Biochemia koło 3 giełda

 0    23 Datenblatt    FiszerMD
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
schemat reakcji: to chyba dotyczyło glutaminy i asparaginy
Lernen beginnen
slajd 26 prez 8
Aminokwasy które ulegają przemianie do Glu
Lernen beginnen
Arg, His, Gln, Pro
Zaznacz związek do którego syntezy służy seryna
Lernen beginnen
glicyna, cystationina, pirogronian, a-ketomaslan
Coś o syntazie glicynowej
Lernen beginnen
CO2+NH3 --- glicyna
Do syntezy czego niezbędna jest aktywna metionina
Lernen beginnen
CHYBA synteza metylotioadenozyny, sperminy (synteza poliamin)
Enzymy związane z zaburzeniami alkaptonuria,
Lernen beginnen
brak 1,2-dioksygenazy homogentyzynianowej prowadzi do alkaptonurii,
Coś o dehydrogenazie glutaminianowej
Lernen beginnen
reakcja glutaminian --- a-ketoglutaran + amoniak
W jakiej postaci jest uwalniana siarka w katabolizmie Cys przy udziale dioksygenazy cysteinowej
Lernen beginnen
cysteinosulfinianu
Pierwszy wspólny produkt katabolizmu Arg i Pro (wzór)
Lernen beginnen
γ-semialdehyd glutaminianu, później glutaminian
Substraty dla syntetazy asparaginianowej
Lernen beginnen
asparaginian + glutamina --- produkty: asparagina, glutaminian
Coś o katabolizmie His i powstawaniu fragmentu jednowęglowego (co katalizuje chyba
Lernen beginnen
formimiminotransferaza glutaminianowa chyba do n-formiminotetrahydrafoliatu i dalej?
Kolejność związków w katabolizmie metioniny (uporządkować)
Lernen beginnen
metionina - S-adenozynometionia - S-adenozylohomocysteina- homocysteina - cystationina - a ketomaslan - propionylo-CoA - bursztynylo-CoA
Co bierze udział w syntezie tyrozyny
Lernen beginnen
fenyloalanina, tetrahydrobiopteryna, dihydrobiopteryna, NADP+, NADPH + H+, hydroksylaza fenyloalaninowa, reduktaza dihydropterydyny
Hydroksyprolina (wybierz zdanie prawdziwe coś o tym czy powstaje jak Pro, czym jest katalizowane jej powstanie i w co jest przekształcana)
Lernen beginnen
aminokwas endogenny i glukogenny - wchodzi w skład kolagenu
Gly może powstawać w reakcjach katalizowanych przez
Lernen beginnen
aldolaza treoninowa, aminotransferaza glicynowa, syntaza glicynowa, ydroksymetylotransferaza serynowa
Jakie związki uczestniczą w redukcji rybonukleotydów
Lernen beginnen
difosforan rybonukleozydu, difosforan 2-deoksyrybonukleozydu, NADPH + h+, NADP+, FAD, tioredoksyna zredukowana i utleniona
Jakiś schemat do uzupełnienia z gly i przekształceniem w CH2(OH)-CH(NH2)-COOH (chyba tak?)
Lernen beginnen
?
Ostatni etap powstawania hemu (schemat do uzupełnienia)
Lernen beginnen
protoporfiryna III (IX) --- hem, katalizowane przez ferrochelataze (dodaje fe2+ w środku)
W jakiej reakcji bierze udział PRPP
Lernen beginnen
Synteza fosforybozyloaminy, enzym - amidotransferaza glutamylo-PRPP
rawdziwe) Syntaza ALA (wybrać jakieś zdanie p
Lernen beginnen
prekursorami do syntezy porfiryn jest bursztynylo-CoA i glicyna - w reakcji uczestniczy enzym syntaza ALA oraz koenzym PLP - reakcja zachodzi w mitochondriach - jest to etap kontrolujący biosyntezę porfiryn w wątrobie
Żółtaczka mechaniczna
Lernen beginnen
wskutek zablokowania przewodów żółciowych wątrobowych lub przewodu żółciowego wspólnego, diglukuronid bilirubiny jest wchłaniany zwrotnie do żył wątrobowych oraz naczyń chłonnych, bilirubina sprzężona pojawia się we krwi i w moczu
Wskazać związek który bierze udziału w syntezie hemu
Lernen beginnen
, δ-aminolewulinian, porfobilinogen, hydroksymetylenobilan, uropirfirynogen-III, koproporfirynogen III, protoporfirynogen III, protoporfiryna III
Co powstaje bezpośrednio podczas katabolizmu hemu
Lernen beginnen
biliwerdyna IX-α później bilirubina IX-α

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.