Czasowniki z przyimkami - Die Verben mit den Präpositionen (Rekcja czasownika)

3.8  4    180 Datenblatt    nikoletta
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
ändern an D
Lernen beginnen
zmieniać w czymś
sich an/passen an A
Lernen beginnen
dostosowywać się do
appellieren an A
Lernen beginnen
zaapelować do
arbeiten an D
Lernen beginnen
pracować nad
sich beteiligen an D
Lernen beginnen
uczestniczyć w
denken an A
Lernen beginnen
myśleć o
sich erinnern an A
Lernen beginnen
przypominać sobie coś/kogoś
erkennen an D
Lernen beginnen
rozpoznać po
erkranken an D
Lernen beginnen
zachorować na
fehlen an D
Lernen beginnen
brakować czegoś
gewinnen an D
Lernen beginnen
zyskiwać na
glauben an A
Lernen beginnen
wierzyć w
grenzen an A
Lernen beginnen
graniczyć z
sich halten an A
Lernen beginnen
trzymać się czegoś
hängen an D
Lernen beginnen
być przywiązanym do czegoś
sich gewöhnen an A
Lernen beginnen
przyzwyczaić się do
leiden an D
Lernen beginnen
cierpieć na
liegen an D
Lernen beginnen
zależeć na/od
liefern an A
Lernen beginnen
dostarczać komuś
mangeln an D
Lernen beginnen
brakować czegoś
sich rächen an D
Lernen beginnen
zemścić się na
scheitern an D
Lernen beginnen
rozbijać się o
schreiben an A
Lernen beginnen
pisać do
sterben an D
Lernen beginnen
umrzeć na
teil/nehmen an D
Lernen beginnen
brać udział w
vorbei/gehen an D
Lernen beginnen
przechodzić obok
sich wenden an A
Lernen beginnen
zwracać się do
zweifeln an D
Lernen beginnen
wątpić w
achten auf A
Lernen beginnen
uważać na
an/kommen auf A
Lernen beginnen
zależeć od
antworten auf A
Lernen beginnen
odpowiadać na
auf/passen auf A
Lernen beginnen
uważać na
aufmerksam machen auf A
Lernen beginnen
zwracać uwagę na
sich aus/wirken auf A
Lernen beginnen
oddziaływać na
basieren auf D
Lernen beginnen
bazować na
beruhen auf D
Lernen beginnen
opierać się na
1. sich beschränken auf A 2. sich begrenzen auf A
Lernen beginnen
ograniczać się do
sich berufen auf A
Lernen beginnen
powoływać się na
1. bestehen auf D 2. beharren auf D
Lernen beginnen
obstawać przy czymś
sich beziehen auf A
Lernen beginnen
odnosić się do
Eidruck machen auf A
Lernen beginnen
robić wrażenie na
sich ein/stellen auf A
Lernen beginnen
nastawiać się na
sich freuen auf A
Lernen beginnen
cieszyć się na (coś co będzie)
hin/weisen auf A
Lernen beginnen
wskazywać/zwrócić uwagę na
hoffen auf A
Lernen beginnen
mieć nadzieję na
sich konzentrieren auf A
Lernen beginnen
koncentrować się na
rechnen auf A
Lernen beginnen
liczyć na
sich verlassen auf A
Lernen beginnen
zdać się na, polegać na
verzichten auf A
Lernen beginnen
zrezygnować z czegoś
sich vor/bereiten auf A
Lernen beginnen
przygotowywać się do
warten auf A
Lernen beginnen
czekać na
zurück/führen auf A
Lernen beginnen
dawać się czymś wyjaśnić
zurück/kommen auf A
Lernen beginnen
powrócić do
bestehen aus D
Lernen beginnen
składać się z
sich ergeben aus D
Lernen beginnen
wynikać z
1. folgen aus D 2. resultieren aus D
Lernen beginnen
wynikać z
stammen aus D
Lernen beginnen
wywodzić się z
werden aus D
Lernen beginnen
stać się, "wyrosnąć z"
an/rufen bei D
Lernen beginnen
zatelefonować do
bleiben bei D
Lernen beginnen
pozostać przy
helfen bei D
Lernen beginnen
pomagać w
heraus/kommen bei D
