Daty z historii

 0    45 Datenblatt    omomomomomxD
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
776 p.n.e.
Lernen beginnen
pierwsze starożytne igrzyska olimpijskie
753 p.n.e.
Lernen beginnen
legendarna data założenia Rzymu
476
Lernen beginnen
upadek cesarstwa zachodniorzymskiego
622
Lernen beginnen
ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny
800
Lernen beginnen
koronacja Karola Wielkiego na cesarza
843
Lernen beginnen
układ w Verdun
966
Lernen beginnen
chrzest Polski
1000
Lernen beginnen
zjazd w Gnieźnie
1025
Lernen beginnen
koronacja B. Chrobrego i Mieszka II
1076
Lernen beginnen
koronacja B.Śmiałego
1226
Lernen beginnen
sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez K. Mazowieckiego
11381
Lernen beginnen
testament Krzywoustego
1241
Lernen beginnen
bitwa pod Legnicą / Pierszy najazd tatarski
1320
Lernen beginnen
koronacja W.Łokietka
1331
Lernen beginnen
zwycięstwo nad Krzyżakami pod Płowcami
1343
Lernen beginnen
pokój z Krzyżakami w Kaliszu, rezygnacja z Pomorza
1385
Lernen beginnen
unia w Krewie
1410
Lernen beginnen
bitwa pod Grunwaldem
1453
Lernen beginnen
upadek Konstantynopola
1492
Lernen beginnen
odkrycie Ameryki przez K. Kolumba
1505
Lernen beginnen
konstytucja Nihil novi
1525
Lernen beginnen
Hołd Pruski
1573
Lernen beginnen
pierwsza wolna elekcja w Rzeczpospolitej
1569
Lernen beginnen
Unia Lubelska
1683
Lernen beginnen
bitwa pod Wiedniem
1648
Lernen beginnen
powstanie Bohdana Chmielnieckiego
1717
Lernen beginnen
sejm niemy
1791
Lernen beginnen
uchwalenie konstytucji 3 maja
1789
Lernen beginnen
Rewolucja Francuska
1794
Lernen beginnen
powstanie Kościuszkowskie
1830-1831
Lernen beginnen
powstanie listopadowe w Królestwie Polskim, wojna z Rosją
1772
Lernen beginnen
I rozbiór Polski
1793
Lernen beginnen
II rozbiór Polski
1795
Lernen beginnen
III rozbiór Polski
1797
Lernen beginnen
powstanie Legionów Polskich we Włoszech
1807
Lernen beginnen
powstanie Księstwa Warszawskiego
1812
Lernen beginnen
wyprawa Napoleona na Rosje, bitwa pod Borodnino
1815
Lernen beginnen
kongres wiedeński, utorzenie Królestwa Polskiego
1848
Lernen beginnen
Wiosna Ludów
1863
Lernen beginnen
powstanie styczniowe
1914
Lernen beginnen
I wojna światowa
11. XI. 1918
Lernen beginnen
pierwszy dzień niepodległości Polski, podpisanie rozejmu kończącego I wojne światową
1939
Lernen beginnen
II wojna światowa
1978
Lernen beginnen
wybór Karola Wojtyły na papieża
2004
Lernen beginnen
Polska w UE

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.