Biochemia koło 3 metabolizm hemu, losy bilirubiny

 0    8 Datenblatt    FiszerMD
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
do najważniejszych hemoprotein należą
Lernen beginnen
hemoglobina  mioglobina  cytochrom c  cytochrom P-450  katalaza  2,3-dioksygenaza Trp
prekursorami do syntezy porfiryn jest
Lernen beginnen
bursztynylo-CoA i glicyna
Synteza PBG
Lernen beginnen
kolejne etapy syntezy hemu zachodzą w cytozolu - dwie cząsteczki ALA kondensują, tworząc porfobilinogen (PBG) - reakcję katalizuje dehydrataza ALA, enzym zawierający cynk
Kondensacja 4 cz. PBG do tetrapirolu
Lernen beginnen
- 4 cz. PBG kondensują liniowo, tworząc hydroksymetylenobilan - reakcję katalizuje syntaza uroporfirynogenowa I, zwana również deaminazą PBG deaminaza
Synteza protoporfirynogenu III
Lernen beginnen
- koproporfirynogen III wnika do mitochondrium - w mitochondrium działa oksydaza koproporfirynogenowa, dla której substratem jest wyłącznie koproporfirynogen typu III
Synteza protoporfiryny III
Lernen beginnen
- w wątrobie ssaków warunkiem przekształcenia koproporfirynogenu w protoporfirynę jest obecność tlenu cząsteczkowego
Synteza hemu z protoporfiryny III
Lernen beginnen
- wbudowanie jonu żelaza (II) do protoporfiryny jest katalizowane przez enzym mitochondrialny ferrechelatazę, zwaną inaczej syntazą hemową
Synteza hemu z ALA enzymy
Lernen beginnen
– syntaza porfobilinogenowa 2 – syntaza uroporfirynogenowa I 3 – kosyntaza uroporfirynogenowa III 4 – dekarboksylaza uroporfirynogenowa 5 – oksydaza koproporfirynogenowa 6 – oksydaza protoporfirynogenowa 7 – ferrechelataza

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.