Lernen beginnen
wyjść, wynikać z
vorbei/kommen bei D
Lernen beginnen
wpaść do kogoś
1. dividieren durch A 2. teilen durch A
Lernen beginnen
dzielić przez
ersetzen durch A
Lernen beginnen
zastąpić czymś
fleiβen durch A
Lernen beginnen
przepływać przez
bürgen für A
Lernen beginnen
gwarantować coś
sich bedanken (bei osoba w D) für A
Lernen beginnen
podziekować komuś za
danken für A
Lernen beginnen
dziękować za
sich eignen für A
Lernen beginnen
nadawać się do
sich ein/setzen für A
Lernen beginnen
opowiadać się za
sich entscheiden für A
Lernen beginnen
zdecydować się na
sich (bei osoba w D) entschuldigen für A
Lernen beginnen
usprawiedliwiać się z powodu
gelten für A
Lernen beginnen
odnosić się do
haften für A
Lernen beginnen
ręczyć za
halten für A
Lernen beginnen
uważać za
sich interessieren für A
Lernen beginnen
interesować się czymś
kandidieren für A
Lernen beginnen
kandydować do
kämpfen für A
Lernen beginnen
walczyć o
sein für A
Lernen beginnen
być za (popierać)
sorgen für A
Lernen beginnen
zadbać o coś, troszczyć się o
sein gegen A
Lernen beginnen
być przeciwko
sich versichern gegen A
Lernen beginnen
ubezpieczyć się od
vetoβen gegen A
Lernen beginnen
wykroczyć przeciw
sich wehren gegen A
Lernen beginnen
bronić się przeciw
1. an/kommen in D 2. ein/treffen in D
Lernen beginnen
przybyć do
sich aus/kennen in D
Lernen beginnen
orientować się w
bestehen in D
Lernen beginnen
polegać na
ein/laden in A
Lernen beginnen
zapraszać do
ein/teilen in A
Lernen beginnen
podzielić na
ein/treten in A
Lernen beginnen
wejść do
geraten in A
Lernen beginnen
popaść w
sich irren in D
Lernen beginnen
pomylić się w
übersetzen in A
Lernen beginnen
przetłumaczyć na
sich verlieben in A
Lernen beginnen
zakochać się w
sich vertiefen in A
Lernen beginnen
zagłębić się w
verwandeln in A
Lernen beginnen
przeobrazić się w
sich ab/finden mit D
Lernen beginnen
pogodzić się z
1. an/fangen mit D 2. beginnen mit D
Lernen beginnen
zaczynać coś/od
auf/hören mit D
Lernen beginnen
przestawać, kończyć z
sich beschäftigen mit D sich befassen mit D
Lernen beginnen
zajmować się czymś
rechnen mit D
Lernen beginnen
liczyć się z czymś
telefonieren mit D
Lernen beginnen
rozmawiać przez telefon z
versorgen mit D
Lernen beginnen
zaopatrywać w
zusammen/stoβen mit D
Lernen beginnen
zderzyć się z
an/stehen nach D
Lernen beginnen
stać w kolejce po coś
1. duften nach D 2. riechen nach D
Lernen beginnen
pachnieć czymś
sich erkundigen nach D
Lernen beginnen
dowiadywać się o coś
fragen nach D
Lernen beginnen
pytać o
greifen nach D
Lernen beginnen
sięgać po
rufen nach D
Lernen beginnen
wołać kogoś
sich richten nach D
Lernen beginnen
kierować się czymś
schmecken nach D
Lernen beginnen
mieć smak czegoś
sich sehnen nach D
Lernen beginnen
tęsknić za
streben nach D
Lernen beginnen
dążyć do
suchen nach D
Lernen beginnen
poszukiwać kogoś/czegoś
sich ärgern über A
Lernen beginnen
złościć się z powodu
sich auf/regen über A
Lernen beginnen
denerwować się z powodu
berichten über A
Lernen beginnen
relacjonować coś
1. sich beklagen über A 2. sich beschweren über A
Lernen beginnen
uskarżać się na
denken über A
Lernen beginnen
sadzić o czymś
diskutieren über A
Lernen beginnen
dyskutować
entscheiden über A
Lernen beginnen
decydować o
