Ερωτήσεις - Questions

 0    10 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Που;
Που είναι η τουαλέτα?
Lernen beginnen
Where?
Where is the toilet?
Πότε;
Πότε φεύγει το τρένο?
Lernen beginnen
When?
When does the train leave?
Πως;
Πως μπορώ να φτάσω στο κέντρο?
Lernen beginnen
How?
How can I get to the city centre?
Πόσα;
Πόσα μπουκάλια θέλεις?
Lernen beginnen
How many?
How many bottles do you want?
Πόσο;
Πόσο κοστίζει?
Lernen beginnen
How much?
How much does it cost?
Τι ώρα είναι;
Lernen beginnen
What time is it?
Τι;
Τι λες?
Lernen beginnen
What?
What are you saying?
Ποιο;
Ποιο έιναι αυτό το άτομο?
Lernen beginnen
Who?
Who is this person?
ερώτηση
Έχεις καθόλου ρωτήσεις?
Lernen beginnen
question
Do you have any questions?
απάντηση
Η απάντηση είναι δύσκολη.
Lernen beginnen
answer
The answer is difficult.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.