0 Person gefällt das. Geben Sie einen Like!

kulakowska kulakowska

Die Verwendung von VocApp1552Tagen. Ich lerne von VocApp5Tage, einschließlich stetig seit0Tagen. Ich bin der Autor271Sets. Das letzte Mal war ich, Sie sehen können2019-11-21 10:47:09.

Meine Interessen

angielski, Englisch

Meine Vokabelkarteien


Szkoła - School
Ciało - Body
Święta - Festivals
Rodzina - Family
Zawody - Jobs
Jedzenie - Food
Zwierzęta - Animals
Zabawki i zabawy - Toys and games
Obowiązki domowe - Household chores
Dom - House
Zwierzęta - Pets and animals
Święta - Festivals
Rodzina - Family
Komputer - Computer
Przyroda i kosmos - Nature and space
Czas wolny - Free time
Sporty - Sports
Części ciała - Body parts
Zdrowie - Health
Jedzenie - Food
Miejsca - Places
Lato - Summer
Szkoła - School
Komputer i Internet - Computer & the Internet
Czynności - Activities
Przymiotniki - Adjectives
Królestwo zwierząt - Animal kingdom
Zabawki - Toys
Rodzina - Family
Święta - Festivals
Sport - Sport
Jedzenie - Food
Czynności i pory dnia - Activities and day times
Przyroda - Nature
Letnie aktywności - Summer activities
Sztuka - Art
Zwroty grzecznościowe: Greetings, goodbyes and polite expressions
Dane osobowe - Personal details
Wygląd zewnętrzny - Appearance
Ubrania - Clothes
Cechy charakteru - Personality
Zainteresowania - Hobbies
Przydatne zwroty: O mnie - Useful phrases: About me
Mój dom, moja okolica - My house, my neighbourhood
Meble i elementy domu - Furniture and house elements
Czynności domowe - House activities
Przyimki miejsca - Prepositions of place
Użyteczne zwroty - Useful phrases
Przedmioty szkolne - School subjects
Pomieszczenia szkolne - School places
Akcesoria szkolne - School accessories
Szkolne słowa - School words
Szkolne czynności - School verbs
Polecenia szkolne - School commands
Szkoła: przydatne zwroty - School: useful phrases
Zawody - Jobs
Miejsca pracy - Workplaces
Czynności w pracy - Work activities
Określenia pracy - Work adjectives
Cechy charakteru - Personal qualities
Praca: przydatne zwroty - Work: useful phrases
Czynności domowe - House activities
Czas wolny - Free time
Sztuka, media, internet - Art, media, internet
Jak często? - How often?
Czas wolny: przydatne zwroty - Free time: useful phrases
Napoje - Drinks
Słodycze - Sweets
Posiłki - Meals
Produkty zbożowe - Cereal
Nabiał - Dairy products
Jedzenie: różne - Food words
Ilości - Quantities
Naczynia kuchenne - Utensils
Czynności kuchenne - Kitchen activities
Jedzenie: przymiotniki - Food adjectives
Potrawy - Dishes
Jedzenie: przydatne zwroty - Food: useful phrases
Sklepy i usługi - Shops and services
Produkty - Products
Pieniądze: czasowniki - Money: verbs
Sklep: słówka - Shopping words
Zakupy: przydatne zwroty - Shopping: useful phrases
Rodzaje urlopów - Types of holiday
Miejsca do zwiedzania - Places to visit
Wakacje: czynności - Holiday activities
Kierunki - Directions
Podróżowanie - Travelling
Podróżowanie: przydatne zwroty - Travelling: useful phrases
Urodziny - Birthday
Świętowanie: słówka - Festivals: vocabulary
Święta i uroczystości - Holidays and festivals
Boże Narodzenie - Christmas
Wielkanoc - Easter
Muzyka - Music
Kraje, narodowości, języki - Countries, nationalities, languages
Przymiotniki - Adjectives
Przydatne zwroty: święta i daty - Useful phrases: festivals and dates
Dyscypliny sportowe - Sports disciplines
Sprzęt sportowy - Sports equipment
