Czas wolny: przydatne zwroty - Free time: useful phrases

 0    12 Datenblatt    kulakowska
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Wstaję o 7 rano każdego ranka.
Lernen beginnen
I get up at 7am every morning.
Robię zakupy dwa razy w tygodniu.
Lernen beginnen
I do shopping twice a week.
Jeżdżę do szkoły autobusem.
Lernen beginnen
I go to school by bus.
Lubię słuchać radia.
Lernen beginnen
I like listening to the radio.
Uwielbiam niedziele, bo mogę spać długo.
Lernen beginnen
I love Sundays because I can sleep long.
Jak dostajesz się do szkoły?
Lernen beginnen
How do you get to school?
Jak często spotykasz swoich przyjaciół?
Lernen beginnen
How often do you meet your friends?
Jakie filmy lubisz?
Lernen beginnen
What films do you like?
Obejrzyjmy film.
Lernen beginnen
Let's watch a film.
Czy grasz w gry komputerowe?
Lernen beginnen
Do you play computer games?
Do zobaczenia na miejscu!
Lernen beginnen
Meet you there!
Co robisz w ten weekend?
Lernen beginnen
What are you doing this weekend?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.