Άνθρωποι - People

 0    28 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
εγώ
Εγώ είμαι ο Αδάμ.
Lernen beginnen
I
I am Adam.
εσύ
Ποιος είσαι?
Lernen beginnen
you
Who are you?
αυτός
Ποιος είναι αυτός?
Lernen beginnen
he
Who is he?
αυτή
Αυτή είναι η αδερφή μου.
Lernen beginnen
she
She is my sister.
αυτό
Αυτο είναι πολύ ενδιαφέρον.
Lernen beginnen
this
This is very interesting.
εμείς
Πεινάμε.
Lernen beginnen
we
We are hungry.
εσείς
Από που είσαι?
Lernen beginnen
you
Where are you from?
αυτοί
Αυτοί είναι οι φίλοι μας.
Lernen beginnen
they
They are our friends.
άτομο
Θα ήθελα ένα τραπέζι για ένα άτομο.
Lernen beginnen
person
I'd like a table for one person.
άνθρωποι
Υπάρχουν παρα πολύ άνθρωποι εδώ.
Lernen beginnen
people
There are too many people here.
φίλος
Ο καλύτερός μου φίλος μένει δίπλα.
Lernen beginnen
friend
My best friend lives next door.
η σύζυγος
Αυτή είναι η σύζυγός μου-Ιουλία
Lernen beginnen
wife
This is my wife - Julia.
ο σύζυγος
Αυτός είναι ο σύζυγός μου.
Lernen beginnen
husband
He is my husband.
αδερφός
Έχεις αδερφό?
Lernen beginnen
brother
Do you have a brother?
αδερφή
Που είναι η αδερφή σου?
Lernen beginnen
sister
Where is your sister?
παιδί
Είναι απλώς ένα παιδί.
Lernen beginnen
child
It's just a child.
γιός
Ο γιός μου είναι 18 χρονών.
Lernen beginnen
son
My son is 18 years old.
κόρη
Έχω επίσης 2 κόρες.
Lernen beginnen
daughter
I've got two daughters as well.
μητέρα
Η μητέρα μου είναι δασκάλα.
Lernen beginnen
mother
My mother is a teacher.
μαμά
Η μαμά θα με επισκεφτεί την επόμενη εβδομάδα.
Lernen beginnen
mum
My mum is going to visit me next week.
πατέρας
Ο πατέρας μου δουλεύει σαν οδηγός ταξί.
Lernen beginnen
father
My father works as a taxi driver.
μπαμπάς
Που είναι ο μπαμπάς σου?
Lernen beginnen
dad
Where's your dad?
αγόρι
Συγνώμη-έχω αγόρι.
Lernen beginnen
boyfriend
Sorry - I've got a boyfriend.
κοπέλα
Είμαι εδώ με την κοπέλα μου.
Lernen beginnen
girlfriend
I'm here with my girlfriend.
άντρας
Γνωρίζεις αυτόν τον άνδρα?
Lernen beginnen
man
Do you know that man?
γυναίκα
Αυτή η γυναίκα είναι παντρεμένη.
Lernen beginnen
woman
This woman is married.
κύριος
Με συγχωρείτε,κύριε.Που είναι η οδός Oxford?
Lernen beginnen
mister, sir
Excuse me, sir. Where is Oxford street?
κυρία
Η κυρία Ανταμς είναι πολύ έξυπνη.
Lernen beginnen
miss, madame
Miss Adams is very intelligent.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.