilt-edged
Firma Maklerska
Lernen beginnen
Brokerage Company
dywidendy
Lernen beginnen
dividendes
niewypłacalny
Lernen beginnen
insolvent
kreatorzy wtórnego rynku papierów wartościowych, animator rynku
Lernen beginnen
market makers
zysk z papierów wartościowych
Lernen beginnen
yield
papier wartościowy
Lernen beginnen
security
cena zakupu
Lernen beginnen
bid price
cena sprzedaży
Lernen beginnen
offer price
podawać cenę
Lernen beginnen
to quote
różnica między ceną kupna i sprzedaży określonego papieru wartościowego
Lernen beginnen
spread
agencje ratingowe
Lernen beginnen
credit rating agencies
kryzys bankowy z powodu wstrzymania pożyczek
Lernen beginnen
credit crunch
wartość nominalna
Lernen beginnen
face value/par value
wykupić
Lernen beginnen
redeem
Pochodne instrumenty finansowe
Lernen beginnen
Derivative financial instruments
zwrot z inwestycji
Lernen beginnen
return on investment (ROI)
Wykup obligacji
Lernen beginnen
Bond redemption
zobowiązanie podatkowe
Lernen beginnen
tax liability
Zysk zatrzymany
Lernen beginnen
Retained profit
spłata kwoty głównej
Lernen beginnen
repay principal
rosnąć
Lernen beginnen
to soar
odsłaniać
Lernen beginnen
unveil
ożywić
Lernen beginnen
to kickstart
niespotykany, bezprecedensowy
Lernen beginnen
unprecedented
oszałamiający
Lernen beginnen
staggering
nie spłacać swojej płatności/pożyczki
Lernen beginnen
to default on one's payment/loan
splajtować/zbankrutować
Lernen beginnen
go bust
uznany za
Lernen beginnen
deemed
punkt odniesienia
Lernen beginnen
benchmark
kryzys
Lernen beginnen
slump/recession/depression
odrabiać straty
Lernen beginnen
rally
instrument bazowy
Lernen beginnen
underlying asset
Cena wykonania opcji
Lernen beginnen
strike price
fluktuacja
Lernen beginnen
fluctuation
data wykonania
Lernen beginnen
exercise date
wszechstronny
Lernen beginnen
versatile
czerpać zyski
Lernen beginnen
to reap profits
Surowce
Lernen beginnen
commodities
cena rynkowa
Lernen beginnen
spot price
dofinansowanie
Lernen beginnen
bailout
umorzyć dług
Lernen beginnen
write off a debt
nie spłacać
Lernen beginnen
default on
obligacje śmieciowe
Lernen beginnen
junk bonds
bessa, rynek o zniżkowej tendencji
Lernen beginnen
Bear market
hossa, rynek o zwyżkowej tendencji
Lernen beginnen
Bull Market
indeks giełdowy
Lernen beginnen
stock index
wykorzystywanie poufnych informacji
Lernen beginnen
insider trading/dealing
wchodzenie na giełdę, emisja akcji
Lernen beginnen
flotation
Swap stopy procentowej
Lernen beginnen
Interest Rate Swap
wydatki
Lernen beginnen
expenditure
naliczone
Lernen beginnen
accrued
poniesione/zafakturowane
Lernen beginnen
incurred/invoiced
odroczony
Lernen beginnen
deferred
rachunek kosztów
Lernen beginnen
cost accounting
Bilans
Lernen beginnen
Balance Sheet
rachunek zysków i strat
Lernen beginnen
Profit and loss account/Income statement
wartości niematerialne i prawne
Lernen beginnen
intangible assets
aktywa materialne
Lernen beginnen
tangible assets
kontrakt na kupno bądź sprzedaż w przyszłości
Lernen beginnen
future contract
kontrakt na możliwość kupna bądź sprzedaży w przyszłości
Lernen beginnen
Options Contract
Zabezpieczanie przez kontrakt
Lernen beginnen
Hedging
Spekulacje
Lernen beginnen
Speculations
wymiana walut przez umowę
Lernen beginnen
currency swap

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.