erzählen über A
Lernen beginnen
opowiadać o
sich freuen über A
Lernen beginnen
cieszyć się z
herrschen über A
Lernen beginnen
panować nad
informieren über A
Lernen beginnen
informować o
klagen über A
Lernen beginnen
skarżyć się na
lachen über A
Lernen beginnen
śmiać się z
nach/denken über A
Lernen beginnen
zastanawiać się nad
schreiben über A
Lernen beginnen
pisać o
sprechen über A
Lernen beginnen
rozmawiać o
verfügen über A
Lernen beginnen
dysponować czymś
sich wundern über A
Lernen beginnen
dziwić się z powodu
sich bemühen um A
Lernen beginnen
starać się o
beneiden (osoba w A) um A
Lernen beginnen
zazdrościć komuś czegoś
sich bewerben um A
Lernen beginnen
ubiegać się o
bitten um A
Lernen beginnen
prosić o
1. es geht um A 2. es handelt sich um A
Lernen beginnen
chodzi o
kämpfen um A
Lernen beginnen
walczyć o
1. sich kümmern um A 2. sich sorgen um A
Lernen beginnen
troszczyć się o
(sich) streiten um A
Lernen beginnen
kłócić się o
trauern um A
Lernen beginnen
1. opłakiwać kogoś 2. smucić się z powodu
leiden unter D
Lernen beginnen
cierpieć z powodu
verstehen unter D
Lernen beginnen
rozumieć pod czymś
ab/hängen von D
Lernen beginnen
zależeć od
ab/sehen von D
Lernen beginnen
abstrahować od
befreien von D
Lernen beginnen
uwolnić od
berichten von D
Lernen beginnen
relacjonować coś
erfahren von D
Lernen beginnen
dowiedzieć się o
sich erholen von D
Lernen beginnen
1. odpocząć od 2. wydobrzeć po
erzählen von D
Lernen beginnen
opowiadać o
halten von D
Lernen beginnen
sądzić o
hören von D
Lernen beginnen
słyszeć o
handeln von D
Lernen beginnen
traktować o czymś
profitieren von D
Lernen beginnen
skorzystać z
sprechen von D
Lernen beginnen
rozmawiać o
träumen von D
Lernen beginnen
1. marzyć o 2. śnić o
untercheiden von D
Lernen beginnen
odróżniać od
überzeugen von D
Lernen beginnen
przekonać o
1. sich verabschieden von D 2. Abschied nehmen von D
Lernen beginnen
pożegnać się z
verstehen von D
Lernen beginnen
znać się na czymś
zeugen von D
Lernen beginnen
świadczyć o czymś
1. Angst haben vor D 2. sich fürchten vor D
Lernen beginnen
bać się czegoś
(sich) schützen vor D
Lernen beginnen
chronić (się) przed
warnen vor D
Lernen beginnen
ostrzegać przed
bei/tragen zu D
Lernen beginnen
przyczynić się do
berechtigen zu D
Lernen beginnen
uprawniać do
dienen zu D
Lernen beginnen
służyć do
ein/laden zu D
Lernen beginnen
zapraszać do
sich entschließen zu D
Lernen beginnen
zdecydować się na
sich entwickeln zu D
Lernen beginnen
rozwinąć się
führen zu D
Lernen beginnen
prowadzić do
gehören zu D
Lernen beginnen
należeć do
gratulieren zu D
Lernen beginnen
gratulować z okazji
raten zu D
Lernen beginnen
doradzać komuś coś
über/gehen zu D
Lernen beginnen
przejść do
verhelfen zu D
Lernen beginnen
dopomóc w
werden zu D
Lernen beginnen
stawać się czymś
zwingen zu D
Lernen beginnen
zmuszać do

Kommentare:

Azja95 er schrieb: 2013-06-15 17:01:05
podziwiam, że Ci się chciało!
Mała literówka w "wykroczyć przeciw" mianowicie powinno być verstoBen :P
dzięki wielkie! :)

grzegorz.sadzinica er schrieb: 2019-01-24 17:45:02
Czy to z repetytorium S. Bęzy? Bo tak wygląda. Właśnie miałem to przeklepywać z OCRa a tu taka niespodzianka :D

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.