Przymiotniki: sport - Adjectives: sport
Sport: czynności - Sport: activities
Sport: różne - Sports: other words
Sport: przydatne zwroty - Sport: useful phrases
Ciało: części - Body: parts
Zdrowie: styl życia - Health: lifestyle
Zdrowie: dolegliwości - Health: injuries and diseases
Zdrowie: pierwsza pomoc - Health: first aid
Zdrowie: różne - Health: other words
Zdrowie: przydatne zwroty - Health: useful phrases
Pogoda - The weather
Dzikie zwierzęta - Wild animals
Ptaki - Birds
Owady i insekty - Insects
Wodne zwierzęta - Water animals
Częścia ciała zwierząt - Animals' body parts
Rośliny - Plants
Krajobraz - Landscape
Środowisko naturalne - The environment
Środowisko naturalne: przydatne zwroty - Nature: useful phrases
Człowiek: dane osobowe - People: personal data
Człowiek: wygląd - People: appearance
Człowiek: ubrania i dodatki - People: clothes and accessories
Człowiek: osobowość - People: personality
Człowiek: emocje - People: emotions
Człowiek: wyrażenia - People: phrases
Dom: wyposażenie - House: elements and accessories
Dom: przymiotniki i przysłówki - House: adjectives and adverbs
Dom: budynki - House: buildings
Dom: okolica - House: the area
Dom: miasto i wieś - House: in a city, in the country
Dom: wyrażenia - House: phrases
Szkoła: przedmioty - School: subjects
Szkoła: rodzaje szkół - School: types of school
Szkoła: pomieszczenia - School: rooms
Szkoła: akcesoria - School: accessories
Szkoła: ludzie - School: people
Szkoła: oceny i egzaminy - School: grades and exams
Szkoła: życie szkolne - School life
Szkoła: przymiotniki - School: adjectives
Szkoła: wyrażenia - School: phrases
Praca: zawody - Work: jobs
Praca: miejsca pracy - Work: workplaces
Praca: przymiotniki - Work: adjectives
Praca: czasowniki - Work: verbs
Praca: pieniądze - Work: money
Praca: słówka i zwroty - Work: words and phrases
Życie rodzinne/towarzyskie: rodzina - Social and family life: family
Życie rodzinne/towarzyskie: obowiązki - Social and family life: chores
Życie rodzinne/towarzyskie: czas wolny - Social and family life: hobbies
Życie rodzinne/towarzyskie: związki - Social and family life: relationships
Życie rodzinne/towarzyskie: uroczystości - Social and family life: festivals
Życie rodzinne/towarzyskie: czasowniki - Social and family life: verbs
Jedzenie: zboża i nabiał - Food: grains and dairy products
Jedzenie: napoje i słodycze - Food: drinks and sweets
Jedzenie: różne - Food: other
Jedzenie: opakowania, ilości - Food: packages and quantities
Jedzenie: przy stole - Food: at the table
Jedzenie: określenia - Food: adjectives
Jedzenie: posiłki - Food: meals
Jedzenie: w kuchni - Food: in the kitchen
Jedzenie: w resturacji - Food: in a restaurant
Jedzenie: wyrażenia - Food: phrases
Zakupy i usługi: sklepy - Shopping and services: shops
Zakupy i usługi: kupowanie ubrań - Shopping and services: buying clothes
Zakupy i usługi: pieniądze - Shopping and services: money
Chocolate myths
Zakupy i usługi: reklamacje - Shopping and services: complaints
Zakupy i usługi - Shopping and services
Zaukupy i usługi: reklama - Shopping and services: advertising
Zakupy i usługi: wyrażenia - Shopping and services: useful phrases
Podróżowanie: środki transportu - Travel: means of transport
Podróżowanie: w drodze - Travel: on the way
Podróż: zakwaterowanie - Travel: accommodation
Podróż: urlopy - Travel: holidays
Podróż: kierunki - Travel: directions
