At a social event - Na spotkaniu towarzyskim

 0    51 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
It looks like you could use another drink.
Lernen beginnen
Wygląda na to, że mógłbyś jeszcze się napić.
How's your pasta? | It's delicious.
Lernen beginnen
Jak twój makaron? | Jest wyśmienity.
I spend a lot of time swimming.
Lernen beginnen
Spędzam dużo czasu na pływaniu.
Would you mind if I invite my wife for dinner, too?
Lernen beginnen
Czy miałbyś coś przeciwko, jeśli zaprosiłbym na obiad również moją żonę?
Kasia, have you met Christopher, our Communications Manager?
Lernen beginnen
Kasiu, czy spotkałaś już Christofera, naszego menadżera do spraw komunikacji?
George is new in our company.
Lernen beginnen
George jest nowy w naszej firmie.
Kasia, Christopher is an old colleague of mine from KiWi Company.
Lernen beginnen
Kasiu, Christopher to mój dawny kolega z firmy KiWi.
+44 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Small talk in Polish"
(Insgesamt 796 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.