Asking for assistance and offering it - Proszenie o pomoc i oferowanie jej

 0    52 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Could you explain what this word means?
Lernen beginnen
Czy mógłbyś mi wyjaśnić, co znaczy to słowo?
You've done me a great favour.
Lernen beginnen
Wyświadczyłeś mi wielką przysługę.
You have two course enrollment options: listening to music or watching TV in English.
Lernen beginnen
Masz dwie opcje zapisania się na kurs: słuchania muzyki lub oglądania telewizji w języku angielskim.
What would you like to know?
Lernen beginnen
Co chciałbyś wiedzieć?
Could you give me an example?
Lernen beginnen
Mógłbyś podać mi przykład?
How do I do this?
Lernen beginnen
Jak to się robi?
Sorry, I don't understand your question.
Lernen beginnen
Przepraszam, nie rozumiem twojego pytania.
+45 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Small talk in Polish"
(Insgesamt 796 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.