Podróż: wyrażenia - Travel: useful phrases
Kultura: pojęcia ogólne - Culture: general terms
Kultura: muzyka - Culture: music
Kultura: literatura - Culture: literature
Kultura: sztuka - Culture: art
Kultura: teatr - Culture: theatre
Kultura: film - Culture: film
Kultura: określenia - Culture: adjectives
Kultura: mas media - Culture: mass media
Kultura: wyrażenia - Culture: useful phrases
Sport: dyscypliny - Sport: sports
Sport: sprzęt - Sport: equipment
Sport: ludzie - Sport: people
Sport: miejsca - Sports: places
Sport: rywalizacja - Sport: competition
Sport: wyrażenia - Sport: useful phrases
Zdrowie: kontuzje i choroby - Health: injuries and diseases
Zdrowie: organy - Health: body organs
Zdrowie: służba zdrowia - Health: health service
Zdrowie: leczenie - Health: treatment
Zdrowie: tryb życia - Health - lifestyle
Zdrowie: uzależnienia - Health: addictions
Zdrowie: wyrażenia - Health: useful phrases
Technika - Technology
Komputer i Internet; Computer and the Internet
Nauki ścisłe i biologiczne - Science and biology
Praca naukowca - Scientist's job
Technologia - wyrażenia - Technology - phrases
Przyroda: krajobraz i kierunki - Nature: landscape and directions
Przyroda: pory roku i pogoda - Nature: seasons and weather
Przyroda: części ciała zwierząt - Nature: animal body parts
Przyroda: rośliny - Nature: plants
Przyroda: klęski żywiołowe - Nature: natural disasters
Przyroda: zagrożenia i ochrona - Nature: dangers and protection
Przyroda: wyrażenia - Nature: phrases
Społeczeństwo: państwo - Society: countries and states
Społeczeństwo: przestępstwa - Society: crime
Społeczeństwo: prawo - Society: law
Społeczeństwo: zwroty - Society: phrases
1-08-18
słówka z lekcji: 04-06.09.18
Kolory - Colours
Dni tygodnia - Days of the week
Pory roku i miesiące - Seasons and months
Miesiące - Months
Kolory - Colours
Urlop: przymiotniki - Holiday: adjectives
Liczby 1-20 - Numbers 1-20
Liczby 1-50 - Numbers 1-50
Pieniądze: przymiotniki - Money: adjectives
Liczby 1-10 - Numbers 1-10
Kolory - Colours
Uczucia i emocje - Feelings and emotions
Przymiotniki dla domu i okolicy - Adjectives: house and neighbourhood
Położenie - Location
Dni tygodnia i miesiące - Days of the week and months
Pogoda - The weather
Pogoda - The weather
Owoce - Fruit
Nauka i naukowcy - Science and scientists
Jedzenie: warzywa i owoce - Food: vegetables and fruit
Transport publiczny - Public transport
Zakupy i usługi: w sklepie - Shopping and services: in a shop
Jedzenie: mięso i ryby - Food: meat and fish
Zwierzęta domowe - Pets and domestic animals
Człowiek: części ciała - People: body parts
Pomieszczenia domowe - Rooms
Okresy życia - Life periods
Podróż: ekwipunek - Travel: equipment
Części ciała - Body parts
Środki transportu - Means of transport
Szkoła - School
Ubrania - Clothes
Pory roku i dni - Seasons and days of the week
Mięso i owoce morza - Meat and seafood
Kształty - Shapes
Rodzina i znajomi - Family and friends
Życie rodzinne/towarzyskie: etapy życia - Social and family life: life stages
Emocje - Feelings and emotions
Warzywa - Vegetables
Ubrania - Clothes
Ubrania - Clothes
Przyroda: zwierzęta - Nature: animals
Społeczeństwo: problemy - Society: problems
Dom: pomieszczenia - House: rooms
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
09-10-18
19-10-18
18-10-18
31-10-18
czasowniki nieregularne
czasowniki nieregularne

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.