ćwiczenie 2 sterylizacja, dezynfekcja

 0    76 Datenblatt    agnieszkagajek7
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
sterylizacja
Lernen beginnen
proces w którym zostaną usunięte wszystkie zdolne do namnażania formy drobnoustrojów
SAL co to?
Lernen beginnen
poziom zapewnienia sterylności wynosi 1x10^-6
ile drobnoustrojów może przeżyć podczas sterylizacji?
Lernen beginnen
jedna na milion
w jakim czasie odbywa się sterylizacja w 121*C pod ciśnieniem 2 ATM
Lernen beginnen
15 min
w jakich warunkach czas sterylizacji powinien wynosić 30 min
Lernen beginnen
112*C 1,5 ATM
sterylizacja przeciwko prioną warunki
Lernen beginnen
134*C 2 ATM 5min
warunki obecne w aparacie Kocha
Lernen beginnen
15-30 min 100*C
dezynfekcja
Lernen beginnen
proces w którym zostają usunięte wegetatywne drobnoustrojów
nigdy nie ma pewności że zginą wszystkie formy drobnoustrojów
jakie metody mogą być wykorzystywane w dezynfekcji?
Lernen beginnen
chemiczne, mechaniczne
jaki jest główny cel dezynfekcji
Lernen beginnen
przerwanie drogi szerzenia się zarazków ze źródła zakażenia na osobniki zdrowe
czym dezynfekujemy rany i błony śluzowe?
Lernen beginnen
barwniki, pochodne furanu, chloramina, kwas borowy, woda utleniona, KMnO4
czym odkażamy skórę i narzędzia chirugiczne?
Lernen beginnen
50-70% etanol, jodyna, woda utleniona, chloramina 1-2%
dezynfekcja po polsku to
Lernen beginnen
odkażanie
sterylizacja po polsku to
Lernen beginnen
wyjaławianie
Co to są detergenty
Lernen beginnen
sole wyższych kwasów tłuszczowych i czwartorzędowych zasad amonowych
w jaki sposób działają detergenty
Lernen beginnen
detergenty są rozpuszczalne zarówno w wodzie jak i w tłuszczach w wodzie uwalniają jony dodatnie które łączą się z lipidami ściany komórkowej bakterii tworząc monomolekularna warstwę
która uniemożliwia bakterii pobieranie substancji odżywczych ze środowiska zewnętrznego co hamuje jej metabolizm i powoduje obumarcie
jak woda działa na drobnoustroje
Lernen beginnen
woda jest hipoosmotyczna dla drobnoustrojów Co powoduje ich pęcznienie i rozpad
Jak działają roztwory soli na drobnoustroje
Lernen beginnen
roztwory soli zmieniają ciśnienie osmotyczne na hiperosmotyczne co powoduje że bakterie tracą wodę
Jak działają sole metali ciężkich na drobnoustroje
Lernen beginnen
łączą się z białkami Co powoduje ich denaturację
zazwyczaj metale ciężkie lacza się z grupami sufhydrylowymi aminokwasow w centrach aktywnych enzymów co hamuje metabolizm tych bakterii
Jak działają na drobnoustroje środki utleniające
Lernen beginnen
w środowisku wodnym środki utleniające uwalniają tlen atomowy który utlenia i denaturuje protoplazme
Jakim środkiem chemicznym jest chlor
Lernen beginnen
utleniającym
Jak wygląda utleniające działanie chloru
Lernen beginnen
łączy się z grupami amonowymi aminokwasów powodując denaturacje białka
najczęściej stosowane środki utleniające
Lernen beginnen
ozon woda utleniona nadmanganian potasu podchloryn chlor gazowy jodyna
W jakiej formie i w jakim celu stosowany jest aldehyd mrówkowy
Lernen beginnen
w formie gazowej do odkażania pomieszczeń
Na czym polega dezynfekujące działanie aldehydu mrówkowego
Lernen beginnen
Co powoduje denaturację białek
w jaki sposób działają mydła
Lernen beginnen
zmniejszają napięcie powierzchniowe
jakie bakterie są niewrażliwe na chemiczne oddziaływanie mydeł
Lernen beginnen
gronkowce i pałeczki jelitowe
Jakie gazy stosowane są do dezynfekcji na przykład sal chorych czy sal kinowych
Lernen beginnen
cyjanowodór, formaldehyd, dwutlenek siarki
w jaki sposób działa gaz dezynfekujący cyjanowodór
Lernen beginnen
hamuje utlenianie w protoplaźmie drobnoustrojów
w jaki sposób działa formaldehyd
Lernen beginnen
denaturuje białka komórkowe
w jaki sposób działa dwutlenek siarki
Lernen beginnen
białka poprzez tworzenie kwasów siarkowych lub siarkawych
W jakiej temperaturze zamraża Się bakterie w celu ich długotrwałego przechowywania
Lernen beginnen
minus 185 stopni
Na czym polega liofilizacja
Lernen beginnen
zamrażamy bakterie w ampułkach i wstawiamy do wysokiej próżni
powoduje to że woda bakteryjna przechodzi ze stanu ciekłego od razu w stan gazowy
nie uszkadza ta metoda własności biologicznych drobnoustrojów
jakie bakterie wytrzymują długotrwałe wysuszenie
Lernen beginnen
prątki gruźlicy
w jaki sposób promieniowanie działa na drobnoustroje
