Biochemia koło 3 metabolizm puryn i pirymidyn

 0    18 Datenblatt    FiszerMD
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
GTP rola
Lernen beginnen
jako koenzym białek G uczestniczy w przekazywaniu sygnałów hormonalnych, w procesie translacji itp
ATP rola
Lernen beginnen
jako koenzym reakcji uczestniczy w aktywacji kwasów tłuszczowych (synteza acylo-CoA) oraz w aktywacji aminokwasów do syntezy białek (aminoacylo-tRNA)
UTP rola
Lernen beginnen
pochodne UDP-cukier uczestniczą w przemianach węglowodanowych (synteza glikogenu i disacharydów glikozydowych, biosynteza oligosacharydów, glikoprotein, proteoglikanów; sprzęganie z glukuronianem w procesach detoksykacji w wątrobie)
CTP rola
Lernen beginnen
niezbędny do syntezy niektórych fosfoglicerydów (CDP-cholina, CDP-etanoloamina, CDP-glicerol) – synteza fosfatydylocholiny, fosfatydyloetanoloaminy, fosfatydyloinozytolu, kardiolipiny, sfingomielin i pochodnych
IMP rola
Lernen beginnen
uczestniczy w cyklu nukleotydów purynowych (mięśnie, erytrocyty)
Koenzymy będące pochodnymi adeniny
Lernen beginnen
S-AM aminoacyloadenylan PAPS 3’,5’-cAMP NAD* NADP* FAD i FMN HS-CoA
S-adenozylometionina – S-AM
Lernen beginnen
(„aktywna metionina”) - dawca grup metylowych w reakcjach metylacji - dawca propyloaminy do syntezy poliamin
PAPS
Lernen beginnen
(„aktywny siarczan”) - dawca siarczanów przy syntezie siarczanów proteoglikanów oraz metabolitów leków wydalanych z moczu jako koniugatów siarczanów
- lek stosowany w zakażeniach rogówki wirusem opryszczki
Lernen beginnen
5-jododeoksyurydyna
Oksydaza ksantynowa
Lernen beginnen
- występuje w wątrobie i jelicie cienkim - należy do metaloflawoprotein - zawiera FAD, jon molibdenu (Mo6+/Mo4+) oraz dwa centra żelazo-siarkowe [2Fe-2S] - w wyniku reakcji powstaje H2O2, który jest neutralizowany przez katalazę
dna moczanowa
Lernen beginnen
nadaktywność / zmiany kinetyki / zaburzenie regulacji działania syntetazy PRPP lub częściowy niedobór HGPRT
zespół Lescha-Nyhana
Lernen beginnen
całkowity niedobór HGPRT (dziedziczenie sprzężone z chromosomem X, rececywne)
ciężki niedobór immunologiczny (SCID):
Lernen beginnen
deaminaza adenozyny: niedobór komórek T i B  fosforylaza nukleozydowa puryn: niedobór komórek T
kamica nerkowa
Lernen beginnen
ałkowity niedobór fosforybozylotransferazy adeninowej
ksantynuria
Lernen beginnen
całkowity niedobór oksydazy ksantynowej (ksantynowa kamica nerkowa, hipourykemia)
allopurinol jest
Lernen beginnen
inhibitorem oksydazy ksantynowej (zmniejszenie produkcji kwasu moczowego) (allopurinol  alloksantyna
allopurinol może tworzyć nukleozyd w reakcji
Lernen beginnen
z PRPP, obniżając pulę PRPP do syntezy puryn
espół Lescha-Nyhana charakteryzuje się trzema głównymi cechami
Lernen beginnen
zaburzeniem czynności neurologicznych  zaburzeniem funkcji poznawczych (kognitywnych) oraz dewiacją zachowań  nadprodukcją kwasu moczowego (hiperurykemia)

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.