Lernen beginnen
zniszczenie kwasów nukleinowych głównie DNA
czy światło słoneczne działa bakteriobójczo i dlaczego
Lernen beginnen
działa ponieważ jego część obejmuje fale krótkie fioletowe i nadfioletowe
Jaka długość fali promieniowania działa najaktywniej
Lernen beginnen
230 - 290 nm a szczególnie 257nm
Jaka może być kontrola fizyczna sterylizacji
Lernen beginnen
sprawdzanie temperatury termometrem ciśnienia manometrem i czasu zegarkiem XD
jakie bakterie stosowane są w biologicznej kontroli sterylizacji
Lernen beginnen
Bacillus stearothermophillus i Bacillus subtilis
do kontroli czego służy sporal a
Lernen beginnen
autoklawu
bakterie tworzące sporal A
Lernen beginnen
bacillus stearothermophilus
bakterie tworzące sporal S
Lernen beginnen
Bacillus subtilis
co sterylizujemy przy użyciu aparatu kocha
Lernen beginnen
pożywki bakteryjne
Na czym polega dekoktacja
Lernen beginnen
kilkunastominutowe gotowanie lub działanie pary wodnej
Jakie formy bakterii giną w procesie dekoktacji
Lernen beginnen
tylko wegetatywne
dekoktacja to
Lernen beginnen
po prostu gotowanie przedmiotów lub działanie na nie parą wodną
Na czym polega appertyzacja
Lernen beginnen
gotowanie w hermetycznych naczyniach
Jakie formy giną pod wpływem appertyzacji
Lernen beginnen
wszystkie
co to jest sanityzacja
Lernen beginnen
to są działania które mają na celu Zmniejszenie liczby drobnoustrojów Do bezpiecznego poziomu w na przykład w danym pomieszczeniu
jest to polepszanie i utrzymanie warunków zdrowotnych organizmu lub populacji
Na czym polega aseptyka
Lernen beginnen
ochrona przedmiotów wyjałowionych
niedopuszczenie do zakażenia narzędzi chirurgicznych bakteriami
aseptyka
Lernen beginnen
działania mające na celu utrzymanie stanu jałowego
sposoby dezynfekcji termicznej
Lernen beginnen
wyżarzanie opalanie dezynfekcja Komorowo parowa dezynfekcja Komorowo parowo formalinowa pasteryzacja gotowanie spalanie
W jakich warunkach przeprowadza się pasteryzację
Lernen beginnen
62 *C 30 minut
w jaki sposób przeprowadza się szybką pasteryzację
Lernen beginnen
72 *C 16 sekund
co to jest tyndalizacja
Lernen beginnen
trzykrotna pasteryzacja w odstępach co 24 godziny
na jakie dwie grupy dzielimy sterylizacje
Lernen beginnen
sterylizacja cieplna i sterylizacja zimna
Jak dzielimy sterylizacje cieplną
Lernen beginnen
sterylizacja sucha i sterylizacja wilgotna
Jak dzielimy sterylizację wilgotną
Lernen beginnen
nasycona para wodna i wrząca woda w nadciśnieniu
Jak dzielimy sterylizację zimną
Lernen beginnen
mechaniczna radiacyjna i gazowa
Na czym polega sterylizacja mechaniczna
Lernen beginnen
stosowanie filtrów
Na czym polega sterylizacja radiacyjna
Lernen beginnen
promieniowanie UV lub promieniowanie gamma
co sterylizujemy promieniowaniem UV
Lernen beginnen
sale szpitalne, zabiegowe, operacyjne sprzęt laboratoryjny boksy bakteriologiczne
co sterylizujemy promieniowaniem gamma
Lernen beginnen
gotowe podłoża, materiały do badań, pojemniki do przesyłania leków i sprzęt jednorazowy
materiał używany w filtrach Bekerfelda
Lernen beginnen
ziemia okrzemkowa
materiał używany w filtrach Chamberlanda
Lernen beginnen
nieglazurowana porcelana
Jak nazywają się filtry w których stosuje się włókna azbestu i celulozy
Lernen beginnen
azbestowe Seitza
filtry Schotta
Lernen beginnen
ze spiekanego szkła
materiały używane w filtrach membranowych
Lernen beginnen
koloidu pergamin błony zwierzęce
jakie filtry stosujemy do wyjaławiania leków
Lernen beginnen
membranowe
jakie filtry filtrują wirusy
Lernen beginnen
membranowe
Co to jest plazma
Lernen beginnen
jest to czwarty stan skupienia uzyskany w warunkach głębokiej próżni z H2O 2 pod wpływem pola elektromagnetycznego
chmura elektronów jonów obojętnych jąder
z czego uzyskujemy plazmę
Lernen beginnen
pole elektromagnetyczne działające na H2O2 w wysokiej próżni
W jakich warunkach odbywa się sterylizacja plazmowa
Lernen beginnen
H2O2 50-55% 30-35°C 1-4h
warunki sterylizacji tlenkiem etylenu
Lernen beginnen
400-1000 mg/L 30-60% wilgotności, temperatura 50-60°C, czas 2,5-12h
warunki sterylizacji parami formaldehydu
Lernen beginnen
temperatura 60 stopni czas 2,5 do 3,5 godzin
który gaz tlenek etylenu czy pary formaldehydu mogą wynikać tworzywo i wynikają wietrzenia po sterylizacji
Lernen beginnen
tlenek etylenu

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.